Privacybeleid

DriverReviews, dat wordt beheerd door Blackcircles.com Limited (bedrijfsnummer SC224310) met statutaire zetel in Tanfield, Edinburgh, Schotland EH3 5DA “Blackcircles” ("DriverReviews"), doet er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen en duidelijk en transparant te zijn over welke informatie we verzamelen en hoe we deze zullen gebruiken. In dit beleid wordt uitgelegd hoe alle persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u onze website of digitale diensten gebruikt, of die u aan ons verstrekt, door ons wordt verwerkt.

Lees het volgende beleid aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

Samenvatting

 1. Wie zijn we en hoe kunnen we contact met je opnemen?
 2. Onze websites vallen onder dit privacybeleid
 3. Over onze privacymanager
 4. Andere beleidsregels en informatie die we u aanraden te lezen
 5. Informatie die we van u kunnen verzamelen
 6. Marketingcommunicatie
 7. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan
 8. Uw persoonlijke gegevens delen
 9. Internationale overdracht van persoonlijke gegevens
 10. Hoe lang worden persoonlijke gegevens door ons bewaard?
 11. Uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming
 12. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?
 13. Over gegevensbeveiliging
 14. Wijzigingen in ons privacybeleid

1. Wie zijn wij en hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Onze volledige bedrijfsnaam is Blackcircles.com en wanneer u onze website en onze diensten rechtstreeks gebruikt, treden wij op als gegevensbeheerder. De website wordt beheerd door DriverReviews, een aparte afdeling van Blackcircles.

Als u contact met ons moet opnemen, heeft u een aantal opties, u kunt:

E-mail ons op enquiry@driverreviews.com

U kunt ons een brief sturen gericht aan DriverReviews Privacy Manager, Tanfield, Edinburgh, Schotland EH3 5DA

2. Onze websites die onder dit privacybeleid vallen

De informatie in dit beleid is van toepassing op de volgende websites:
[www.driverreviews.com]

3. Over onze privacymanager

Terwijl iedereen bij DriverReviews zich inzet voor het beschermen en respecteren van uw privacy, hebben we bij DriverReviews een privacymanager voor gegevensbescherming die alle aspecten van persoonlijke gegevens behandelt. U kunt contact opnemen met onze Privacy Manager voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar enquiry@driverreviews.com.

4. Ander beleid en informatie die we u aanraden te lezen

Hoewel dit privacybeleid alle informatie bevat die u nodig heeft over hoe we uw persoonlijke informatie op onze websites verzamelen en gebruiken, is er op sommige andere plaatsen informatie die we u aanmoedigen om te lezen.

Gebruiksvoorwaarden
Onze gebruiksvoorwaarden voor de website vertellen u onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze websites en moeten naast dit privacybeleid worden gelezen. U kunt onze gebruiksvoorwaarden van de website hier lezen (https://www.driverreviews.com/s/terms-conditions).

5. Informatie die we van u kunnen verzamelen

Dit gedeelte beschrijft:

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en bewaren:

Gegevens verzameld

Doel/activiteit

Type gegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking

Bewaarperiode

Informatie die u ons verstrekt wanneer u een enquête invult of reageert op een vragenlijst of een recensie of feedback indient (“Review Data”).

Om informatie te verzamelen over een specifieke kwestie, bijvoorbeeld onze diensten aan u of beoordelingen van onze producten/diensten.

In veel gevallen zijn enquêtes en vragenlijsten anoniem en verzamelen we alleen persoonlijke informatie voor statistische gegevens. Als dit niet het geval is, laten we u dit weten op het moment dat de informatie wordt verzameld. Als een dergelijke functionaliteit beschikbaar is, kunnen feedback en beoordelingen op de website worden bekendgemaakt met wat persoonlijke informatie. In dat geval wordt u geïnformeerd.

De informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en andere gevraagde persoonlijke gegevens bevatten.

Als rechtsgrond voor het verwerken van beoordelingsgegevens zullen we onze legitieme belangen gebruiken bij het bewaken en verbeteren van onze producten en diensten aan onze klanten en gebruikers.

Hoewel we beoordelingen en feedback van u willen bewaren om andere internetgebruikers te helpen, zullen we uw beoordelingen en feedback anonimiseren zodra de beoordelingscyclus is voltooid, in ieder geval niet langer dan 24 maanden na het eerste contact.

Als u ons om meer informatie vraagt ​​door u aan te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of marketingberichten (“Marketinggegevens”). Zie sectie 6 hieronder voor meer informatie.

Marketinggegevens worden verwerkt om u de relevante meldingen en/of nieuwsbrieven en/of marketingcommunicatie te sturen.

We zullen je om je naam en e-mailadres vragen zodat we je deze informatie kunnen sturen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

We bewaren marketinggegevens niet langer dan 3 jaar na ons laatste contact.

Vrijwillige informatie
Wanneer u ons informatie verstrekt (bijvoorbeeld de informatie die in de bovenstaande scenario's is uiteengezet), kunnen we u in sommige gevallen om aanvullende, vrijwillige informatie vragen. Deze informatie wordt als optioneel aangemerkt en wordt gebruikt om ons te helpen onze klanten beter te begrijpen en onze diensten op hen af ​​te stemmen.

Statistische informatie 
We verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens (“Geaggregeerde gegevens”). Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke informatie, maar onthullen op geen enkele manier uw identiteit. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiks- en apparaatgegevens samenvoegen om het percentage van onze websitegebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van onze website. Geaggregeerde gegevens worden alleen gebruikt voor onze eigen zakelijke doeleinden.

Gevoelige persoonlijke informatie
Hoewel we geen gevoelige persoonlijke gegevens vragen, hebben we wel secties op onze websites waar u aanvullende informatie kunt indienen, bijvoorbeeld wanneer u een recensie indient. Als u informatie verstrekt over deze vrije tekstsectie, dient u alleen informatie in die u zelf wilt verstrekken en houd er altijd rekening mee dat dit gevoelige informatie kan zijn.

6. Marketingcommunicatie

U ontvangt alleen marketingberichten of nieuwsbrieven van ons als u dat wenst.
In deze context gebruiken we de informatie die u ons verstrekt, meestal alleen uw naam en e-mailadres.

In ieder geval kunt u zich op elk moment afmelden of direct marketing van ons stopzetten

Door op de afmeldoptie te klikken onderaan elke marketingcommunicatie die we u sturen; en
>Door per e-mail of brief contact met ons op te nemen via een van de contactgegevens in deze kennisgeving. 

7. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers binnen de EER. 

Hoewel we ons inzetten om uw persoonlijke gegevens veilig te houden, is de overdracht van informatie online via internet niet volledig veilig. Samen met onze dienstverleners zullen wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar de verstrekte informatie is op eigen risico.

8. Uw persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met mensen die dergelijke informatie nodig hebben om hun verantwoordelijkheden uit te voeren. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende personen:

Binnen DriverReviews - kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een lid van ons DriverReviews-team (we zullen deze niet delen met andere activiteiten van Blackcircles), voor zover nodig voor dezelfde doeleinden van de eerste verwerking zoals uiteengezet in dit beleid.

Serviceproviders - DriverReviews kan uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde serviceproviders die DriverReviews kan gebruiken om uw verzoek te verwerken of haar diensten aan u te leveren. Deze serviceproviders treden namens ons op als gegevensverwerkers en bieden IT- en systeembeheerservices, zoals hosting- en e-mailservices en het beheren van beoordelingen en recensies.

Deze dienstverleners zijn wettelijk verplicht om de persoonlijke informatie die ze mogelijk hebben ontvangen vertrouwelijk en veilig te bewaren en om uw persoonlijke informatie uitsluitend te gebruiken op basis van onze instructies. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden:

Om juridische redenen
Als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Blackcircles en Michelin Group, onze klanten of anderen te beschermen. In deze context kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze professionele adviseurs die een geheimhoudingsplicht hebben.

9. Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

DriverReviews is een bedrijfsdivisie binnen Blackcircles, een Brits bedrijf dat behoort tot een internationale groep (Michelin Group) met databases in de verschillende landen waarin het actief is. Michelin kan uw persoonlijke gegevens binnen de groep overdragen aan een van zijn databases of aan zijn externe partners buiten uw eigen land.

Aangezien de niveaus van gegevensbescherming wereldwijd variëren, geven we uw persoonlijke gegevens niet door aan bedrijven buiten de Europese Unie, tenzij deze bedrijven hetzelfde of een vergelijkbaar niveau van persoonlijke gegevensbescherming bieden als Michelin.

Voor overdrachten binnen de Michelin-groep heeft de groep interne regels aangenomen voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. 

De overdracht van gegevens buiten de Blackcircles wordt geregeld door de BCR van de onderaannemer of door contracten die de clausules van de Europese Commissie bevatten voor leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd om een ​​vergelijkbaar niveau van bescherming te garanderen als dat van uw eigen land.

10. Hoe lang worden persoonlijke gegevens door ons bewaard?

In de regel zullen we uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel of doeleinden langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze verzamelen, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Zie sectie 5 hierboven voor meer specifieke bewaartermijnen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken gegevens en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie uw recht op verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

11. Uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van uw informatie. Dit zijn het recht om:

Het recht om geïnformeerd te worden
U hebt het recht om geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, inclusief wie wij zijn, hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. We hebben alle informatie die je nodig hebt verzameld in deze privacyverklaring.

Het recht op toegang tot uw informatie
U heeft het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij van u hebben. We kunnen bevestigen of uw informatie al dan niet wordt verwerkt en u toegang geven tot uw persoonlijke informatie.

Het recht om uw gegevens te corrigeren
Als uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om die informatie te laten corrigeren en bijwerken. Als we uw informatie aan derden hebben bekendgemaakt, zullen we hen, waar mogelijk, op de hoogte stellen van alle updates die u ons verstrekt. U kunt de persoonlijke informatie die we over u hebben bijwerken door contact met ons op te nemen via een van de contactgegevens in dit privacybeleid.

Het recht om uw informatie te verwijderen
U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens als er geen reden is voor ons om door te gaan met het verwerken ervan. De omstandigheden waarin u het recht om te worden vergeten kunt verzoeken, zijn onder meer wanneer de informatie niet langer nodig is in verband met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld of verwerkt en wanneer u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken.

Er zijn enkele beperkte omstandigheden waarin het recht om te worden vergeten niet van toepassing is – als je het wilt weten, vraag het dan gewoon.

Het recht om de verwerking te beperken
U hebt ook het recht om te ‘blokkeren’ of de verwerking van uw persoonlijke gegevens te onderdrukken. Als u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen we de verdere verwerking ervan stopzetten.

Het recht om informatie over te dragen
Als u uw persoonlijke gegevens wilt verplaatsen of overdragen naar een andere dienstverlener of uw gegevens wilt kopiëren voor uw eigen doeleinden, heeft u het recht om uw gegevens over te laten dragen aan een andere persoon.

Het recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw informatie te verzamelen.

U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via [enquiry@driverreviews.com]

Meer informatie over uw gegevensbeschermingsrechten vindt u bij het Information Commissioners Office (ICO) op https://www.ico.org .uk

12. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Als u echter niet tevreden bent met de manier waarop we uw informatie verzamelen of verwerken of als u gewoon wat meer informatie wilt over uw rechten, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

U kunt ons een e-mail sturen op enquiry@driverreviews.com

U kunt ons een brief sturen gericht aan de DriverReviews Privacy Manager, Tanfield, Edinburgh, Schotland EH3 5DA

We zullen met u samenwerken om eventuele problemen op te lossen en streven ernaar om elke door u gestelde vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

U kunt ook een klacht indienen bij ICO – meer informatie is te vinden op https://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. Over gegevensbeveiliging

Blackcircles heeft maatregelen genomen om de privacy, veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot die werknemers en dienstverleners die deze informatie nodig hebben en die zijn opgeleid om te voldoen aan de regels inzake vertrouwelijkheid.

14. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen ons beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in dit beleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst.

Datum: 08.07.2021