İçerik Politikası

DriverReviews, Sendikasyon İncelemelerinin tam tarafsızlığını taahhüt eder, yani doğrulanmış ve doğrulanmış incelemeler, bu İçerik Politikasında açıkça belirtilen nedenlerle asla değiştirilmeyecek, gizlenmeyecek veya sendikasyon kasasından kaldırılmayacaktır.

İncelemeler kronolojik sırayla gösterilir.

İncelemeler 10 yıl sonra yayınlanmamaktadır.

DriverReviews derecelendirmeleri toplamaz ve derecelendirmelere ağırlık vermez. Bu nedenle DriverReviews, Ortaklarının her biri için ortalama puanı şeffaf bir şekilde görüntüler. Puan aşağıdaki hesaplama ile elde edilir: Ortalama puan = (yayınlanan İncelemelerin puanlarının toplamı / yayınlanan toplam İnceleme sayısı).

İncelemenin yalnızca Müşterinin yorum yapmasına izin veren kısmı, burada belirtilen ilkelere uygun olarak moderasyona tabidir:

-    İncelemeyi yalnızca DriverReviews değiştirebilir (ne İş Ortağı ne de başka bir müşteri/müşteri)

-    DriverReviews aşağıdaki nedenlerle bir İncelemeyi kaldırabilir veya değiştirebilir:

1.    Zararlı veya yasa dışı

a.    Nefret söylemi veya ayrımcılık.

i.    Bir kişiye veya gruba kim oldukları temelinde, örneğin dinleri, etnik kökenleri, milliyetleri, ırkları, renkleri, soyları, cinsiyetleri veya diğer kimlik faktörleri temelinde saldıran veya aşağılayıcı ya da ayrımcı bir dil kullanan içerikleri kaldırabiliriz.

b.    Terörizm.

i.    İnsanları radikalleştirmeyi amaçlayan, zararlı propaganda yayan, terörist faaliyetler için desteği harekete geçiren veya şiddet içeren aşırıcılıkla ilgili içerikleri kaldırabiliriz.

c.    Tehdit veya şiddet.

i.    Ciddi tehditler veya şiddet tehditleri içeren içerikleri kaldırabiliriz. Örneğin, insanları veya işletmeleri çevrimiçi taciz veya istismarla hedef almaya yönelik çağrılar ve fiziksel taciz veya mülke zarar verme gibi çevrimdışı eylemleri teşvik eden davranışlar.

d.    Müstehcenlik.

i.    Şiddet içeren, cinsel veya kanlı eylemlerin grafik tasvirlerini içeren içeriği kaldırabiliriz.

e.    Hakaret.

i.    Birinin itibarına ciddi zarar verme veya bir işletmeye ciddi mali kayıp verme olasılığı olan içeriği kaldırabiliriz.

f.    Çıplaklık veya pornografi.

i.    Yalnızca lastik inceleme fotoğrafları için geçerlidir.

g.    Diğer yasa dışı içerikler

2.    Kişisel bilgileri içerir.

a.    Kişisel bilgiler

i.    İsimler, telefon numaraları, adresler ve e-posta adresleri.

3.    Bu reklam ya da tanıtım.

a.    İşle ilgili eylem çağrısı içerir

i.    Promosyon kodu, eylem çağrısı içeren veya başka bir işletmenin ya da ilgisiz bir ürünün reklamını yapan içerikleri kaldırabiliriz.

4.    Konuyla ilgisi yok, yani:

a.    İnceleme şu yorumları içermektedir:

i.    ürünle ilgili olmayan (örneğin, lastikle ilgili performansa atıfta bulunmadan yalnızca alınan hizmetin yeniden değerlendirilmesi)

ii.    yalnızca belirli bir iş ortağıyla ilgilidir (Sendikasyon İncelemesi belirli bir iş ortağının web sitesine/markasına/adına atıfta bulunduğunda)

iii.    belirli bir coğrafi alanla ilgilidir (örneğin, bir inceleme dağları olmayan bir ülkenin dağlık bölgesindeki performansa atıfta bulunduğunda)

b.    Düşük karakter sayısı

i.    İnceleme 20'den az karakter içeriyor

"Alaka" temelinde yapılan herhangi bir değişiklik lastiklerin derecelendirmelerini etkilemeyecektir (yani lastik derecelendirmesi değil, sadece yorumlar kaldırılabilir veya değiştirilebilir).

İçerik Politikamızdaki Değişiklikler

Politikamızı zaman zaman değiştirebiliriz. Gelecekte bu politikada yapacağımız herhangi bir değişiklik bu sayfada yayınlanacaktır.

Tarih:[01.05.2023]