Policy för innehåll

DriverReviews förbinder sig till fullständig opartiskhet av de syndikerade recensionerna, vilket innebär att de verifierade och autentiserade recensionerna aldrig kommer att ändras, döljas eller tas bort från syndikeringssäkerhet av de skäl som uttryckligen anges i denna innehållspolicy.

Recensioner visas i kronologisk ordning.

Recensioner avpubliceras efter 10 år.

DriverReviews sammanställer inte betyg och viktar inte betyg. DriverReviews visar därför transparent det genomsnittliga betyget för var och en av sina partners. Poängen erhålls genom följande beräkning: Genomsnittlig poäng = (summan av poängen för de publicerade recensionerna / totalt antal publicerade recensioner).

Endast den del av Granskningen som tillåter Kunden att kommentera är föremål för moderering i enlighet med de principer som anges häri:

    Endast DriverReviews kan ändra omdömet (varken Partner eller någon annan klient/kund)

    DriverReviews kan ta bort eller ändra en recension av följande skäl:

1.    Det är skadligt eller olagligt

a.    Hets mot folkgrupp eller diskriminering.

i.    Vi kan ta bort innehåll som angriper eller använder nedsättande eller diskriminerande språk med hänvisning till en person eller en grupp på grund av vem de är, t.ex. baserat på deras religion, etnicitet, nationalitet, ras, färg, härkomst, kön eller annan identitetsfaktor.

b.    Terrorism.

i.    Vi kan ta bort innehåll som syftar till att radikalisera människor, sprida skadlig propaganda, mobilisera stöd för terroristaktiviteter eller relaterar till våldsam extremism.

c.    Hot eller våld.

i.    Vi kan ta bort innehåll som innehåller allvarliga hot eller hot om våld. Till exempel uppmaningar att utsätta personer eller företag för kränkningar eller trakasserier online, och beteenden som uppmanar till åtgärder offline, t.ex. fysiska trakasserier eller förstörelse av egendom.

d.    Obscenitet.

i.    Vi kan ta bort innehåll som innehåller grafiska skildringar av våldsamma, sexuella eller blodiga handlingar.

e.    Ärekränkning.

i.    Vi kan ta bort innehåll som sannolikt kommer att orsaka allvarlig skada på någons rykte eller allvarlig ekonomisk förlust för ett företag.

f.    Nakenhet eller pornografi.

i.    Gäller endast bilder från däckrecensioner.

g.    Annat olagligt innehåll

2.    Det inkluderar personlig information.

a.    Personlig information

i.    Namn, telefonnummer, adresser och e-postadresser.

3.    Det är reklam eller marknadsföring.

a.    Innehåller affärsrelaterad uppmaning till handling

i.    Vi kan ta bort innehåll som innehåller en kampanjkod, en uppmaning till handling eller reklam för ett annat företag eller en orelaterad produkt.

4.    Det är irrelevant, vilket betyder att:

a.    Review innehåller kommentarer som:

i.    inte är relevanta för produkten (t.ex. endast den mottagna tjänsten utan någon hänvisning till däckrelaterad prestanda)

ii.    endast är relevanta för en viss partner (när en Syndikerad recension hänvisar till den särskilda partnerns webbplats/varumärke/namn)

iii.    är relevanta för ett visst geografiskt område (t.ex. när ett omdöme avser prestationer i bergsområden i ett land utan berg)

b.    Lågt antal tecken

i.    Recensionen innehåller färre än 20 tecken

Eventuella ändringar som görs på grundval av "relevans" kommer inte att påverka däckbetygen (dvs. endast kommentarerna kan tas bort eller ändras, inte däckbetyget).

Ändringar av vår innehållspolicy

Vi kan komma att ändra vår policy från tid till annan. Alla ändringar som vi gör i denna policy i framtiden kommer att publiceras på denna sida.

Datum:[01.05.2023]