Privacybeleid

DriverReviews, dat wordt beheerd door Blackcircles.com Limited (ondernemingsnummer SC224310) met maatschappelijke zetel in Tanfield, Edinburgh, Schotland EH3 5DA ".Zwarte cirkels" ("DriverReviews"), zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen en duidelijk en transparant te zijn over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

In dit beleid wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website of digitale diensten gebruikt, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt.

Lees het volgende beleid zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop we ermee omgaan te begrijpen.

Samenvatting

 1. Wie zijn we en hoe kun je contact met ons opnemen?
 2. Onze websites die onder dit privacybeleid vallen
 3. Over onze privacymanager
 4. Andere beleidsregels en informatie die u moet lezen
 5. Informatie die we van u kunnen verzamelen
 6. Marketingcommunicatie
 7. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan
 8. Het delen van uw persoonlijke gegevens
 9. Internationale doorgifte van persoonlijke gegevens
 10. Hoe lang worden persoonlijke gegevens door ons bewaard?
 11. Uw rechten volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming
 12. Wat kun je doen als je niet gelukkig bent?
 13. Over gegevensbeveiliging
 14. Wijzigingen in ons privacybeleid

1. Wiewe zijnen hoekunnen weworden gecontacteerd?

Onze volledige bedrijfsnaam is Blackcircles.com. De website wordt beheerd door DriverReviews, een aparte divisie van Blackcircles.

Als je contact met ons wilt opnemen, heb je een aantal opties:

2. Onze websites waarop deze privacyverklaring van toepassing isbeleid

De informatie in dit beleid is van toepassing op de volgende website:

www.driverreviews.com

3. Over onze privacybeheerder

Hoewel iedereen bij DriverReviews zich inzet voor het beschermen en respecteren van uw privacy, hebben we een Privacy Manager die zich bezighoudt met alle aspecten van persoonlijke gegevens bij DriverReviews.

U kunt contact opnemen met onze Privacy Manager door een e-mail te sturen naarenquiry@driverreviews.com.

4. Andere beleidsregels en informatie waarvan we je aanmoedigen omlees

Hoewel dit Privacybeleid alle informatie bevat die u nodig hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op onze websites, staat er ook informatie op enkele andere plaatsen die we u aanraden te lezen:

5. Informatie die we van u kunnen verzamelen

Dit hoofdstuk beschrijft:

A) Verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door DriverReviews (handelend als verantwoordelijke voor de verwerking) op haar website

Verzamelde gegevens

Doel/Activiteit

Wettelijke basis voor verwerking

Bewaartermijn

Als u meer informatie van ons vraagt door u aan te melden voor het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie ("Marketinggegevens").

We kunnen uw naam, achternaam en e-mailadres verzamelen en verwerken.

Zie sectie 6 hieronder voor meer informatie.

Marketinggegevens worden verwerkt om u de relevante kennisgevingen en/of nieuwsbrieven en/of enige marketingcommunicatie toe te sturen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

We bewaren Marketinggegevens niet langer dan 3 jaar na ons laatste contact.

B) Verwerking van persoonsgegevens door DriverReviews (die optreedt als gegevensverwerker) in verband met de dienst Bandenbeoordelingen Verzamelen

DriverReviews kan persoonsgegevens verwerken in verband met de Bandenbeoordelings- en Recensieverzamelservice als gegevensverwerker namens en in opdracht van haar eigen partners.

De dienst voor het verzamelen van bandenbeoordelingen maakt het mogelijk beoordelingen van klanten te verzamelen die het resultaat zijn van een bestelling van een klant op de website van een van zijn partners.

Wanneer een klant dus een bestelling plaatst bij een van de partners van DriverReviews, worden de onderstaande persoonlijke gegevens verzameld.

Na een bestelling bij een van de partners van DriverReviews nodigt DriverReviews de klant per e-mail of sms uit om een klantbeoordeling over zijn/haar gebruikservaring achter te laten.

De diensten voor het verzamelen, modereren en publiceren van online klantbeoordelingen die DriverReviews uitvoert, zijn gecertificeerd volgens de Afnor-norm (NF522 & NF ISO 20488) voor het verzamelen, modereren en publiceren van klantbeoordelingen. DriverReviews verplicht zich als zodanig te voldoen aan de Afnor-norm (NF522 & NF ISO 20488) die met name verplicht tot het publiceren van alle klantbeoordelingen, zowel positieve als negatieve, onderworpen aan een moderatieproces zoals gedefinieerd in het Contentbeleid.

De partners van DriverReviews, als verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens, waarborgen de naleving van de belangrijkste beginselen van de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie van de verzamelde persoonsgegevens van de betrokkenen, die zij vervolgens doorsturen naar DriverReviews.

De partners van DriverReviews blijven als enige verantwoordelijk tegenover hun klanten voor het niet verstrekken van informatie, onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwerking van persoonsgegevens door DriverReviews (die optreedt als gegevensverwerker) in het kader van de dienst voor het verzamelen van bandenbeoordelingen namens haar klanten (die optreden als verantwoordelijken voor de verwerking):

Verzamelde gegevens

Doel/Activiteit

Wettelijke basis voor verwerking

Bewaartermijn

Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u een beoordeling en recensie invult ("Gegevens herzien").

De informatie kan bestaan uit uw volledige naam, uw e-mailadres en het kenteken van uw auto,

bestelnummer,

order date,

IP-adres,

koekjes,

datum en tijd van indiening van de recensie en publicatie,

gekocht product,

plaats van aankoop (bij aankoop in de winkel),

consumentenbeoordelingen, opmerkingen

Beheer, publicatie en verspreiding van klantbeoordelingen op de website van de klant en op websites en zoekmachines van commerciële partners.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van Beoordelingsgegevens: wij gebruiken onze legitieme belangen voor het monitoren en verbeteren van onze producten en diensten aan onze klanten en gebruikers.

Deze beoordelingen en recensies over producten en/of diensten die zijn gekocht of ontvangen van klanten van DriverReviews worden uitgevoerd op basis van legitiem belang om de ervaring van klanten te verbeteren.

Hoewel we graag beoordelingen en feedback van u bewaren om andere webgebruikers te helpen, zullen we uw beoordelingen en feedback anonimiseren zodra de beoordelingscyclus is voltooid, in elk geval niet langer dan 24 maanden na het eerste contact.

DriverReviews vernietigt alle persoonlijke gegevens:

 • Als de klant heeft verzocht om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • Als de klant twee keer niet heeft gereageerd op DriverReviews verzoek om een beoordeling;
 • Als de klant een beoordeling heeft gegeven en geen toestemming heeft gegeven om opnieuw contact met hem op te nemen.

C) Verwerking van persoonlijke gegevens door DriverReviews (handelend als verantwoordelijke voor de verwerking) met betrekking tot klanten

DriverReviews kan persoonlijke gegevens verzamelen van de klanten van zijn partners voor zijn eigen doel, namelijk het beheren van de dienst voor het weergeven van beoordelingen, wat inhoudt dat persoonlijke gegevens worden verzameld tot het moment dat de beoordelingscyclus voor de prestaties van de band is voltooid.

In deze context worden persoonlijke gegevens verwerkt door DriverReviews voor verwerkingen waarvoor alleen DriverReviews het doel en de middelen vaststelt en derhalve optreedt als gegevensbeheerder.

De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de verwerking van persoonsgegevens door DriverReviews in deze context:

Verzamelde gegevens

Doel/Activiteit

Wettelijke basis voor verwerking

Bewaartermijn

De informatie kan bestaan uit uw volledige naam, uw e-mailadres en het kenteken van uw auto,

bestelnummer,

order date,

IP-adres,

koekjes,

datum en tijd van indiening van de recensie en publicatie,

gekocht product,

plaats van aankoop (bij aankoop in de winkel),

consumentenbeoordelingen, opmerkingen

Weergave van beoordelingen beheren

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens is de toestemming van de consument.

Hoewel we graag beoordelingen en feedback van u bewaren om andere webgebruikers te helpen, zullen we uw beoordelingen en feedback anonimiseren zodra de beoordelingscyclus is voltooid, in elk geval niet langer dan 24 maanden na het eerste contact.

DriverReviews vernietigt alle persoonlijke gegevens:

 • Als de klant heeft verzocht om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • Als de klant twee keer niet heeft gereageerd op DriverReviews verzoek om een beoordeling;
 • Als de klant een beoordeling heeft gegeven en geen toestemming heeft gegeven om opnieuw contact met hem op te nemen.

Vrijwillige informatie

Wanneer u ons informatie verstrekt (bijvoorbeeld de informatie die in de scenario's hierboven wordt beschreven), kunnen we u in sommige gevallen om aanvullende, vrijwillige informatie vragen. Deze informatie wordt aangeduid als optioneel en wordt gebruikt om ons te helpen onze klanten beter te begrijpen en onze diensten op hen af te stemmen.

Statistische informatie

We verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens ("Geaggregeerde gegevens"). Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar onthullen uw identiteit op geen enkele manier. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiks- en apparaatgegevens samenvoegen om het percentage van onze websitegebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van onze website. Samengevoegde gegevens worden alleen gebruikt voor onze eigen zakelijke doeleinden.

Gevoelige persoonlijke informatie

Hoewel we niet om gevoelige persoonlijke gegevens vragen, hebben we wel secties op onze websites waar je aanvullende informatie kunt verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je een recensie indient. Als je informatie verstrekt in deze vrije tekstgedeelten, verstrek dan alleen informatie waar jij je goed bij voelt en houd er altijd rekening mee dat het gevoelige informatie kan zijn.

6. Marketingcommunicatie

U ontvangt alleen marketingcommunicatie of nieuwsbrieven van ons als u dat wenst.

In deze context gebruiken we de informatie die u ons verstrekt, meestal alleen uw naam en e-mailadres.

In elk geval kunt u zich op elk moment afmelden voor direct marketing van ons of deze stopzetten

- door te klikken op de uitschrijfoptie onderaan elke marketingcommunicatie die we u sturen; en

- door per e-mail of brief contact met ons op te nemen via een van de contactgegevens in deze kennisgeving.

7. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers binnen de EER.

Hoewel we er alles aan doen om uw persoonlijke informatie veilig te houden, is de overdracht van informatie online via het internet niet volledig veilig. Wij, samen met onze serviceproviders, zullen ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar informatie die u verstrekt is geheel voor uw eigen risico.

8. Het delen van uw persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met mensen die deze informatie nodig hebben om hun verantwoordelijkheden uit te voeren. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende personen:

Binnen DriverReviews- we kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van ons DriverReviews team (we zullen deze niet delen met andere activiteiten van Blackcircles), voor zover dit nodig is voor dezelfde doeleinden van de oorspronkelijke verwerking zoals uiteengezet in dit beleid.

Dienstverleners- DriverReviews kan uw persoonlijke informatie delen met geselecteerde serviceproviders die DriverReviews kan gebruiken om uw verzoek te verwerken of haar diensten aan u te leveren. Deze dienstverleners treden namens ons op als gegevensverwerkers en leveren IT- en systeembeheerdiensten, zoals hosting en e-maildiensten en het beheer van de beoordelingen en recensies.

Deze dienstverleners zijn wettelijk verplicht om de persoonlijke gegevens die zij hebben ontvangen vertrouwelijk en veilig te behandelen en om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken op basis van onze instructies.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden:

Om juridische redenen:

i) Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te onthullen of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Blackcircles en Michelin Group, onze klanten of anderen te beschermen. In deze context kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze professionele adviseurs die een geheimhoudingsplicht hebben.

10. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

DriverReviews is een bedrijfsafdeling binnen Blackcircles, een Brits bedrijf dat deel uitmaakt van een internationale groep (Michelin Group) met databases in de verschillende landen waar het actief is. Michelin kan uw persoonlijke gegevens binnen de groep overdragen aan een van haar databases of aan externe partners die zich buiten uw eigen land bevinden.

Aangezien het niveau van gegevensbescherming wereldwijd varieert, geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan bedrijven buiten de Europese Unie tenzij deze bedrijven hetzelfde of een vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonlijke gegevens bieden als Michelin.

Voor overdrachten binnen de Michelin-groep heeft de groep interne regels aangenomen voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Overdrachten van gegevens buiten de Blackcircles vallen ofwel onder het BCR van de onderaannemer of onder contracten die de clausules van de Europese Commissie bevatten voor leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd om een vergelijkbaar beschermingsniveau te garanderen als dat van uw eigen land.

11. Hoe lang worden persoonlijke gegevens door ons bewaard?

In de regel bewaren we je persoonlijke gegevens voor geen enkel doel of voor geen enkele doelen langer dan nodig is voor de doelen waarvoor we ze verzamelen, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Voor meer specifieke bewaartermijnen, zie sectie 5 hierboven.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie uw recht op verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

12. Uw rechten volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Deze zijn het recht op:

Het recht omGeïnformeerd

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, inclusief wie wij zijn, hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring hebben we alle informatie verzameld die u nodig hebt.

Het recht op toegang tot uw informatie

U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. We kunnen bevestigen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens.

Het recht om uwinformatie

Als uw persoonlijke informatie onnauwkeurig of onvolledig is, hebt u het recht om deze informatie te laten corrigeren en bijwerken. Als we uw informatie hebben bekendgemaakt aan derden, zullen we hen, waar mogelijk, op de hoogte stellen van alle updates die u aan ons hebt verstrekt. U kunt de persoonlijke informatie die wij over u hebben bijwerken door contact met ons op te nemen via een van de contactmethoden die in dit Privacybeleid worden vermeld.

Het recht opverwijderenjeinformatie

U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen wanneer er voor ons geen reden meer is om deze gegevens te blijven verwerken. De omstandigheden waarin u het recht om te worden vergeten kunt aanvragen, zijn onder andere wanneer de informatie niet langer nodig is in verband met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld of verwerkt en wanneer u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken.

Er zijn enkele beperkte omstandigheden waarin het recht om vergeten te worden niet van toepassing is - als je dat wilt weten, vraag het dan gewoon.

Het recht om te beperkenverwerking

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken. Als u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te blokkeren, zullen wij de verdere verwerking ervan stopzetten.

Het recht op overdrachtinformatie

Als u uw persoonlijke gegevens wilt verplaatsen of overdragen aan een andere serviceprovider of uw gegevens wilt kopiëren voor uw eigen doeleinden, hebt u het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een andere persoon.

Het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via [enquiry@driverreviews.com].

Voor meer informatie over uw rechten

Meer informatie over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming vindt u bij het Information Commissioners Office (ICO) ophttps://www.ico.org.uk

12. Wat kun je doen alsje bentniet blij?

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Als je echter niet tevreden bent met de manier waarop we je gegevens verzamelen of verwerken, of als je gewoon meer informatie wilt over je rechten, kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

We werken met je samen om eventuele problemen op te lossen en proberen elke vraag die je stelt zo snel mogelijk te beantwoorden.

U kunt ook een klacht indienen bij de ICO - meer informatie vindt u ophttps://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. Over gegevensbeveiliging

Blackcircles heeft maatregelen geïmplementeerd om de privacy, veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot die werknemers en dienstverleners die deze informatie moeten kennen en die zijn opgeleid om de regels voor vertrouwelijkheid na te leven. We gebruiken technologische controles voor onze informatiesystemen, zoals twee-factor authenticatie (2FA), gebruikersverificatie, sterke data-encryptie en scheiding van rollen, systemen & data.

14. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen ons beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in dit beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Datum:[01.05.2023]