Πολιτική απορρήτου

DriverReviews, το οποίο διαχειρίζεται η Blackcircles.com Limited (αριθμός εταιρείας SC224310), της οποίας η καταστατική έδρα είναι στο Tanfield, Εδιμβούργο, Σκωτία EH3 5DA "Μαύροι κύκλοι" ("DriverReviews"), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να είναι σαφής και διαφανής σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα τις χρησιμοποιήσουμε.

Η παρούσα πολιτική εξηγεί πώς θα επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις ψηφιακές υπηρεσίες μας ή που μας παρέχετε.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη πολιτική για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο θα τις χειριστούμε.

Περίληψη

 1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;
 2. Οι ιστότοποί μας που καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου
 3. Σχετικά με τον Διαχειριστή Απορρήτου μας
 4. Άλλες πολιτικές και πληροφορίες που σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε
 5. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς
 6. Επικοινωνία μάρκετινγκ
 7. Πού αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
 8. Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών
 9. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων
 10. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες;
 11. Τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων
 12. Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν είστε ευτυχισμένοι;
 13. Σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων
 14. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

1. Ποιοςείμαστεκαι πώςμπορούμενα επικοινωνήσουμε;

Η πλήρης επωνυμία της εταιρείας μας είναι Blackcircles.com. Η ιστοσελίδα λειτουργεί από την DriverReviews, η οποία αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της Blackcircles.

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε διάφορες επιλογές:

2. Οι ιστότοποί μας που καλύπτονται από το παρόν απόρρητοπολιτική

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα πολιτική ισχύουν για τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

www.driverreviews.com

3. Σχετικά με τον Διαχειριστή Απορρήτου μας

Ενώ όλοι στο DriverReviews δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται το απόρρητό σας, έχουμε έναν υπεύθυνο απορρήτου που ασχολείται με όλες τις πτυχές των προσωπικών δεδομένων στο DriverReviews.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Απορρήτου στέλνοντας e-mail στη διεύθυνσηenquiry@driverreviews.com.

4. Άλλες πολιτικές και πληροφορίες που σας ενθαρρύνουμε ναδιαβάστε

Ενώ η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας, υπάρχουν πληροφορίες και σε ορισμένα άλλα σημεία, τις οποίες σας συνιστούμε να διαβάσετε:

5. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς

Το τμήμα αυτό ορίζει:

Α) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την DriverReviews (που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) στον ιστότοπό της

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

Σκοπός/Δραστηριότητα

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία

Περίοδος διατήρησης

Εάν ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από εμάς, υπογράφοντας για να λαμβάνετε κάποιο από τα ενημερωτικά δελτία ή τις επικοινωνίες μάρκετινγκ ("Δεδομένα μάρκετινγκ").

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ενότητα 6 παρακάτω.

Τα δεδομένα μάρκετινγκ υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων ή/και ενημερωτικών δελτίων ή/και οποιασδήποτε επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεση.

Δεν θα διατηρήσουμε Δεδομένα Μάρκετινγκ περισσότερο από 3 χρόνια μετά την τελευταία επαφή μας.

Β) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την DriverReviews (που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων) σε σχέση με την Υπηρεσία Συλλογής Αξιολογήσεων & Κριτικών Ελαστικών

Η DriverReviews μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την Υπηρεσία Συλλογής Αξιολογήσεων και Κριτικών Ελαστικών ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό και κατ' εντολή των δικών της συνεργατών.

Η Υπηρεσία Συλλογής Αξιολογήσεων και Κριτικών για Ελαστικά επιτρέπει τη συλλογή κριτικών πελατών που προκύπτουν από μια παραγγελία που έκανε ένας πελάτης στον ιστότοπο ενός από τους συνεργάτες της.

Έτσι, όταν ένας πελάτης κάνει μια παραγγελία σε έναν από τους συνεργάτες της DriverReviews, θα συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω.

Μετά από μια παραγγελία από έναν από τους συνεργάτες της DriverReviews, η DriverReviews καλεί τον πελάτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, να αφήσει μια κριτική για την εμπειρία κατανάλωσης.

Οι υπηρεσίες συλλογής, μετριασμού και δημοσίευσης ηλεκτρονικών αξιολογήσεων πελατών που παρέχει η DriverReviews είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο Afnor (NF522 & NF ISO 20488) για τη συλλογή, τον μετριασμό και τη δημοσίευση αξιολογήσεων πελατών. , Η DriverReviews αναλαμβάνει, ως εκ τούτου, να συμμορφώνεται με το πρότυπο Afnor (NF522 & NF ISO 20488), το οποίο υποχρεώνει, ειδικότερα, να δημοσιεύει όλες τις κριτικές πελατών, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές, με την επιφύλαξη μιας διαδικασίας μετριασμού που ορίζεται στην Πολιτική Περιεχομένου.

Οι συνεργάτες της DriverReviews, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τη νομιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τα υποκείμενα των δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζουν στην DriverReviews.

Οι συνεργάτες της DriverReviews παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των πελατών τους για οποιαδήποτε αδυναμία παροχής πληροφοριών, ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η DriverReviews (που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων) στο πλαίσιο της υπηρεσίας συλλογής αξιολογήσεων και κριτικών ελαστικών για λογαριασμό των πελατών της (που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων):

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

Σκοπός/Δραστηριότητα

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία

Περίοδος διατήρησης

Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε μια αξιολόγηση και κριτική ("Δεδομένα αναθεώρησης").

Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας,

αριθμός παραγγελίας,

ημερομηνία παραγγελίας,

Διεύθυνση IP,

μπισκότα,

ημερομηνία και ώρα υποβολής και δημοσίευσης της ανασκόπησης,

προϊόν που αγοράστηκε,

τον τόπο αγοράς (σε περίπτωση αγοράς στο κατάστημα),

αξιολογήσεις καταναλωτών, σχόλια

Διαχείριση, δημοσίευση και διάδοση των αξιολογήσεων των πελατών στον ιστότοπο του πελάτη, καθώς και στους ιστότοπους των εμπορικών συνεργατών και στις μηχανές αναζήτησης.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων Επισκόπησης, θα χρησιμοποιήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας για την παρακολούθηση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες και τους χρήστες μας.

Αυτές οι αξιολογήσεις και κριτικές για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή λήφθηκαν από τους πελάτες της DriverReviews διεξάγονται με βάση το έννομο συμφέρον για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Παρόλο που θέλουμε να διατηρούμε τις κριτικές και τα σχόλιά σας για να βοηθήσουμε άλλους χρήστες του διαδικτύου, θα ανωνυμοποιήσουμε τις κριτικές και τα σχόλιά σας μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αναθεώρησης, σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 24 μήνες μετά την πρώτη επαφή.

Πιο συγκεκριμένα, η DriverReviews καταστρέφει όλα τα προσωπικά δεδομένα:

 • Εάν ο πελάτης ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων,
 • Εάν ο πελάτης δεν απάντησε δύο φορές στο αίτημα της DriverReviews για επανεξέταση,
 • Εάν ο πελάτης υπέβαλε κριτική και δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.

C) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την DriverReviews (που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) σε σχέση με τους πελάτες

Η DriverReviews μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες των συνεργατών της για δικό της σκοπό, δηλαδή για τη διαχείριση της υπηρεσίας προβολής κριτικών, η οποία συνεπάγεται τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώνεται ο κύκλος αξιολόγησης των επιδόσεων των ελαστικών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τύχουν επεξεργασίας από την DriverReviews για πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες καθορίζει αποκλειστικά το σκοπό και τα μέσα και, ως εκ τούτου, ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η DriverReviews στο πλαίσιο αυτό:

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

Σκοπός/Δραστηριότητα

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία

Περίοδος διατήρησης

Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας,

αριθμός παραγγελίας,

ημερομηνία παραγγελίας,

Διεύθυνση IP,

μπισκότα,

ημερομηνία και ώρα υποβολής και δημοσίευσης της ανασκόπησης,

προϊόν που αγοράστηκε,

τον τόπο αγοράς (σε περίπτωση αγοράς στο κατάστημα),

αξιολογήσεις καταναλωτών, σχόλια

Διαχείριση Κριτικών Εμφάνιση υπηρεσίας

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συγκατάθεση του καταναλωτή.

Παρόλο που θέλουμε να διατηρούμε τις κριτικές και τα σχόλιά σας για να βοηθήσουμε άλλους χρήστες του διαδικτύου, θα ανωνυμοποιήσουμε τις κριτικές και τα σχόλιά σας μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αναθεώρησης, σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 24 μήνες μετά την πρώτη επαφή.

Πιο συγκεκριμένα, η DriverReviews καταστρέφει όλα τα προσωπικά δεδομένα:

 • Εάν ο πελάτης ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων,
 • Εάν ο πελάτης δεν απάντησε δύο φορές στο αίτημα της DriverReviews για επανεξέταση,
 • Εάν ο πελάτης υπέβαλε κριτική και δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.

Εθελοντικές πληροφορίες

Όταν μας παρέχετε πληροφορίες (για παράδειγμα, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραπάνω σενάρια), σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες, εθελοντικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές θα επισημαίνονται ως προαιρετικές και χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτούς.

Στατιστικές πληροφορίες

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε επίσης συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα ("Συγκεντρωτικά δεδομένα"). Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τις προσωπικές σας πληροφορίες, αλλά δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας με κανέναν τρόπο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης και συσκευής σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών του ιστοτόπου μας που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους δικούς μας επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες

Παρόλο που δεν ζητάμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, έχουμε τμήματα στους ιστότοπούς μας όπου μπορείτε να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες, για παράδειγμα, όταν υποβάλετε μια κριτική. Εάν υποβάλετε πληροφορίες σε αυτές τις ενότητες ελεύθερου κειμένου, υποβάλλετε μόνο πληροφορίες που αισθάνεστε άνετα να παρέχετε και έχετε πάντα κατά νου ότι μπορεί να πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες.

6. Επικοινωνίες μάρκετινγκ

Θα λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ ή ενημερωτικά δελτία από εμάς μόνο εάν το επιθυμείτε.

Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, συνήθως μόνο το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να διαγραφείτε ή να σταματήσετε το άμεσο μάρκετινγκ από εμάς ανά πάσα στιγμή είτε

- κάνοντας κλικ στην επιλογή διαγραφής στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε, και

- επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

7. Πού αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές εντός του ΕΟΧ.

Παρόλο που δεσμευόμαστε να διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς, η ηλεκτρονική μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Εμείς, μαζί με τους παρόχους υπηρεσιών μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

8. Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με άτομα που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους:

Εντός DriverReviews- μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας DriverReviews (δεν θα τα μοιραστούμε με άλλες δραστηριότητες της Blackcircles), στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους ίδιους σκοπούς της αρχικής επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Πάροχοι υπηρεσιών- Η DriverReviews μπορεί να μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών που η DriverReviews μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επεξεργαστεί το αίτημά σας ή να σας παρέχει τις υπηρεσίες της. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μας και παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και διαχείρισης συστημάτων, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείριση των αξιολογήσεων και των κριτικών.

Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών είναι νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούν τις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν λάβει εμπιστευτικές και ασφαλείς και να χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο βάσει των οδηγιών μας.

Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους:

Για νομικούς λόγους:

i) Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και άλλες συμφωνίες ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του Ομίλου Blackcircles and Michelin, των πελατών μας ή άλλων. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους επαγγελματίες συμβούλους μας, οι οποίοι έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

10. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Η DriverReviews είναι ένα επιχειρηματικό τμήμα της Blackcircles, η οποία είναι μια βρετανική εταιρεία που ανήκει σε έναν διεθνή όμιλο (Michelin Group) με βάσεις δεδομένων στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Michelin ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ομίλου σε μία από τις βάσεις δεδομένων της ή σε εξωτερικούς συνεργάτες της που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής σας.

Καθώς τα επίπεδα προστασίας των δεδομένων ποικίλλουν παγκοσμίως, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν οι εταιρείες αυτές προσφέρουν το ίδιο ή παρόμοιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη Michelin.

Για τις διαβιβάσεις εντός του ομίλου Michelin, ο όμιλος έχει υιοθετήσει εσωτερικούς κανόνες που διέπουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Οι διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της Blackcircles διέπονται είτε από το BCR του υπεργολάβου είτε από συμβάσεις που περιέχουν τις ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται παρόμοιο επίπεδο προστασίας με αυτό της χώρας σας.

11. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες;

Κατά κανόνα, δεν θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών για την ικανοποίηση τυχόν νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Για πιο συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης, ανατρέξτε στην ενότητα 5 ανωτέρω.

Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε το μέγεθος, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το κατά πόσον μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: δείτε το δικαίωμά σας να διαγραφείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές επ' αόριστον χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

12. Τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών σας. Αυτά είναι το δικαίωμα:

Το δικαίωμα να είναιενημερωμένη

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ποιοι είμαστε, πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στην παρούσα ανακοίνωση απορρήτου.

Το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και να σας παρέχουμε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

Το δικαίωμα διόρθωσης τωνπληροφορίες

Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαιούστε να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία αυτά. Εάν έχουμε γνωστοποιήσει τις πληροφορίες σας σε τρίτους, όπου είναι δυνατόν, θα τους ενημερώσουμε για τυχόν ενημερώσεις που μας παρέχετε. Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Το δικαίωμαdeleteτο σαςπληροφορίες

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Οι περιστάσεις στις οποίες μπορείτε να ζητήσετε το δικαίωμα στη λήθη περιλαμβάνουν, όταν οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν αρχικά σε επεξεργασία και όταν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Υπάρχουν ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει το δικαίωμα στη λήθη - αν θέλετε να μάθετε, απλώς ρωτήστε.

Το δικαίωμα περιορισμούεπεξεργασία

Έχετε επίσης το δικαίωμα να "μπλοκάρετε" ή να καταστείλετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν μας ζητήσετε να αποκλείσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σταματήσουμε κάθε περαιτέρω επεξεργασία τους.

Το δικαίωμα μεταφοράςπληροφορίες

Εάν θέλετε να μετακινήσετε ή να μεταφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών ή να αντιγράψετε τις πληροφορίες σας για δικούς σας σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας σε άλλο πρόσωπο.

Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ. Συνήθως σας ενημερώνουμε (πριν συλλέξουμε τα δεδομένα σας) εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τέτοιους σκοπούς ή εάν σκοπεύουμε να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε τρίτο για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε μια τέτοια επεξεργασία, τσεκάροντας ορισμένα κουτάκια στις φόρμες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των πληροφοριών σας.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο [enquiry@driverreviews.com]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων από το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) στη διεύθυνσηhttps://www.ico.org.uk

12. Τι μπορείτε να κάνετε ανείσαιδεν είμαι ευχαριστημένος?

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Ωστόσο, αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας ή απλά θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να έχετε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημα που θα θέσετε το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην ICO - περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνσηhttps://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. Σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων

Η Blackcircles έχει εφαρμόσει μέτρα για την προστασία του απορρήτου, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στους υπαλλήλους και τους παρόχους υπηρεσιών που πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να συμμορφώνονται με τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογικούς ελέγχους για τα πληροφοριακά μας συστήματα, όπως έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), επαλήθευση χρηστών, ισχυρή κρυπτογράφηση δεδομένων και διαχωρισμό ρόλων, συστημάτων & δεδομένων.

14. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Ενδέχεται να αλλάζουμε την πολιτική μας από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε σε αυτή την πολιτική στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Ημερομηνία:[01.05.2023]