Polityka prywatności

DriverReviews, który jest obsługiwany przez Blackcircles.com Limited (numer firmy SC224310) z siedzibą w Tanfield, Edynburg, Szkocja EH3 5DA "Czarne koła" ("DriverReviews"), zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników oraz do jasnego i przejrzystego informowania o tym, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób będziemy je wykorzystywać.

Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób wszelkie dane osobowe, które gromadzimy podczas korzystania z naszej witryny internetowej lub usług cyfrowych, lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników oraz sposób, w jaki będziemy je traktować.

Podsumowanie

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?
 2. Nasze witryny internetowe objęte niniejszą polityką prywatności
 3. O naszym menedżerze ds. prywatności
 4. Inne zasady i informacje, do których przeczytania zachęcamy
 5. Informacje, które możemy zbierać od użytkownika
 6. Komunikacja marketingowa
 7. Gdzie przechowujemy dane osobowe użytkownika
 8. Udostępnianie danych osobowych
 9. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
 10. Jak długo dane osobowe będą przez nas przechowywane?
 11. Prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych
 12. Co możesz zrobić, jeśli nie jesteś szczęśliwy?
 13. Informacje o bezpieczeństwie danych
 14. Zmiany w naszej Polityce prywatności

1. Ktojesteśmyi jakmożemysię skontaktować?

Pełna nazwa naszej firmy to Blackcircles.com. Witryna jest obsługiwana przez DriverReviews, który jest oddzielnym oddziałem Blackcircles.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, masz kilka możliwości:

2. Nasze witryny internetowe objęte niniejszą polityką prywatnościpolityka

Informacje zawarte w niniejszej polityce mają zastosowanie do następującej strony internetowej:

www.driverreviews.com

3. O naszym menedżerze ds. prywatności

Chociaż wszyscy w DriverReviews są zaangażowani w ochronę i poszanowanie prywatności użytkowników, mamy menedżera ds. prywatności, który zajmuje się wszystkimi aspektami danych osobowych w DriverReviews.

Możesz skontaktować się z naszym menedżerem ds. prywatności, wysyłając wiadomość e-mail na adresenquiry@driverreviews.com.

4. Inne zasady i informacje, do zapoznania się z którymi zachęcamyczytać

Chociaż niniejsza Polityka prywatności zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników w naszych witrynach internetowych, w niektórych innych miejscach znajdują się informacje, z którymi zachęcamy do zapoznania się:

5. Informacje, które możemy zbierać od użytkownika

W tej sekcji przedstawiono:

A) Przetwarzanie danych osobowych przez DriverReviews (działającego jako administrator danych) na swojej stronie internetowej

Zebrane dane

Cel/działanie

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

Jeśli użytkownik zażąda od nas dalszych informacji, rejestrując się w celu otrzymywania któregokolwiek z naszych biuletynów lub komunikatów marketingowych ("Dane marketingowe").

Możemy gromadzić i przetwarzać imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji 6 poniżej.

Dane marketingowe są przetwarzane w celu wysyłania użytkownikowi odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów i/lub wszelkiej komunikacji marketingowej.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

Dane marketingowe nie będą przechowywane dłużej niż 3 lata od ostatniego kontaktu.

B) Przetwarzanie danych osobowych przez DriverReviews (działającego jako podmiot przetwarzający dane) w związku z usługą gromadzenia ocen i recenzji opon

DriverReviews może przetwarzać dane osobowe w związku z usługą gromadzenia ocen i recenzji opon jako podmiot przetwarzający dane w imieniu i na polecenie własnych partnerów.

Usługa gromadzenia opinii i recenzji opon umożliwia gromadzenie opinii klientów wynikających z zamówienia złożonego przez klienta na stronie internetowej jednego z partnerów.

W związku z tym, gdy klient składa zamówienie u jednego z partnerów DriverReviews, gromadzone są dane osobowe wymienione poniżej.

Po złożeniu zamówienia u jednego z partnerów DriverReviews, DriverReviews zaprasza klienta, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, do pozostawienia opinii na temat jego wrażeń z konsumpcji.

Usługi zbierania, moderowania i publikowania opinii klientów online świadczone przez DriverReviews są certyfikowane zgodnie z normą Afnor (NF522 & NF ISO 20488) dotyczącą zbierania, moderowania i publikowania opinii klientów. DriverReviews zobowiązuje się do przestrzegania standardu Afnor (NF522 i NF ISO 20488), który zobowiązuje w szczególności do publikowania wszystkich opinii klientów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, podlegających procesowi moderacji określonemu w Polityce dotyczącej treści.

Partnerzy DriverReviews, jako administratorzy danych, zapewniają zgodność z kluczowymi zasadami ochrony danych osobowych, tj. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość danych osobowych gromadzonych od osób, których dane dotyczą, które następnie przekazują DriverReviews.

Partnerzy DriverReviews ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec swoich klientów za niedostarczenie informacji, niedokładność, błąd lub pominięcie w odniesieniu do ich danych osobowych.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez DriverReviews (działającego jako podmiot przetwarzający dane) w ramach usługi gromadzenia ocen i recenzji opon w imieniu swoich klientów (działających jako administratorzy danych):

Zebrane dane

Cel/działanie

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

Informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas wypełniania oceny i recenzji ("Przegląd danych").

Informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer rejestracyjny samochodu,

numer zamówienia,

data zamówienia,

Adres IP,

ciasteczka,

data i godzina złożenia i publikacji recenzji,

zakupiony produkt,

miejsce zakupu (w przypadku zakupu w sklepie),

Oceny konsumenckie, komentarze

Zarządzanie, publikowanie i rozpowszechnianie opinii klientów na stronie internetowej klienta, a także na stronach partnerów handlowych i w wyszukiwarkach.

Podstawą prawną przetwarzania Danych weryfikacyjnych jest nasz uzasadniony interes w monitorowaniu i ulepszaniu naszych produktów i usług dla naszych klientów i użytkowników.

Te oceny i recenzje produktów i/lub usług zakupionych lub otrzymanych od klientów DriverReviews są przeprowadzane na podstawie uzasadnionego interesu w celu poprawy doświadczeń klientów.

Chociaż chcemy zachować recenzje i opinie użytkowników, aby pomóc innym użytkownikom sieci, zanonimizujemy recenzje i opinie po zakończeniu cyklu recenzji, w każdym razie nie dłużej niż 24 miesiące po pierwszym kontakcie.

Mówiąc dokładniej, DriverReviews niszczy wszystkie dane osobowe:

 • Jeśli klient zażądał usunięcia swoich danych osobowych;
 • Jeśli klient nie odpowiedział dwukrotnie na prośbę DriverReviews o recenzję;
 • Jeśli klient wystawił opinię i nie wyraził zgody na ponowny kontakt.

C) Przetwarzanie danych osobowych przez DriverReviews (działającego jako administrator danych) w odniesieniu do klientów

DriverReviews może gromadzić dane osobowe klientów swoich partnerów do własnych celów, a mianowicie do zarządzania usługą wyświetlania recenzji, co oznacza gromadzenie danych osobowych do czasu zakończenia cyklu recenzji osiągów opon.

W tym kontekście dane osobowe będą przetwarzane przez DriverReviews w ramach operacji przetwarzania, dla których DriverReviews określa wyłączny cel i środki, a zatem działa jako administrator danych.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez DriverReviews w tym kontekście:

Zebrane dane

Cel/działanie

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

Informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer rejestracyjny samochodu,

numer zamówienia,

data zamówienia,

Adres IP,

ciasteczka,

data i godzina złożenia i publikacji recenzji,

zakupiony produkt,

miejsce zakupu (w przypadku zakupu w sklepie),

Oceny konsumenckie, komentarze

Zarządzanie usługą wyświetlania recenzji

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda konsumenta.

Chociaż chcemy zachować recenzje i opinie użytkowników, aby pomóc innym użytkownikom sieci, zanonimizujemy recenzje i opinie po zakończeniu cyklu recenzji, w każdym razie nie dłużej niż 24 miesiące po pierwszym kontakcie.

Mówiąc dokładniej, DriverReviews niszczy wszystkie dane osobowe:

 • Jeśli klient zażądał usunięcia swoich danych osobowych;
 • Jeśli klient nie odpowiedział dwukrotnie na prośbę DriverReviews o recenzję;
 • Jeśli klient wystawił opinię i nie wyraził zgody na ponowny kontakt.

Informacje dobrowolne

Gdy użytkownik przekazuje nam informacje (na przykład informacje określone w powyższych scenariuszach), w niektórych przypadkach możemy poprosić go o podanie dodatkowych, dobrowolnych informacji. Informacje te będą oznaczone jako opcjonalne i zostaną wykorzystane, aby pomóc nam lepiej zrozumieć naszych klientów i dostosować do nich nasze usługi.

Informacje statystyczne

Gromadzimy i wykorzystujemy również dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne ("Dane zagregowane"). Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale w żaden sposób nie ujawniają jego tożsamości. Na przykład, możemy agregować dane dotyczące użytkowania i urządzenia użytkownika w celu obliczenia odsetka użytkowników naszej witryny internetowej uzyskujących dostęp do określonej funkcji naszej witryny internetowej. Zagregowane dane są wykorzystywane wyłącznie do naszych własnych celów biznesowych.

Wrażliwe dane osobowe

Chociaż nie wymagamy podawania wrażliwych danych osobowych, na naszych stronach internetowych znajdują się sekcje, w których można przesłać dodatkowe informacje, na przykład podczas przesyłania recenzji. W przypadku przesyłania informacji w tych sekcjach tekstowych, należy przesyłać wyłącznie informacje, których podanie jest wygodne i zawsze należy pamiętać, że mogą to być informacje wrażliwe.

6. Komunikacja marketingowa

Użytkownik będzie otrzymywał od nas komunikaty marketingowe lub biuletyny tylko wtedy, gdy sobie tego życzy.

W tym kontekście wykorzystamy informacje przekazane nam przez użytkownika, zwykle tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail.

W każdym przypadku użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji lub zaprzestać prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego

- klikając opcję rezygnacji z subskrypcji znajdującą się na dole każdej komunikacji marketingowej, którą wysyłamy do użytkownika; oraz

- kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, korzystając z dowolnych danych kontaktowych podanych w niniejszym powiadomieniu.

7. Gdzie przechowujemy dane osobowe użytkownika

Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach na terenie EOG.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne, przesyłanie informacji online przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Wraz z naszymi usługodawcami dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, ale informacje przekazywane są na wyłączne ryzyko użytkownika.

8. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników udostępniamy wyłącznie osobom, które muszą je znać, aby wykonywać swoje obowiązki. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom:

W ramach DriverReviews- możemy ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnemu członkowi naszego zespołu DriverReviews (nie udostępnimy ich innym działaniom Blackcircles), w zakresie niezbędnym do tych samych celów pierwotnego przetwarzania określonych w niniejszej polityce.

Dostawcy usług- DriverReviews może udostępniać dane osobowe użytkownika wybranym dostawcom usług, z których DriverReviews może korzystać w celu przetwarzania żądań użytkownika lub świadczenia usług na jego rzecz. Usługodawcy ci działają jako podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i świadczą usługi informatyczne i administracyjne, takie jak hosting i usługi poczty elektronicznej oraz zarządzanie ocenami i recenzjami.

Usługodawcy ci są prawnie zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które mogli otrzymać, oraz do wykorzystywania danych osobowych użytkownika wyłącznie na podstawie naszych instrukcji.

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim:

Ze względów prawnych:

i) Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy Blackcircles i Michelin, naszych klientów lub innych osób. W tym kontekście możemy ujawnić dane osobowe użytkownika naszym profesjonalnym doradcom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

10. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

DriverReviews jest oddziałem firmy Blackcircles, która jest brytyjską spółką należącą do międzynarodowej grupy (Grupa Michelin) z bazami danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność. Michelin może przekazywać dane osobowe użytkownika w ramach grupy do jednej ze swoich baz danych lub do partnerów zewnętrznych zlokalizowanych poza krajem użytkownika.

Ponieważ poziomy ochrony danych różnią się na całym świecie, nie przekazujemy danych osobowych użytkowników firmom spoza Unii Europejskiej, chyba że firmy te oferują taki sam lub podobny poziom ochrony danych osobowych jak Michelin.

W przypadku przekazywania danych w ramach Grupy Michelin, Grupa przyjęła wewnętrzne zasady regulujące przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazywanie danych poza Blackcircles podlega BCR podwykonawcy lub umowom zawierającym klauzule Komisji Europejskiej dla dostawców mających siedzibę poza UE w celu zagwarantowania podobnego poziomu ochrony jak w kraju użytkownika.

11. Jak długo dane osobowe będą przez nas przechowywane?

Zasadniczo nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika w żadnym celu lub celach dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je gromadzimy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Bardziej szczegółowe okresy przechowywania znajdują się w sekcji 5 powyżej.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W pewnych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych: więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie można ich było już powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania użytkownika.

12. Prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych

Przepisy o ochronie danych zapewniają użytkownikowi określone prawa w zakresie przetwarzania jego informacji. Są to prawa do:

Prawo do byciapoinformowany

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe, w tym na temat tego, kim jesteśmy, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe oraz jakie prawa przysługują mu w związku z jego danymi osobowymi. W niniejszej informacji o ochronie prywatności zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje.

Prawo dostępu do informacji o użytkowniku

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Możemy potwierdzić, czy dane użytkownika są przetwarzane i zapewnić mu dostęp do jego danych osobowych.

Prawo do poprawianiainformacja

Jeśli dane osobowe użytkownika są niedokładne lub niekompletne, użytkownik ma prawo do ich poprawienia i aktualizacji. Jeśli ujawniliśmy dane użytkownika stronom trzecim, w miarę możliwości poinformujemy je o wszelkich aktualizacjach przekazanych nam przez użytkownika. Użytkownik może zaktualizować swoje dane osobowe, które przechowujemy, kontaktując się z nami za pomocą dowolnej z metod kontaktowych określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Prawo dousunąćtwójinformacja

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma powodu do ich dalszego przetwarzania. Okoliczności, w których użytkownik może zażądać prawa do bycia zapomnianym, obejmują sytuacje, w których informacje nie są już niezbędne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub przetworzone oraz w których użytkownik wycofał swoją zgodę na ich przetwarzanie.

Istnieją pewne ograniczone okoliczności, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania - jeśli chcesz wiedzieć, po prostu zapytaj.

Prawo do ograniczeniaprzetwarzanie

Użytkownik ma również prawo do "zablokowania" lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik poprosi nas o zablokowanie jego danych osobowych, zaprzestaniemy ich dalszego przetwarzania.

Prawo do przeniesieniainformacja

Jeśli użytkownik chce przenieść lub przekazać swoje dane osobowe innemu usługodawcy lub skopiować swoje dane do własnych celów, ma prawo do przekazania swoich danych innej osobie.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj poinformujemy użytkownika (przed zebraniem jego danych), jeśli zamierzamy wykorzystać jego dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić jego dane stronom trzecim do takich celów. Użytkownik może skorzystać z prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do gromadzenia jego danych.

Użytkownik może również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [enquiry@driverreviews.com].

Więcej informacji na temat przysługujących praw

Więcej informacji na temat praw do ochrony danych osobowych można uzyskać w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (ICO) pod adresemhttps://www.ico.org.uk

12. Co można zrobić, jeślijesteśniezadowolony?

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Będziemy współpracować z użytkownikiem w celu rozwiązania wszelkich problemów i postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania zadane przez użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

Można również złożyć skargę do ICO - więcej informacji można znaleźć na stroniehttps://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. Informacje o bezpieczeństwie danych

Blackcircles wdrożyła środki mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników i usługodawców, którzy muszą znać te informacje i którzy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad poufności. Korzystamy z technologicznych środków kontroli naszych systemów informatycznych, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), weryfikacja użytkowników, silne szyfrowanie danych oraz rozdzielenie ról, systemów i danych.

14. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze zasady. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy do tej polityki w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie.

Data:[01.05.2023]