Zásady ochrany osobních údajů

DriverReviews, kterou provozuje společnost Blackcircles.com Limited (číslo společnosti SC224310) se sídlem na adrese Tanfield, Edinburgh, Skotsko EH3 5DA "Blackcircles" ("DriverReviews"), se zavazuje chránit vaše osobní údaje a jasně a transparentně uvádět, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme.

Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které shromáždíme při používání našich webových stránek nebo digitálních služeb nebo které nám poskytnete.

Přečtěte si prosím pozorně následující zásady, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi budeme nakládat.

Souhrn

 1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 2. Naše webové stránky, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů
 3. O našem správci ochrany osobních údajů
 4. Další zásady a informace, které vám doporučujeme přečíst
 5. Informace, které od vás můžeme shromažďovat
 6. Marketingová komunikace
 7. Kde ukládáme vaše osobní údaje
 8. Sdílení vašich osobních údajů
 9. Mezinárodní předávání osobních údajů
 10. Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?
 11. Vaše práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů
 12. Co můžete dělat, když nejste spokojeni?
 13. O zabezpečení dat
 14. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

1. Kdojsmea jakmůžemebýt kontaktován?

Celý název naší společnosti je Blackcircles.com. Webové stránky provozuje společnost DriverReviews, která je samostatnou divizí společnosti Blackcircles.

Pokud nás potřebujete kontaktovat, máte několik možností:

2. Naše webové stránky, na které se vztahuje tato ochrana osobních údajůpolitika

Informace uvedené v těchto zásadách se vztahují na následující webové stránky:

www.driverreviews.com

3. O našem správci ochrany osobních údajů

Ačkoli se všichni v DriverReviews zavázali chránit a respektovat vaše soukromí, máme manažera ochrany osobních údajů, který se zabývá všemi aspekty osobních údajů v DriverReviews.

Našeho manažera ochrany osobních údajů můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresuenquiry@driverreviews.com.

4. Další zásady a informace, které vám doporučujemePřečtěte si

Přestože tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují všechny potřebné informace o tom, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na našich webových stránkách, na některých dalších místech jsou uvedeny informace, které doporučujeme přečíst:

5. Informace, které od vás můžeme shromažďovat

Tento oddíl uvádí:

A) Zpracování osobních údajů, které provádí DriverReviews (jako správce údajů) na svých webových stránkách.

Shromážděná data

Účel/činnost

Zákonný základ pro zpracování

Doba uchovávání

Pokud si od nás vyžádáte další informace tím, že se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů nebo marketingových sdělení ("Marketingová data").

Můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu.

Další podrobnosti naleznete v oddíle 6 níže.

Marketingové údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání příslušných oznámení a/nebo newsletterů a/nebo jakýchkoli marketingových sdělení.

Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

Marketingové údaje nebudeme uchovávat déle než 3 roky od posledního kontaktu.

B) Zpracování osobních údajů společností DriverReviews (jako zpracovatelem údajů) v souvislosti se službou sběru hodnocení a recenzí pneumatik

DriverReviews může zpracovávat osobní údaje v souvislosti se službou sběru hodnocení a recenzí pneumatik jako zpracovatel údajů jménem a na pokyn svých vlastních partnerů.

Služba sběru hodnocení a recenzí pneumatik umožňuje shromažďovat hodnocení zákazníků, která jsou výsledkem objednávky učiněné zákazníkem na webových stránkách některého z partnerů.

Pokud tedy zákazník učiní objednávku u některého z partnerů DriverReviews, budou shromážděny níže uvedené osobní údaje.

Po objednávce u některého z partnerů DriverReviews vyzve DriverReviews zákazníka e-mailem nebo SMS zprávou, aby zanechal hodnocení svých zkušeností se spotřebou.

Služby shromažďování, moderování a zveřejňování recenzí zákazníků online prováděné společností DriverReviews jsou certifikovány podle normy Afnor (NF522 & NF ISO 20488) pro shromažďování moderování a zveřejňování recenzí zákazníků. DriverReviews se zavazuje dodržovat normu Afnor (NF522 & NF ISO 20488), která zejména ukládá povinnost zveřejňovat všechny recenze zákazníků, pozitivní i negativní, s výhradou procesu moderace definovaného v Zásadách obsahu.

Partneři DriverReviews jako správci údajů zajišťují dodržování klíčových zásad ochrany osobních údajů, tj. zákonnost, korektnost a transparentnost osobních údajů shromažďovaných od subjektů údajů, které následně předávají DriverReviews.

Partneři DriverReviews zůstávají výhradně odpovědní svým zákazníkům za jakékoli neposkytnutí informací, nepřesnosti, chyby nebo opomenutí týkající se jejich osobních údajů.

Níže uvedená tabulka podrobně popisuje zpracování osobních údajů, které provádí DriverReviews (v roli zpracovatele údajů) v rámci své služby sběru hodnocení a recenzí pneumatik jménem svých klientů (v roli správců údajů):

Shromážděná data

Účel/činnost

Zákonný základ pro zpracování

Doba uchovávání

Informace, které nám poskytnete při vyplňování hodnocení a recenze ("Přehled dat").

Informace mohou zahrnovat vaše celé jméno, e-mailovou adresu, registrační značku vašeho vozu,

objednací číslo,

datum objednávky,

IP adresa,

cookies,

datum a čas předložení a zveřejnění recenze,

zakoupený produkt,

místo nákupu (v případě nákupu v obchodě),

hodnocení spotřebitelů, komentáře

Správa, zveřejňování a šíření recenzí zákazníků na webových stránkách klienta, jakož i na webových stránkách obchodních partnerů a ve vyhledávačích.

Právním základem pro zpracování údajů o prohlídce je náš oprávněný zájem na sledování a zlepšování našich produktů a služeb pro naše zákazníky a uživatele.

Tato hodnocení a recenze produktů a/nebo služeb zakoupených nebo obdržených od klientů DriverReviews jsou prováděna na základě oprávněného zájmu zlepšit zkušenosti zákazníků.

Přestože bychom rádi uchovávali vaše recenze a zpětnou vazbu, abychom pomohli ostatním uživatelům webu, vaše recenze a zpětnou vazbu anonymizujeme po ukončení cyklu recenzí, v každém případě nejdéle 24 měsíců po prvním kontaktu.

Přesněji řečeno, DriverReviews zničí všechny osobní údaje:

 • Pokud zákazník požádal o odstranění svých osobních údajů;
 • Pokud zákazník neodpověděl na žádost DriverReviews o recenzi dvakrát;
 • Pokud zákazník poskytl recenzi a neudělil souhlas s dalším kontaktováním.

C) Zpracování osobních údajů společností DriverReviews (jako správcem údajů) ve vztahu k zákazníkům

DriverReviews může shromažďovat osobní údaje od zákazníků svých partnerů pro své vlastní účely, a to pro správu služby zobrazení recenzí, což znamená shromažďování osobních údajů až do doby, kdy je cyklus hodnocení výkonu pneumatik ukončen.

V této souvislosti bude DriverReviews zpracovávat osobní údaje pro operace zpracování, jejichž účel a prostředky určuje sám, a proto vystupuje jako správce údajů.

Níže uvedená tabulka podrobně popisuje zpracování osobních údajů, které DriverReviews v této souvislosti provádí:

Shromážděná data

Účel/činnost

Zákonný základ pro zpracování

Doba uchovávání

Informace mohou zahrnovat vaše celé jméno, e-mailovou adresu, registrační značku vašeho vozu,

objednací číslo,

datum objednávky,

IP adresa,

cookies,

datum a čas předložení a zveřejnění recenze,

zakoupený produkt,

místo nákupu (v případě nákupu v obchodě),

hodnocení spotřebitelů, komentáře

Správa recenzí Zobrazení služby

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas spotřebitele.

Přestože bychom rádi uchovávali vaše recenze a zpětnou vazbu, abychom pomohli ostatním uživatelům webu, vaše recenze a zpětnou vazbu anonymizujeme po ukončení cyklu recenzí, v každém případě nejdéle 24 měsíců po prvním kontaktu.

Přesněji řečeno, DriverReviews zničí všechny osobní údaje:

 • Pokud zákazník požádal o odstranění svých osobních údajů;
 • Pokud zákazník neodpověděl na žádost DriverReviews o recenzi dvakrát;
 • Pokud zákazník poskytl recenzi a neudělil souhlas s dalším kontaktováním.

Dobrovolné informace

Když nám poskytnete informace (například informace uvedené ve výše uvedených scénářích), můžeme vás v některých případech požádat o další, dobrovolné informace. Tyto informace budou označeny jako nepovinné a slouží k tomu, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a přizpůsobili jim naše služby.

Statistické informace

Shromažďujeme a používáme také souhrnné údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje ("Souhrnné údaje"). Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nijak neodhalují vaši identitu. Můžeme například agregovat údaje o vašem používání a zařízení, abychom vypočítali procento uživatelů našich webových stránek, kteří přistupují k určité funkci našich webových stránek. Agregované údaje jsou používány pouze pro naše vlastní obchodní účely.

Citlivé osobní údaje

Přestože nevyžadujeme citlivé osobní údaje, máme na našich webových stránkách sekce, kde můžete poskytnout další informace, například při odesílání recenze. Pokud v těchto volně přístupných textových sekcích zadáváte informace, zadávejte pouze ty, které vám vyhovují, a vždy mějte na paměti, že se může jednat o citlivé údaje.

6. Marketingová komunikace

Marketingová sdělení nebo informační bulletiny od nás budete dostávat pouze v případě, že si to budete přát.

V této souvislosti použijeme informace, které nám poskytnete, obvykle pouze vaše jméno a e-mailovou adresu.

V každém případě se můžete kdykoli odhlásit nebo ukončit přímý marketing od nás.

- kliknutím na možnost odhlášení v dolní části každého marketingového sdělení, které vám zasíláme, a

- kontaktovat nás e-mailem nebo dopisem s použitím jakýchkoli kontaktních údajů uvedených v tomto oznámení.

7. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech v EHP.

Přestože se zavazujeme zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, přenos informací online přes internet není zcela bezpečný. Spolu s našimi poskytovateli služeb se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, ale poskytnuté informace jsou na vaše vlastní riziko.

8. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s osobami, které je potřebují znát k plnění svých povinností. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

V rámci DriverReviews- vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členu našeho týmu DriverReviews (nebudeme je sdílet s dalšími aktivitami společnosti Blackcircles), a to v rozsahu nezbytném pro stejné účely původního zpracování, které jsou uvedeny v těchto zásadách.

Poskytovatelé služeb- DriverReviews může sdílet vaše osobní údaje s vybranými poskytovateli služeb, které DriverReviews může použít ke zpracování vaší žádosti nebo k poskytování svých služeb. Tito poskytovatelé služeb jednají naším jménem jako zpracovatelé údajů a poskytují služby IT a správy systému, jako jsou hostingové a e-mailové služby a správa hodnocení a recenzí.

Tito poskytovatelé služeb jsou ze zákona povinni zachovávat důvěrnost a bezpečnost osobních údajů, které případně obdrželi, a používat vaše osobní údaje pouze na základě našich pokynů.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami:

Z právních důvodů:

i) Pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost nebo abychom prosadili nebo uplatnili naše smluvní podmínky a další dohody; nebo abychom ochránili práva, majetek nebo bezpečnost skupiny Blackcircles and Michelin, našich zákazníků nebo jiných osob. V této souvislosti můžeme vaše osobní údaje sdělit našim odborným poradcům, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

10. Mezinárodní předávání osobních údajů

DriverReviews je obchodní divize společnosti Blackcircles, což je britská společnost patřící do mezinárodní skupiny (Michelin Group) s databázemi v různých zemích, kde působí. Společnost Michelin může vaše osobní údaje předávat v rámci skupiny do některé ze svých databází nebo svým externím partnerům, kteří se nacházejí mimo vaši domovskou zemi.

Vzhledem k tomu, že úroveň ochrany osobních údajů se celosvětově liší, nepředáváme vaše osobní údaje společnostem mimo Evropskou unii, pokud tyto společnosti nenabízejí stejnou nebo podobnou úroveň ochrany osobních údajů jako společnost Michelin.

Pro předávání údajů v rámci skupiny Michelin přijala skupina interní pravidla upravující předávání osobních údajů z Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Předávání údajů mimo Blackcircles se řídí buď pravidly BCR subdodavatele, nebo smlouvami obsahujícími doložky Evropské komise pro dodavatele se sídlem mimo EU, které zaručují podobnou úroveň ochrany jako ve vaší domovské zemi.

11. Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje zpravidla nebudeme uchovávat pro žádný účel nebo účely déle, než je nezbytné pro splnění účelu, pro který je shromažďujeme, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků. Konkrétnější doby uchovávání naleznete v části 5 výše.

Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání svých údajů: další informace naleznete v části Vaše právo na vymazání níže.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (takže je již nelze s vámi spojovat) pro výzkumné nebo statistické účely a v takovém případě můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.

12. Vaše práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů

Právní předpisy o ochraně údajů vám poskytují určitá práva, pokud jde o zpracování vašich informací. Jedná se o právo na:

Právo býtinformovaný

Máte právo být informováni o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, včetně toho, kdo jsme, jak vaše osobní údaje používáme a jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji. Všechny potřebné informace jsme shromáždili v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup k vašim informacím

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme. Můžeme vám potvrdit, zda jsou vaše údaje zpracovávány, a poskytnout vám přístup k vašim osobním údajům.

Právo na opravuinformace

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu a aktualizaci. Pokud jsme vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme je pokud možno informovat o všech aktualizacích, které nám poskytnete. Osobní údaje, které o vás uchováváme, můžete aktualizovat tak, že nás kontaktujete některým z kontaktních způsobů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Právo nasmazatvašeinformace

Máte právo požádat o vymazání nebo odstranění svých osobních údajů, pokud není důvod, abychom je dále zpracovávali. Okolnosti, za kterých můžete požádat o právo být zapomenut, zahrnují případy, kdy informace již nejsou potřebné ve vztahu k účelu, pro který byly původně shromážděny nebo zpracovány, a kdy jste odvolali svůj souhlas se zpracováním.

Existují omezené okolnosti, kdy se právo být zapomenut neuplatňuje - pokud se chcete dozvědět více, stačí se zeptat.

Právo omezitzpracování

Máte také právo zablokovat nebo potlačit zpracování svých osobních údajů. Pokud nás požádáte o potlačení vašich osobních údajů, zastavíme jejich další zpracování.

Právo na převodinformace

Pokud chcete své osobní údaje přesunout nebo přenést k jinému poskytovateli služeb nebo si je zkopírovat pro své vlastní účely, máte právo na to, aby byly vaše údaje předány jiné osobě.

Právo vznést námitku

Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat (před shromážděním vašich údajů), pokud máme v úmyslu použít vaše údaje pro takové účely nebo pokud máme v úmyslu poskytnout vaše údaje jakékoli třetí straně pro takové účely. Své právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím určitých políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich údajů.

Toto právo můžete také kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese [enquiry@driverreviews.com].

Další informace o vašich právech

Další informace o svých právech na ochranu údajů najdete u Úřadu komisaře pro informace (ICO) na adrese.https://www.ico.org.uk

12. Co můžete udělat, kdyžjstenení spokojený?

Zavazujeme se chránit a respektovat vaše soukromí. Pokud však nejste spokojeni s tím, jak shromažďujeme nebo zpracováváme vaše údaje, nebo jen chcete získat další informace o svých právech, můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

Budeme s vámi spolupracovat na řešení případných problémů a budeme se snažit co nejdříve zodpovědět všechny vaše dotazy.

Můžete také podat stížnost u ICO - další informace naleznete na adresehttps://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. O zabezpečení dat

Společnost Blackcircles zavedla opatření na ochranu soukromí, bezpečnosti a integrity vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří tyto informace potřebují znát a kteří byli vyškoleni k dodržování pravidel důvěrnosti. U našich informačních systémů používáme technologické kontroly, jako je dvoufaktorová autentizace (2FA), ověřování uživatelů, silné šifrování dat a oddělení rolí, systémů a dat.

14. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady můžeme čas od času změnit. Veškeré změny, které v těchto zásadách v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na této stránce.

Datum:[01.05.2023]