Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η DriverReviews, ένα ξεχωριστό τμήμα της Blackcircles.com Limited, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους περί εταιρειών με αριθμό εταιρείας SC224310 ("DriverReviews" και "BlackCircles.com" αντίστοιχα).

Η καταστατική μας έδρα και η κύρια εγκατάστασή μας βρίσκεται στη διεύθυνση 1 Tanfield, Edinburgh, EH3 5DA. Ο αριθμός τηλεφώνου μας είναι +44 (0)1721 725 760 και ο αριθμός φαξ +44 (0) 1721 729 257.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι σε όλους αυτούς τους όρους, όταν αναφέρουμε "εμείς", "εμάς" ή "μας", εννοούμε την DriverReviews. Όταν αναφερόμαστε σε "εσάς", εννοούμε τον χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου www.driverreviews.com (τον οποίο αναφέρουμε ως "αυτόν τον ιστότοπο"). Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ εμάς και εσάς. Η αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων γίνεται από εσάς με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και χρονολογείται από την πρώτη σας χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος τους, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό, οι οποίες θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης σε αυτόν τον ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου θα αποτελεί αποδοχή των αλλαγών στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ενδέχεται κατά καιρούς να εμφανίζουμε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις σε αυτόν τον ιστότοπο, για παράδειγμα σε σχέση με μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ή σε σχέση με την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συγκρούονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους πρόσθετους όρους, τότε οι πρόσθετοι όροι θα υπερισχύουν.

Σχετικά με τη σύνδεση μέσω υπερκειμένου με τον ιστότοπό μας

Πριν από την παροχή συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να ζητήσετε την άδειά μας. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε e-mailenquiry@driverreviews.comμε τα στοιχεία της διεύθυνσης URL που θέλετε να συνδέσετε με αυτόν τον ιστότοπο και τη διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία θα εμφανίσετε τον σύνδεσμο. Δεν επιτρέπουμε την προβολή οποιασδήποτε ιστοσελίδας που αποτελεί μέρος αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε πλαίσιο html, εκτός εάν έχουμε δώσει ρητή γραπτή άδεια για την προβολή αυτή.

Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα μας

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκφραση "Πληροφορίες Ιστοσελίδας" σημαίνει τις εικόνες, τα γραφικά, το κείμενο, τα applets και τα scripts που λειτουργούν, δραστηριοποιούνται ή αποτελούν μέρος αυτής της ιστοσελίδας.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων) στις πληροφορίες της ιστοσελίδας ανήκουν στην Blackcircles.com.

Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες του ιστοτόπου σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μόνο για σκοπούς ιδιωτικής περιήγησης. Επιτρέπεται επίσης η αντιγραφή των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας σε προσωρινή μνήμη ή συσκευή αποθήκευσης υπολογιστή για ιδιωτικούς σκοπούς περιήγησης εντός ή εκτός σύνδεσης. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία μπορεί να χορηγηθεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια (ή όπου δεν κατέχουμε τα πνευματικά δικαιώματα, θα σας κατευθύνουμε στον ίδιο τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω συγκατάθεση). Τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν συνιστά άδεια χρήσης ή αντιγραφής των πληροφοριών του δικτυακού τόπου.

Ενδέχεται να δημοσιεύσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο εικόνες ή κείμενα των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανήκουν σε εμάς ή τα οποία δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου σε εμάς. Όπου γίνεται αυτό, και όπου είναι εφικτό, αναγνωρίζουμε τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών της ιστοσελίδας

Η παρούσα ενότητα πρέπει να διαβάζεται μαζί με την κατωτέρω ενότητα με τίτλοΠεραιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη μας απέναντί σας.

Οι πληροφορίες του ιστοτόπου παρέχονται "ως έχουν" και δεν δίνουμε καμία δήλωση, έγκριση ή εγγύηση ως προς την ακρίβειά τους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ενέργεια που αναλαμβάνουμε (ή δεν αναλαμβάνουμε) με βάση τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας και η εν λόγω ενέργεια αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες του ιστοτόπου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να σας φέρουμε ευθύνη.

Οι εξωτερικοί ιστότοποι στους οποίους παρέχουμε συνδέσμους υπερκειμένου δεν τελούν υπό τον έλεγχό μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη γι' αυτούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο δικτυακός τόπος, όπως κάθε άλλος, είναι ευάλωτος σε κυβερνοκαταλήψεις και βανδαλισμούς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο ως αποτέλεσμα τέτοιων ενεργειών.

Σε περίπτωση που βρείτε ανακριβείς πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τα όσα έχουμε δημοσιεύσει σε αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηenquiry@driverreviews.com. Θα διερευνήσουμε τα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την παραλαβή τους και θα λάβουμε τα μέτρα που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θα κρίνουμε ως κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις.

Σχετικά με το Διαδίκτυο, τη διακοπή υπηρεσιών, τους ιούς κ.λπ.

Εμείς και όλοι οι άλλοι εκδότες ιστοσελίδων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του Διαδικτύου, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο δημόσιο δίκτυο υπολογιστών και της μεθόδου με την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, και όπως οι περισσότεροι εκδότες ιστοσελίδων, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διακοπή της υπηρεσίας ή τη μετάδοση ιών ή άλλου κακόβουλου κώδικα υπολογιστή μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες και την Πολιτική Απορρήτου μας

Διαθέτουμε ξεχωριστή Πολιτική Απορρήτου η οποία αφορά τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς. Θα σας συνιστούσαμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον ιστότοπο και μπορείτε να τη βρείτε κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.driverreviews.com/s/privacy-policy

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη μας απέναντί σας

Στο μέτρο του νομίμου δυνατού, αποκλείουμε κάθε ευθύνη απέναντί σας από σύμβαση ή αδικοπραξία. Αποκλείουμε επίσης την ευθύνη για οποιαδήποτε επακόλουθη ή έμμεση ζημία που μπορεί να σας προκληθεί από εμάς. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη λόγω παράβασης καθήκοντος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή από την κατοχή επαγγελματικών χώρων.

Σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Οι αγγλικοί νόμοι διέπουν οποιαδήποτε ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία σε οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ μας σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Αλλαγές στους Όρους & Προϋποθέσεις μας

Ενδέχεται να αλλάζουμε την πολιτική μας από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε σε αυτή την πολιτική στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Ημερομηνία: [01.05.2023].