Beleid inzake inhoud

DriverReviews verplicht zich tot volledige onpartijdigheid van de gesyndiceerde beoordelingen, wat inhoudt dat de geverifieerde en geverifieerde beoordelingen nooit zullen worden gewijzigd, verborgen of verwijderd uit syndicatieveilig om de redenen die expliciet worden vermeld in dit inhoudsbeleid.

Recensies worden in chronologische volgorde weergegeven.

Alleen het deel van de recensie waarin de klant commentaar kan geven, is onderhevig aan moderatie in overeenstemming met de hierin gespecificeerde principes:

    Alleen DriverReviews kan de beoordeling wijzigen (noch de partner, noch enige andere klant/klant) 

    DriverReviews kan een Review om de volgende redenen verwijderen of wijzigen:

1.    Het is schadelijk of illegaal

a.    Haatdragende taal of discriminatie. 

i.    We kunnen inhoud verwijderen die denigrerende of discriminerende taal aanvalt of gebruikt met verwijzing naar een persoon of een groep op basis van wie ze zijn, bijvoorbeeld op basis van hun religie, etniciteit, nationaliteit, ras, color, afkomst, geslacht of andere identiteitsfactor.

b.    Terrorisme. 

i.    We kunnen inhoud verwijderen die tot doel heeft mensen te radicaliseren, schadelijke propaganda verspreidt, steun mobiliseert voor terroristische activiteiten of betrekking heeft op gewelddadig extremisme.

c.    Bedreigingen of geweld. 

i.    We kunnen inhoud verwijderen die ernstige bedreigingen of bedreigingen met geweld bevat. Bijvoorbeeld oproepen om mensen of bedrijven te targeten met online misbruik of intimidatie, en gedrag dat aanzet tot offline actie, zoals fysieke intimidatie of vernietiging van eigendommen.

d.    Obsceniteit. 

i.    We kunnen inhoud verwijderen die grafische afbeeldingen bevat van gewelddadige, seksuele of bloederige handelingen.

e.    Smaad. 

i.    We kunnen inhoud verwijderen die waarschijnlijk ernstige schade toebrengt aan iemands reputatie of ernstig financieel verlies voor een bedrijf.

f.    Naaktheid of pornografie. 

i.    Alleen van toepassing op foto's van bandenreviews.

g.    Andere illegale inhoud

2.    Het bevat persoonlijke informatie.

a.    Persoonlijke informatie

i.    Namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen.

3.    Het is reclame of promotie.

a.    Bevat zakelijke call-to-action 

i.    We kunnen inhoud verwijderen die een promotiecode of een oproep tot actie bevat, of die reclame maakt voor een ander bedrijf of een niet-gerelateerd product.

4.    Het is niet relevant, wat betekent dat:

a.    Recensie bevat opmerkingen die:

i.    zijn niet relevant voor het product (bijv. alleen verwijzend naar de ontvangen service zonder verwijzing naar bandengerelateerde prestaties)

ii.    zijn alleen relevant voor een bepaalde partner (wanneer een gesyndiceerde recensie verwijst naar de website/het merk/naam van de betreffende partner)

iii.    relevant zijn voor een bepaald geografisch gebied (bijv. wanneer een recensie verwijst naar prestaties in het bergachtige gebied in een land zonder bergen)  

b.    Laag aantal tekens

i.    Recensie bevat minder dan 20 tekens

Alle wijzigingen die zijn aangebracht in de “relevantie” zal de beoordeling van banden niet be├»nvloeden (d.w.z. alleen de opmerkingen mogen worden verwijderd of gewijzigd, niet de bandenbeoordeling).