Zásady obsahu

DriverReviews sa zaväzuje k úplnej nestrannosti synchronizovaných recenzií, čo znamená, že overené a autentifikované recenzie nebudú nikdy upravené, skryté alebo odstránené zo syndikačného trezoru z dôvodov výslovne uvedených v týchto Zásadách obsahu.

Recenzie sa zobrazujú v chronologickom poradí.

Moderácii podlieha iba tá časť recenzie, ktorá umožňuje zákazníkovi komentovať v súlade s tu uvedenými zásadami:

-    Recenziu môže upravovať iba DriverReviews (ani partner, ani iný klient/zákazník)

-    DriverReviews môže odstrániť alebo upraviť recenziu z nasledujúcich dôvodov:

1.    Je to škodlivé alebo nezákonné

a.    Nenávistné prejavy alebo diskriminácia.

i.    Môžeme odstrániť obsah, ktorý útočí alebo používa hanlivý alebo diskriminačný jazyk s odkazom na osobu alebo skupinu na základe toho, kto sú, napr. na základe ich náboženstva, etnickej príslušnosti, národnosti, rasy, farby pleti, pôvodu, pohlavia alebo iného faktora identity.

b.    Terorizmus.

i.    Môžeme odstrániť obsah, ktorý má za cieľ radikalizovať ľudí, šíri škodlivú propagandu, mobilizuje podporu teroristických aktivít alebo súvisí s násilným extrémizmom.

c.    Vyhrážanie alebo násilie.

i.    Môžeme odstrániť obsah, ktorý obsahuje vážne hrozby alebo hrozby násilím. Napríklad výzvy na urážanie alebo obťažovanie ľudí alebo firiem online a správanie, ktoré vyzýva na offline akcie, ako je fyzické obťažovanie alebo ničenie majetku.

d.    Obscénnosť.

i.    Môžeme odstrániť obsah, ktorý obsahuje grafické zobrazenie násilných, sexuálnych alebo krvavých činov.

e.    Urážka na cti.

i.    Môžeme odstrániť obsah, ktorý by mohol spôsobiť vážne poškodenie niečej povesti alebo vážne finančné straty podniku.

f.    Nahota alebo pornografia.

i.    Platí len pre fotografie z recenzií pneumatík.

g.    Iný nezákonný obsah

2.    Obsahuje osobné údaje.

a.    Osobné informácie

i.    Mená, telefónne čísla, adresy a e-mailové adresy.

3.    Je to reklama alebo propagácia.

a.    Obsahuje výzvu na akciu súvisiacu s podnikaním

i.    Môžeme odstrániť obsah, ktorý obsahuje propagačný kód, výzvu na akciu alebo propaguje inú firmu alebo nesúvisiaci produkt.

4.    Je to irelevantné, čo znamená, že:

a.    Recenzia obsahuje pripomienky, ktoré:

i.    nie sú relevantné pre produkt (napr. refencing iba prijatej služby bez odkazu na výkon pneumatík)

ii.    sú relevantné len pre konkrétneho partnera (ak sa synchronizovaná recenzia týka webovej stránky/značky/názvu konkrétneho partnera).

iii.    sú relevantné pre konkrétnu geografickú oblasť (napr. ak sa hodnotenie týka výkonu v horskej oblasti v krajine bez hôr)

b.    Nízky počet znakov

i.    Recenzia obsahuje menej ako 20 znakov

Akékoľvek zmeny vykonané na základe "relevantnosti" nezasahujú do hodnotenia pneumatík (t. j. odstrániť alebo upraviť možno len komentáre, nie hodnotenie pneumatík).