Beleid inzake inhoud

DriverReviews verplicht zich tot volledige onpartijdigheid van de gesyndiceerde recensies, wat betekent dat de geverifieerde en geverifieerde recensies nooit zullen worden gewijzigd, verborgen of verwijderd uit de syndicatie, behalve om de redenen die expliciet worden vermeld in dit Contentbeleid.

Recensies worden in chronologische volgorde weergegeven.

Recensies worden na 10 jaar niet meer gepubliceerd.

DriverReviews voegt geen ratings samen en weegt ratings niet mee. DriverReviews geeft daarom op transparante wijze de gemiddelde beoordeling voor elk van zijn partners weer. De score wordt verkregen door de volgende berekening: Gemiddelde score = (som van de scores van de gepubliceerde Reviews / totaal aantal gepubliceerde Reviews).

Alleen het gedeelte van de Beoordeling waarin de Klant commentaar kan geven, wordt gemodereerd in overeenstemming met de hierin gespecificeerde principes:

-    Alleen DriverReviews kan de recensie wijzigen (noch Partner, noch een andere klant/opdrachtgever)

-    DriverReviews kan een beoordeling om de volgende redenen verwijderen of wijzigen:

1.    Het is schadelijk of illegaal

a.    Haatzaaien of discriminatie.

i.    We kunnen inhoud verwijderen waarin een persoon of een groep wordt aangevallen of waarin denigrerende of discriminerende taal wordt gebruikt op basis van wie ze zijn, bijvoorbeeld op basis van hun religie, etniciteit, nationaliteit, ras, kleur, afkomst, geslacht of andere identiteitsfactor.

b.    Terrorisme.

i.    We kunnen inhoud verwijderen die mensen wil radicaliseren, schadelijke propaganda verspreidt, steun mobiliseert voor terroristische activiteiten of verband houdt met gewelddadig extremisme.

c.    Bedreigingen of geweld.

i.    We kunnen inhoud verwijderen die ernstige bedreigingen of bedreigingen met geweld bevat. Bijvoorbeeld oproepen om mensen of bedrijven online te beledigen of lastig te vallen, en gedrag dat aanzet tot offline actie zoals fysieke intimidatie of vernieling van eigendommen.

d.    Obsceniteit.

i.    We kunnen inhoud met grafische afbeeldingen van gewelddadige, seksuele of bloederige handelingen verwijderen.

e.    Smaad.

i.    We kunnen inhoud verwijderen die waarschijnlijk ernstige schade aan iemands reputatie of ernstig financieel verlies voor een bedrijf zal veroorzaken.

f.    Naaktheid of pornografie.

i.    Alleen van toepassing op foto's van bandenreviews.

g.    Andere illegale inhoud

2.    Het bevat persoonlijke informatie.

a.    Persoonlijke informatie

i.    Namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen.

3.    Het is reclame of promotie.

a.    Bevat bedrijfsgerelateerde oproepen tot actie

i.    We kunnen inhoud verwijderen die een promotiecode of een oproep tot actie bevat of waarin reclame wordt gemaakt voor een ander bedrijf of een niet-gerelateerd product.

4.    Het is irrelevant, wat betekent dat:

a.    Beoordeling bevat opmerkingen die:

i.    niet relevant zijn voor het product (bijv. alleen de ontvangen service vermelden zonder te verwijzen naar de prestaties van de band)

ii.    alleen relevant zijn voor een bepaalde partner (wanneer een Syndicated Review verwijst naar de website/het merk/de naam van die partner)

iii.    relevant zijn voor een bepaald geografisch gebied (bijv. wanneer een beoordeling verwijst naar prestaties in het berggebied in een land zonder bergen)

b.    Laag aantal tekens

i.    Recensie bevat minder dan 20 tekens

Wijzigingen die worden aangebracht op basis van "relevantie" hebben geen invloed op de waardering van banden (d.w.z. alleen de opmerkingen kunnen worden verwijderd of gewijzigd, niet de waardering van de band).

Wijzigingen in ons inhoudsbeleid

We kunnen ons beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in dit beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Datum:[01.05.2023]