İçerik Politikası

DriverReviews, Sendikasyon İncelemelerinin tam tarafsızlığını taahhüt eder, yani doğrulanmış ve doğrulanmış incelemeler, bu İçerik Politikasında açıkça belirtilen nedenlerle asla değiştirilmeyecek, gizlenmeyecek veya sendikasyon kasasından çıkarılmayacaktır.

Yorumlar kronolojik sırayla görüntülenir.

İncelemenin yalnızca Müşterinin yorum yapmasına izin veren kısmı, burada belirtilen ilkelere uygun olarak moderasyona tabidir:

    İncelemeyi yalnızca DriverReviews değiştirebilir (ne İş Ortağı ne de başka bir müşteri/müşteri) 

    DriverReviews aşağıdaki nedenlerden dolayı bir İncelemeyi kaldırabilir veya değiştirebilir:

1.    Zararlı veya yasadışı

a.    Nefret söylemi veya ayrımcılık. 

i.    Bir kişi veya gruba kim olduklarına dayanarak saldıran veya aşağılayıcı veya ayrımcı bir dil kullanan içeriği kaldırabiliriz, örn, dinleri, etnik kökenleri, milliyetleri, ırkları, renkleri, soyları, cinsiyetleri veya diğer kimlik faktörleri temelinde.

b.    Terörizm. 

i.    İnsanları radikalleştirmeyi amaçlayan, zararlı propaganda yayan, terörist faaliyetlere desteği harekete geçiren veya şiddet içeren aşırıcılıkla ilgili içeriği kaldırabiliriz.

c.    Tehdit veya şiddet. 

i.    Ciddi tehditler veya şiddet tehditleri içeren içeriği kaldırabiliriz. Örneğin, insanları veya işletmeleri çevrimiçi taciz veya istismarla hedef almaya yönelik çağrılar ve fiziksel taciz veya mülke zarar verme gibi çevrimdışı eylemleri teşvik eden davranışlar.

d.    Müstehcenlik. 

i.    Şiddet içeren, cinsel veya kanlı eylemlerin grafik tasvirlerini içeren içeriği kaldırabiliriz.

e.    Hakaret. 

i.    Birinin itibarına ciddi zarar verme veya bir işletmeye ciddi mali kayıp verme olasılığı olan içeriği kaldırabiliriz.

f.    Çıplaklık veya pornografi. 

i.    Sadece lastik inceleme fotoğrafları için geçerlidir.

g.    Diğer yasadışı içerikler

2.    Kişisel bilgileri içerir.

a.    Kişisel bilgiler

i.    İsimler, telefon numaraları, adresler ve e-posta adresleri.

3.    Reklam veya tanıtım amaçlı olması.

a.    İşle ilgili eylem çağrısı içerir 

i.    Promosyon kodu, eylem çağrısı içeren veya başka bir işletmenin veya ilgisiz bir ürünün reklamını yapan içeriği kaldırabiliriz.

4.    Bu’ilgisizdir, yani:

a.    İnceleme şu yorumları içermektedir:

i.    ürünle ilgili değildir (örneğin, lastikle ilgili performansa atıfta bulunmadan yalnızca alınan hizmeti belirtmek)

ii.    sadece belirli bir ortakla ilgilidir (Sendikasyon İncelemesi belirli bir ortağın web sitesine/markasına/adına atıfta bulunduğunda)

iii.    belirli bir coğrafi alanla ilgilidir (örneğin, bir inceleme dağları olmayan bir ülkede dağlık alandaki performansa atıfta bulunduğunda)  

b.    Düşük karakter sayısı

i.    Yorum 20'den az karakter içeriyor

“alaka” temelinde yapılan herhangi bir değişiklik lastiklerin derecelendirmelerini etkilemeyecektir (yani sadece yorumlar kaldırılabilir veya değiştirilebilir, lastik derecelendirmesi değil).