Πολιτική περιεχομένου

Η DriverReviews δεσμεύεται για την πλήρη αμεροληψία των Συνδρομητικών Κριτικών, πράγμα που σημαίνει ότι οι επαληθευμένες και αυθεντικές κριτικές δεν θα τροποποιηθούν ποτέ, δεν θα κρυφτούν ή δεν θα αφαιρεθούν από την ασφαλή συνδιοργάνωση για τους λόγους που ορίζονται ρητά στην παρούσα Πολιτική Περιεχομένου.

Οι κριτικές εμφανίζονται με χρονολογική σειρά.

Οι κριτικές δεν δημοσιεύονται μετά από 10 χρόνια.

Το DriverReviews δεν συγκεντρώνει βαθμολογίες και δεν σταθμίζει τις βαθμολογίες. Ως εκ τούτου, η DriverReviews εμφανίζει με διαφάνεια τη μέση βαθμολογία για κάθε έναν από τους Συνεργάτες της. Η βαθμολογία προκύπτει με τον ακόλουθο υπολογισμό: Μέση βαθμολογία = (άθροισμα των βαθμολογιών των δημοσιευμένων Κριτικών / συνολικός αριθμός δημοσιευμένων Κριτικών).

Μόνο το μέρος της Ανασκόπησης που επιτρέπει στον Πελάτη να σχολιάσει υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν:

-    Μόνο οι DriverReviews μπορούν να τροποποιήσουν την Ανασκόπηση (ούτε ο Συνεργάτης ούτε οποιοσδήποτε άλλος πελάτης/πελάτης)

-    Η DriverReviews μπορεί να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει μια Κριτική για τους ακόλουθους λόγους:

1.    Είναι επιβλαβές ή παράνομο

a.    Λόγος μίσους ή διακρίσεις.

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή διακριτική γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση το ποιος είναι, π.χ. με βάση τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνικότητα, τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή, το φύλο ή άλλο παράγοντα ταυτότητας.

b.    Τρομοκρατία.

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που αποσκοπεί στη ριζοσπαστικοποίηση ανθρώπων, διαδίδει επιβλαβή προπαγάνδα, κινητοποιεί την υποστήριξη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή σχετίζεται με βίαιο εξτρεμισμό.

c.    Απειλές ή βία.

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που περιέχει σοβαρές απειλές ή απειλές βίας. Για παράδειγμα, εκκλήσεις να στοχοποιηθούν άτομα ή επιχειρήσεις με κακοποίηση ή παρενόχληση στο διαδίκτυο, καθώς και συμπεριφορές που προτρέπουν σε δράση εκτός σύνδεσης, όπως σωματική παρενόχληση ή καταστροφή περιουσίας.

d.    Ακολασία.

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που περιέχει γραφικές απεικονίσεις βίαιων, σεξουαλικών ή αιματηρών πράξεων.

e.    Συκοφαντική δυσφήμιση.

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη φήμη κάποιου ή σοβαρή οικονομική ζημία σε μια επιχείρηση.

f.    Γυμνότητα ή πορνογραφία.

i.    Ισχύει μόνο για φωτογραφίες επισκόπησης ελαστικών.

g.    Άλλο παράνομο περιεχόμενο

2.    Περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες.

a.    Προσωπικές πληροφορίες

i.    Ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.    Είναι διαφημιστικό ή προωθητικό.

a.    Περιέχει κλήση προς δράση που σχετίζεται με την επιχείρηση

i.    Μπορούμε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που περιλαμβάνει διαφημιστικό κωδικό, πρόσκληση για δράση ή διαφημίζει άλλη επιχείρηση ή άσχετο προϊόν.

4.    Είναι άσχετο, που σημαίνει ότι:

a.    Η ανασκόπηση περιέχει σχόλια που:

i.    δεν έχουν σχέση με το προϊόν (π.χ. αναφέρουν μόνο την παρεχόμενη υπηρεσία χωρίς αναφορά στις επιδόσεις των ελαστικών)

ii.    αφορούν μόνο έναν συγκεκριμένο συνεργάτη (όταν μια Συνδρομητική Ανασκόπηση αναφέρεται στην ιστοσελίδα/επωνυμία/όνομα του συγκεκριμένου συνεργάτη)

iii.    αφορούν μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. όταν μια ανασκόπηση αναφέρεται στις επιδόσεις στην ορεινή περιοχή σε μια χώρα χωρίς βουνά)

b.    Χαμηλός αριθμός χαρακτήρων

i.    Η κριτική περιέχει λιγότερους από 20 χαρακτήρες

Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται με βάση τη "συνάφεια" δεν θα επηρεάσουν τη βαθμολογία των ελαστικών (δηλαδή μόνο τα σχόλια μπορούν να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν, όχι η βαθμολογία των ελαστικών).

Αλλαγές στην Πολιτική Περιεχομένου μας

Ενδέχεται να αλλάζουμε την πολιτική μας από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε σε αυτή την πολιτική στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Ημερομηνία:[01.05.2023]