Sisältöpolitiikka

DriverReviews sitoutuu syndikoitujen arvostelujen täydelliseen puolueettomuuteen, mikä tarkoittaa, että todennettuja ja todennettuja arvosteluja ei koskaan muuteta, piiloteta tai poisteta syndikointiturvasta tässä sisältökäytännössä nimenomaisesti määritellyistä syistä.

Arvostelut näytetään aikajärjestyksessä.

Arvosteluja ei julkaista 10 vuoden kuluttua.

DriverReviews ei kerää arvosanoja eikä painota arvosanoja. DriverReviews näyttää siksi avoimesti kunkin yhteistyökumppanin keskimääräisen arvosanan. Pistemäärä saadaan seuraavalla laskutoimituksella: Keskimääräinen pistemäärä = (julkaistujen arvostelujen pistemäärien summa / julkaistujen arvostelujen kokonaismäärä).

Ainoastaan se osa arvostelusta, jossa asiakas voi kommentoida, on moderoitavissa tässä määritettyjen periaatteiden mukaisesti:

-    Vain DriverReviews voi muuttaa arvostelua (ei kumppani eikä kukaan muu asiakas/asiakas).

-    DriverReviews voi poistaa tai muuttaa arvostelua seuraavista syistä:

1.    Se on haitallista tai laitonta

a.    Vihapuhe tai syrjintä.

i.    Voimme poistaa sisältöä, jossa hyökätään tai käytetään halventavaa tai syrjivää kieltä henkilöä tai ryhmää kohtaan sen perusteella, kuka hän on, esimerkiksi uskonnon, etnisen alkuperän, kansallisuuden, rodun, ihonvärin, syntyperän, sukupuolen tai muun identiteettitekijän perusteella.

b.    Terrorismi.

i.    Voimme poistaa sisältöä, jolla pyritään radikalisoimaan ihmisiä, joka levittää haitallista propagandaa, herättää tukea terroristiselle toiminnalle tai liittyy väkivaltaisiin ääriliikkeisiin.

c.    Uhkailu tai väkivalta.

i.    Voimme poistaa sisältöä, joka sisältää vakavia uhkauksia tai väkivallan uhkaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kehotukset kohdistua ihmisiin tai yrityksiin verkossa tapahtuvalla loukkauksella tai häirinnällä sekä käyttäytyminen, jossa kehotetaan offline-toimiin, kuten fyysiseen häirintään tai omaisuuden tuhoamiseen.

d.    Siveettömyys.

i.    Voimme poistaa sisältöä, joka sisältää graafisia väkivaltaisia, seksuaalisia tai verisiä kuvia.

e.    Loukkaus.

i.    Voimme poistaa sisältöä, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavaa haittaa jonkun maineelle tai vakavia taloudellisia tappioita yritykselle.

f.    Alastomuus tai pornografia.

i.    Sovelletaan vain rengasarvostelukuviin.

g.    Muu laiton sisältö

2.    Se sisältää henkilökohtaisia tietoja.

a.    Henkilökohtaiset tiedot

i.    Nimet, puhelinnumerot, osoitteet ja sähköpostiosoitteet.

3.    Se on mainontaa tai myynninedistämistä.

a.    Sisältää liiketoimintaan liittyvän toimintakutsun

i.    Voimme poistaa sisällön, joka sisältää myynninedistämiskoodin, kehotuksen toimia tai jossa mainostetaan toista yritystä tai toisiinsa liittymätöntä tuotetta.

4.    Se on epäolennaista, mikä tarkoittaa, että:

a.    Arvostelu sisältää kommentteja, jotka:

i.    eivät liity tuotteeseen (esim. vain saadun palvelun arvostelu ilman viittausta renkaiden suorituskykyyn).

ii.    ovat merkityksellisiä vain tietylle kumppanille (kun syndikoitu arvostelu viittaa kyseisen kumppanin verkkosivustoon/brändiin/nimeen).

iii.    ovat merkityksellisiä tietyllä maantieteellisellä alueella (esim. kun katsauksessa viitataan suorituskykyyn vuoristoalueella maassa, jossa ei ole vuoria).

b.    Alhainen merkkimäärä

i.    Arvostelu sisältää alle 20 merkkiä

Mahdolliset muutokset, jotka tehdään "merkityksellisyyden" perusteella, eivät vaikuta renkaiden luokituksiin (eli vain kommentit voidaan poistaa tai muuttaa, ei renkaiden luokitusta).

Muutokset sisältöpolitiikkaamme

Voimme muuttaa käytäntöämme aika ajoin. Kaikki tähän käytäntöön tulevaisuudessa tekemämme muutokset julkaistaan tällä sivulla.

Päivämäärä:[01.05.2023]