Πολιτική περιεχομένου

DriverReviews δεσμεύεται για την πλήρη αμεροληψία των Συνδρομητικών Κριτικών, πράγμα που σημαίνει ότι οι επαληθευμένες και αυθεντικές κριτικές δεν θα τροποποιηθούν ποτέ, δεν θα κρυφτούν ούτε θα αφαιρεθούν από την ασφαλή συνδιοργάνωση για τους λόγους που ορίζονται ρητά στην παρούσα Πολιτική Περιεχομένου.

Οι κριτικές εμφανίζονται με χρονολογική σειρά.

Μόνο το μέρος της Ανασκόπησης που επιτρέπει στον Πελάτη να σχολιάσει υπόκειται σε μετριασμό σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν:

    Μόνο οι DriverReviews μπορούν να τροποποιήσουν την Ανασκόπηση (ούτε ο Συνεργάτης ούτε οποιοσδήποτε άλλος πελάτης/πελάτης) 

    Η DriverReviews μπορεί να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει μια Κριτική για τους ακόλουθους λόγους:

1.    Είναι επιβλαβές ή παράνομο

a.    Λόγος μίσους ή διακρίσεις. 

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή μεροληπτική γλώσσα σε σχέση με ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι, π.χ. με βάση τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνικότητα, τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή, το φύλο ή άλλο παράγοντα ταυτότητας.

b.    Τρομοκρατία. 

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που σκοπεύει να ριζοσπαστικοποιήσει ανθρώπους, διαδίδει επιβλαβή προπαγάνδα, κινητοποιεί υποστήριξη για τρομοκρατικές δραστηριότητες ή σχετίζεται με βίαιο εξτρεμισμό..

c.    Απειλές ή βία.

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που περιέχει σοβαρές απειλές ή απειλές βίας. Για παράδειγμα, εκκλήσεις να στοχοποιηθούν άτομα ή επιχειρήσεις με κακοποίηση ή παρενόχληση στο διαδίκτυο, καθώς και συμπεριφορές που προτρέπουν σε δράση εκτός σύνδεσης, όπως σωματική παρενόχληση ή καταστροφή περιουσίας.

d.    Ακολασία. 

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που περιέχει γραφικές απεικονίσεις βίαιων, σεξουαλικών ή αιματηρών πράξεων.

e.    Συκοφαντική δυσφήμιση. 

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη φήμη κάποιου ή σοβαρή οικονομική ζημία σε μια επιχείρηση..

f.    Γυμνότητα ή πορνογραφία. 

i.    Ισχύει μόνο για φωτογραφίες επισκόπησης ελαστικών.

g.    Άλλο παράνομο περιεχόμενο

2.    Περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες.

a.    Προσωπικές πληροφορίες

i.    Ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.    Είναι διαφήμιση ή προώθηση.

a.    Περιέχει κλήση για δράση που σχετίζεται με την επιχείρηση ,

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που περιλαμβάνει διαφημιστικό κωδικό, πρόσκληση για δράση ή διαφημίζει άλλη επιχείρηση ή άσχετο προϊόν..

4.    Είναι άσχετο, πράγμα που σημαίνει ότι:

a.    Η ανασκόπηση περιέχει σχόλια που:

i.    δεν έχουν σχέση με το προϊόν (π.χ. αναφέρουν μόνο την παρεχόμενη υπηρεσία χωρίς αναφορά στις επιδόσεις των ελαστικών)

ii.    αφορούν μόνο έναν συγκεκριμένο συνεργάτη (όταν μια Συνδρομητική Ανασκόπηση αναφέρεται στην ιστοσελίδα/επωνυμία/όνομα του συγκεκριμένου συνεργάτη)

iii.    σχετίζονται με μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. όταν μια ανασκόπηση αναφέρεται στις επιδόσεις στην ορεινή περιοχή σε μια χώρα χωρίς βουνά)  

b.    Χαμηλός αριθμός χαρακτήρων

i.    Η κριτική περιέχει λιγότερους από 20 χαρακτήρες

Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει της “συνάφειας” δεν θα επηρεάσουν τη βαθμολογία των ελαστικών (δηλ. μόνο τα σχόλια μπορούν να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν και όχι η βαθμολογία των ελαστικών).