Podmienky a pravidlá

Podmienky používania webovej lokality

Kto sme?

Sme DriverReviews, samostatná divízia v rámci spoločnosti Blackcircles.com Limited, ktorá bola založená podľa zákonov o spoločnostiach s číslom spoločnosti SC224310 ("DriverReviews" a "BlackCircles.com").

Naše sídlo a hlavné miesto podnikania je na adrese 1 Tanfield, Edinburgh, EH3 5DA. Naše telefónne číslo je +44 (0)1721 725 760 a faxové číslo je +44 (0) 1721 729 257.

Prosím, pamätajte, že v týchto podmienkach, keď spomíname "my", "nás" alebo "naše", myslíme tým DriverReviews. Keď hovoríme o "vás", myslíme tým používateľa našej webovej stránky.

O týchto podmienkach a ustanoveniach

Čítate podmienky používania webovej stránky www.driverreviews.com (ktorú označujeme ako "táto webová stránka"). Tieto podmienky tvoria právne záväznú zmluvu medzi nami a vami. Súhlas s týmito podmienkami vyjadrujete používaním tejto webovej stránky a je datovaný k vášmu prvému použitiu tejto webovej stránky. Ak neprijímate tieto podmienky alebo akúkoľvek ich časť, mali by ste okamžite prestať používať túto webovú lokalitu.

Vyhradzujeme si právo priebežne meniť tieto podmienky, ktoré nadobudnú platnosť od dátumu zverejnenia na tejto webovej stránke. Vaše ďalšie používanie tejto webovej lokality bude znamenať váš súhlas so všetkými zmenami týchto podmienok.

Z času na čas môžeme na tejto webovej lokalite uviesť ďalšie podmienky, napríklad v súvislosti s konkrétnou akciou alebo v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Ak by podmienky používania tejto webovej lokality boli v akomkoľvek rozpore s takýmito dodatočnými podmienkami, potom majú prednosť dodatočné podmienky.

O hypertextovom prepojení na našu webovú lokalitu

Pred poskytnutím odkazu na túto webovú lokalitu musíte požiadať o naše povolenie. Ak to chcete urobiť, pošlite e-mailenquiry@driverreviews.coms údajmi o adrese URL, na ktorú chcete odkazovať na túto webovú lokalitu, a o adrese URL stránky, na ktorej sa odkaz zobrazí. Nepovoľujeme zobrazovanie akýchkoľvek webových stránok, ktoré sú súčasťou tejto webovej lokality, v akomkoľvek html ráme, pokiaľ sme takéto zobrazenie výslovne písomne nepovolili.

O autorských právach na našej webovej lokalite

Na účely týchto podmienok sa výrazom "informácie o webovej lokalite" rozumejú obrázky, grafika, text, applety a skripty, ktoré fungujú, sú súčasťou alebo tvoria súčasť tejto webovej lokality.

Všetky práva duševného vlastníctva (vrátane, bez obmedzenia, autorských práv) na Informácie o webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Blackcircles.com.

Informácie o webovej lokalite si môžete prezerať vo webovom prehliadači len na súkromné účely. Povolené je aj kopírovanie informácií o webovej lokalite do vyrovnávacej pamäte počítača alebo do pamäťového zariadenia na súkromné účely prehliadania on line alebo off line. Informácie o webovej lokalite alebo ich časť nesmiete kopírovať na žiadny iný účel bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ktorý môžeme udeliť podľa vlastného uváženia (alebo ak nevlastníme autorské práva, odkážeme vás na samotného vlastníka, aby ste takýto súhlas získali). Nič v týchto podmienkach alebo na tejto webovej lokalite nepredstavuje licenciu na používanie alebo kopírovanie informácií na webovej lokalite.

Na tejto webovej lokalite môžeme uverejniť obrázky alebo texty, ku ktorým nevlastníme autorské práva alebo ktoré nie sú úplne v našom vlastníctve. V takom prípade, ak je to možné, uvedieme vlastníka autorských práv.

O presnosti informácií na webovej stránke

Tento oddiel by sa mal čítať spolu s nasledujúcim oddielom s názvomĎalšie informácie o našej zodpovednosti voči vám.

Informácie na webovej lokalite sa poskytujú "tak, ako sú", a my neposkytujeme žiadne vyhlásenie, potvrdenie ani záruku, pokiaľ ide o ich presnosť. Nenesieme zodpovednosť za žiadne kroky, ktoré ste podnikli (alebo nepodnikli) na základe informácií na webovej lokalite, a takéto kroky podnikáte výlučne na vlastné riziko. Vyhradzujeme si právo vykonať akékoľvek zmeny v informáciách na webovej lokalite bez predchádzajúceho upozornenia a bez toho, aby sme voči vám niesli zodpovednosť.

Externé webové stránky, na ktoré poskytujeme hypertextové odkazy, nie sú pod našou kontrolou, nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť a nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Táto webová lokalita, rovnako ako každá iná, je náchylná na kybernetické útoky a vandalizmus. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, ktoré sa na tejto webovej lokalite objavia v dôsledku takýchto činností, ani za ne nenesieme zodpovednosť.

Ak na tejto webovej lokalite nájdete nepresné informácie alebo máte sťažnosť na to, čo sme na tejto webovej lokalite uverejnili, pošlite e-mail na adresuenquiry@driverreviews.com. Takéto e-maily po ich prijatí prešetríme a podnikneme kroky, ktoré podľa vlastného uváženia považujeme za vhodné vzhľadom na všetky okolnosti.

O internete, prerušení služieb, vírusoch atď.

My ani všetci ostatní vydavatelia webových stránok nemáme kontrolu nad internetom, ktorý je globálnou verejnou sieťou počítačov a spôsobom, akým pristupujete na túto webovú stránku. V dôsledku toho a podobne ako väčšina vydavateľov webových stránok nenesieme žiadnu zodpovednosť za prerušenie poskytovania služieb alebo prenos vírusov či iného škodlivého počítačového kódu prostredníctvom tejto webovej stránky.

O osobných údajoch a našich zásadách ochrany osobných údajov

Máme samostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú nášho používania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov. Naše Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na tejto webovej lokalite a nájdete ich po kliknutí na nasledujúci odkaz:https://www.driverreviews.com/s/privacy-policy

Ďalšie informácie o našej zodpovednosti voči vám

Pokiaľ je to v súlade so zákonom možné, vylučujeme voči vám akúkoľvek zmluvnú alebo deliktuálnu zodpovednosť. Vylučujeme tiež zodpovednosť za akékoľvek následné alebo nepriame škody, ktoré vám môžeme spôsobiť. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto zmluvných podmienok žiadne ustanovenie týchto zmluvných podmienok nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z podnikania alebo z užívania obchodných priestorov.

O zákone týkajúcom sa týchto zmluvných podmienok

Výklad týchto podmienok sa riadi anglickými zákonmi. V prípade akýchkoľvek sporov medzi nami týkajúcich sa týchto podmienok a používania tejto webovej stránky sú príslušné anglické súdy.

Zmeny v našich podmienkach a ustanoveniach

Naše zásady môžeme z času na čas zmeniť. Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v týchto zásadách, budú zverejnené na tejto stránke.

Dátum: [01.05.2023].