Přečtěte si podmínky a pokyny

DriverReviews provozuje společnost Blackcircles.com Limited (číslo společnosti SC224310), jejíž sídlo je na adrese Tanfield, Edinburgh, Skotsko EH3 5DA ("DriverReviews"). Tyto podmínky a pokyny se vztahují na recenze odeslané do DriverReviews následující nákup od DriverReviews’ partneři (“Partneři“). Shromážděné recenze jsou dále publikovány na všech Partners’ platformy  (každá je “Platforma ). Další možná použití recenzí naleznete níže v části “Práva, která nám dáváte k používání odeslaných recenzí”.

Není vaší povinností poskytnout jakoukoli recenzi.

Kdo může odesílat recenze?

Recenze a komentáře shromážděné DriverReviews, včetně veškerého textu, informací, fotografií, videí, komentářů a hodnocení (souhrnně „recenze“) mohou zasílat pouze kupující produktů a/nebo služeb, které můžeme potvrdit skutečně provedli nákup (každý je označen jako „Ověření kupující“). Doporučujeme sdílet autentické a užitečné recenze od ověřených kupujících. Pro každou velikost pneumatiky zakoupenou v jedné transakci lze odeslat pouze jednu recenzi.

Jsou recenze anonymní?

Všechny recenze publikované na platformě jsou publikovány anonymně. Na pozadí může DriverReviews propojit vaši recenzi s vaší objednávkou produktu a/nebo služby zakoupené na jedné z našich partnerských platforem; je to jen proto, aby DriverReviews mohl potvrdit, že jste ověřeným kupujícím.

U vaší recenze se zobrazí značka, model a stáří vašeho vozidla, včetně značky, modelu a velikosti zakoupené pneumatiky. To pomáhá ostatním uživatelům a potenciálním kupujícím učinit informovanější rozhodnutí o nákupu.

Vaše jméno a osobní údaje, včetně registračního čísla, nebudou nikdy veřejně sdíleny. Ve své recenzi prosím neuvádějte žádné osobní údaje. Vaše osobní údaje shromážděné DriverReviews (vaše e-mailová adresa) jsou uloženy pouze během procesu shromažďování recenze a poté odstraněny (podrobnosti naleznete v cíli Zásady ochrany osobních údajů).

Schvaluje DriverReviews recenze?

Recenze jsou poskytovány pouze pro obecné informace. Není to zamýšleno jako rady, na které byste se měli spolehnout. Informace obsažené v recenzi od ověřeného kupujícího nejsou námi schváleny. Názory a názory vyjádřené v recenzích nereprezentují naše názory nebo hodnoty. Jakékoli použití nebo spoléhání se na Recenze je výhradně na vaše vlastní riziko. Jak uvidíte níže v ‘Zásadách přijatelného použití’ části, můžeme některé recenze odstranit. I když nevybíráme, neschvalujeme ani neschvalujeme recenze, nepovolujeme recenze ani komentáře, které mohou být spojeny s jednotlivcem a které se přímo netýkají zboží nebo služeb zakoupených ověřeným uživatelem. To může být například v případě, že komentáře v recenzi jsou urážlivé nebo pobuřující vůči konkrétní identifikovatelné osobě, ať už přímo nebo nepřímo. Další informace naleznete v našich Zásadách pro obsah

Neneseme odpovědnost za žádné recenze, včetně chyb nebo opomenutí v informacích obsažených v recenzi. Jako takoví nezaručujeme ani nezaručujeme přesnost, integritu, spolehlivost, přiměřenost, účinnost, použitelnost, úplnost, včasnost, aktuálnost nebo kvalitu takových recenzí.

Zásady přijatelného použití

Kdykoli vy nebo ověřený kupující odešlete recenzi, musíte dodržovat standardy obsahu stanovené v našem Obsahové zásady

Zaručujete, že všechny odeslané recenze jsou v souladu s těmito standardy a těmito Podmínkami a pokyny pro recenze, a budete vůči nám odpovědní a uhradíte nám náhradu za jakékoli porušení této záruky. To znamená, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíme v důsledku vašeho porušení záruky.

Odeslané recenze se musí týkat produktů a/nebo služeb, které jste zakoupili od  partnera. Nesmíte přímo ani nepřímo identifikovat žádného jednotlivce, pokud to není výhradně ve vztahu k produktům a/nebo službám, které jste si zakoupili.

Máme právo odstranit všechny recenze, které jste nám poskytli, pokud podle našeho názoru vaše recenze nesplňuje standardy obsahu stanovené v našich zásadách přijatelného užívání nebo v těchto podmínkách a pravidlech pro recenze.

Co se stane po odeslání recenze?

Jakmile recenzi odešlete, za předpokladu, že nebude v rozporu s našimi Zásady obsahu nebo tyto Podmínky a pokyny pro kontrolu, např. není obscénní, urážlivá, nenávistná nebo pobuřující; bude zveřejněn na platformách.

Práva, která nám dáváte k používání odeslaných recenzí

Veškerý obsah, který nahrajete do DriverReviews, není důvěrný, nechráněný a bude naším vlastnictvím, abychom jej mohli používat, jak uznáme za vhodné. Když zveřejníte recenzi, berete na vědomí, že recenzi můžeme bezplatně použít k jakýmkoli účelům a že můžeme (zdarma pro nás):

- Zahrnout recenzi na naše platformy a webové stránky/platformy našich partnerů nebo společností skupiny po celém světě

- Povolit používání recenze třetími stranami (anonymně) na jejich webových stránkách/platformách po celém světě;

- Použijte recenzi v jakémkoli marketingovém nebo propagačním materiálu, včetně materiálů na jakékoli platformě nebo naší, našich partnerů a/nebo společností skupiny, v televizních reklamách a v publikacích, jako jsou tiskové zprávy; a

– Přeložte recenzi do jiných jazyků.

Odesláním své recenze souhlasíte s tím, že nebudete vznášet námitky proti našemu použití vaší recenze, jak je uvedeno výše, a nebudete recenzi (ani žádnou její část) používat ani znovu publikovat v žádném jiném místě, online nebo jinak.

Pokud jakákoli třetí strana tvrdí, že jakýkoli obsah, který jste zveřejnili nebo nahráli na naše stránky, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí, můžeme sdělit vaši identitu třetí straně.