Polityka prywatności

DriverReviews, która jest obsługiwana przez Blackcircles.com Limited (numer firmy SC224310) z siedzibą w Tanfield, Edynburg, Szkocja EH3 5DA „Blackcircles” ("DriverReviews") zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych oraz jasnego i przejrzystego informowania o tym, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób wszelkie dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej lub usług cyfrowych, lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane.

Proszę uważnie przeczytać poniższą politykę, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować.

Podsumowanie

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?
 2. Nasze strony internetowe objęte niniejszą polityką prywatności
 3. O naszym Menedżerze prywatności
 4. Inne zasady i informacje, do których przeczytania zachęcamy
 5. Informacje, które możemy od Ciebie zbierać
 6. Komunikacja marketingowa
 7. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe
 8. Udostępnianie danych osobowych
 9. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
 10. Jak długo będziemy przechowywać przez nas dane osobowe?
 11. Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych
 12. Co możesz zrobić, jeśli nie jesteś szczęśliwy?
 13. Informacje o bezpieczeństwie danych
 14. Zmiany w naszej Polityce prywatności

1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Pełna nazwa naszej firmy to Blackcircles.com, a gdy korzystasz bezpośrednio z naszej strony internetowej i naszych usług, działamy jako administrator danych. Witryna jest obsługiwana przez DriverReviews, który jest oddzielnym oddziałem Blackcircles.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, masz kilka opcji, możesz:

Napisz do nas na adres enquiry@driverreviews.com

Możesz wysłać do nas list zaadresowany do DriverReviews Privacy Manager, Tanfield, Edynburg, Szkocja EH3 5DA

2. Nasze strony internetowe objęte niniejszą polityką prywatności

Informacje określone w niniejszych zasadach mają zastosowanie do następujących witryn internetowych:
[www.driverreviews.com]

3. O naszym Menedżerze prywatności

Podczas gdy wszyscy w DriverReviews są zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności, a my mamy menedżera ds. ochrony danych osobowych, który zajmuje się wszystkimi aspektami danych osobowych w DriverReviews. Możesz skontaktować się z naszym menedżerem ds. ochrony danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres enquiry@driverreviews.com.

4. Inne zasady i informacje, do których przeczytania zachęcamy

Chociaż niniejsza Polityka prywatności zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat tego, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe na naszych stronach internetowych, w innych miejscach znajdują się informacje, do których przeczytania zachęcamy.

Warunki korzystania
Nasze Warunki korzystania z witryny internetowej określają warunki, na jakich można korzystać z naszych witryn internetowych i należy je przeczytać wraz z niniejszą Polityką prywatności. Możesz przeczytać nasze Warunki korzystania z witryny tutaj (https://www.driverreviews.com/s/terms-conditions).

5. Informacje, które możemy od Ciebie zbierać

W tej sekcji określono:

Możemy gromadzić i przechowywać następujące informacje o Tobie:

Zebrane dane

Cel/Działanie

Typ danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

Informacje, które nam przekazujesz, wypełniając ankietę, odpowiadając na kwestionariusz lub przesyłając recenzję lub opinię (“Dane recenzji”).

Aby zebrać informacje dotyczące określonej sprawy, na przykład naszych usług dla Ciebie lub recenzji naszych produktów/usług.

W wielu przypadkach ankiety i kwestionariusze są anonimowe, a dane osobowe zbieramy wyłącznie do celów statystycznych. Jeśli tak nie jest, poinformujemy Cię o tym w momencie zbierania informacji. Jeśli taka funkcjonalność jest dostępna, opinie i recenzje mogą zostać ujawnione w Witrynie wraz z niektórymi danymi osobowymi. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i inne wymagane dane osobowe.

Jako podstawę prawną przetwarzania Danych recenzji wykorzystamy nasze uzasadnione interesy w monitorowaniu i ulepszaniu naszych produktów i usług dla naszych klientów i użytkowników.

Chociaż lubimy zachować Twoje recenzje i opinie, aby pomóc innym użytkownikom internetu, Twoje recenzje i opinie zostaną anonimizowane po zakończeniu cyklu recenzji, w każdym razie nie dłużej niż 24 miesiące od pierwszego kontaktu.

Jeśli poprosisz nas o dodatkowe informacje, rejestrując się w celu otrzymywania któregokolwiek z naszych biuletynów lub komunikatów marketingowych („Dane marketingowe”). Więcej informacji można znaleźć w sekcji 6 poniżej.

Dane marketingowe są przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów i/lub jakiejkolwiek komunikacji marketingowej.

Poprosimy Cię o Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli przesłać Ci te informacje.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

Nie będziemy przechowywać danych marketingowych dłużej niż 3 lata po naszym ostatnim kontakcie.

Informacje dobrowolne
Gdy przekazujesz nam informacje (na przykład informacje określone w powyższych scenariuszach), w niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe, dobrowolne informacje. Informacje te zostaną oznaczone jako opcjonalne i zostaną wykorzystane, aby pomóc nam lepiej zrozumieć naszych klientów i dostosować do nich nasze usługi.

Informacje statystyczne 
Zbieramy również i wykorzystujemy dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne („Dane zbiorcze”). Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale w żaden sposób nie ujawniają Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować dane dotyczące użytkowania i urządzenia, aby obliczyć procent użytkowników naszej witryny internetowej, którzy uzyskują dostęp do określonej funkcji naszej witryny. Dane zagregowane są wykorzystywane wyłącznie do naszych własnych celów biznesowych.

Wrażliwe dane osobowe
Chociaż nie żądamy wrażliwych danych osobowych, na naszych stronach internetowych znajdują się sekcje, w których możesz podać dodatkowe informacje, na przykład podczas przesyłania recenzji. Jeśli przesyłasz informacje w tej sekcji z tekstem swobodnym, przesyłaj tylko te informacje, które są dla Ciebie wygodne, i zawsze pamiętaj, że mogą to być informacje poufne.

6. Komunikacja marketingowa

Otrzymasz od nas komunikaty marketingowe lub biuletyny tylko wtedy, gdy sobie tego zażyczysz.
W tym kontekście wykorzystamy podane przez Ciebie informacje, zwykle tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail.

W każdym razie możesz zrezygnować z subskrypcji lub zatrzymać od nas marketing bezpośredni w dowolnym momencie

Klikając opcję rezygnacji z subskrypcji na dole każdej wiadomości marketingowej, którą do Ciebie wysyłamy; oraz
>Kontaktując się z nami pocztą e-mail lub listownie, korzystając z dowolnych danych kontaktowych określonych w niniejszym powiadomieniu. 

7. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na bezpiecznych serwerach w EOG. 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, przesyłanie informacji online przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Wraz z naszymi dostawcami usług dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, ale udostępniane informacje są na Twoje wyłączne ryzyko.

8. Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko osobom, które muszą znać takie informacje, aby wykonywać swoje obowiązki. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

W ramach DriverReviews - możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszego zespołu DriverReviews (nie udostępnimy ich innym podmiotom Blackcircles) w zakresie niezbędnym do tych samych celów wstępne przetwarzanie określone w niniejszych zasadach.

Dostawcy usług - DriverReviews może udostępniać Twoje dane osobowe wybranym dostawcom usług, z których DriverReviews może korzystać w celu przetworzenia Twojego żądania lub świadczenia Ci usług. Ci dostawcy usług działają jako podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i świadczą usługi informatyczne i administracyjne, takie jak hosting i usługi e-mail oraz zarządzanie ocenami i recenzjami.

Ci dostawcy usług są prawnie zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa otrzymanych danych osobowych oraz do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na podstawie naszych instrukcji. 

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim:

Ze względów prawnych
Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Blackcircles i Grupy Michelin, naszych klientów lub innych osób. W tym kontekście możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom, którzy mają obowiązek zachowania poufności.

9. Międzynarodowe transfery danych osobowych

DriverReviews to dział biznesowy w Blackcircles, brytyjskiej firmie należącej do międzynarodowej grupy (Grupa Michelin) z bazami danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność. Michelin może przekazywać Twoje dane osobowe w ramach grupy do jednej ze swoich baz danych lub do swoich zewnętrznych partnerów zlokalizowanych poza Twoim krajem ojczystym.

Ponieważ poziomy ochrony danych różnią się na całym świecie, nie przekazujemy Twoich danych osobowych firmom spoza Unii Europejskiej, chyba że firmy te oferują taki sam lub podobny poziom ochrony danych osobowych jak Michelin.

W przypadku przekazywania danych w ramach Grupy Michelin, grupa przyjęła wewnętrzne zasady regulujące przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przekazywanie danych poza Blackcircles jest regulowane przez BCR podwykonawcy lub przez umowy zawierające klauzule Komisji Europejskiej dla dostawców mających siedzibę poza UE, aby zagwarantować podobny poziom ochrony jak w Twoim kraju.

10. Jak długo będziemy przechowywać przez nas dane osobowe?

Co do zasady nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych w żadnym celu lub celach dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zbieramy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe okresy przechowywania, zapoznaj się z sekcją 5 powyżej.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe dane i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków oraz obowiązujących wymogów prawnych.

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: zobacz poniżej swoje prawo do usunięcia, aby uzyskać więcej informacji.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie mogły być już z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania Cię.

11. Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych

Przepisy dotyczące ochrony danych dają Ci pewne prawa, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich informacji. Są to prawa do:

Prawo do informacji
Masz prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym kim jesteśmy, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Prawo dostępu do Twoich informacji
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy. Możemy potwierdzić, czy Twoje dane są przetwarzane i zapewnić Ci dostęp do Twoich danych osobowych.

Prawo do poprawienia swoich informacji
Jeśli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich poprawienia i aktualizacji. Jeśli ujawniliśmy Twoje dane stronom trzecim, w miarę możliwości poinformujemy je o wszelkich aktualizacjach, które nam dostarczysz. Możesz zaktualizować posiadane przez nas dane osobowe, kontaktując się z nami za pomocą dowolnej z metod kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności.

Prawo do usunięcia informacji
Masz prawo zażądać usunięcia lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Okoliczności, w których możesz zażądać prawa do bycia zapomnianym, obejmują sytuacje, w których informacje nie są już potrzebne w związku z celem, w jakim zostały pierwotnie zebrane lub przetworzone oraz wycofałeś zgodę na przetwarzanie.

Istnieją pewne ograniczone okoliczności, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – jeśli chcesz wiedzieć, po prostu zapytaj.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz również prawo do ‘zablokowania’ lub powstrzymać przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o ukrycie Twoich danych osobowych, zaprzestaniemy ich dalszego przetwarzania.

Prawo do przesyłania informacji
Jeśli chcesz przenieść lub przenieść swoje dane osobowe do innego usługodawcy lub skopiować swoje dane do własnych celów, masz prawo do przekazania swoich danych innej osobie.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle poinformujemy Cię (przed zebraniem Twoich danych), jeśli zamierzamy wykorzystać Twoje dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje dane jakiejkolwiek stronie trzeciej w takich celach. Możesz skorzystać ze swojego prawa do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do zbierania Twoich informacji.

Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [enquiry@driverreviews.com]

Więcej informacji na temat swoich praw do ochrony danych można znaleźć w Biurze Komisarzy ds. Informacji (ICO) pod adresem https://www.ico.org .pl

12. Co możesz zrobić, jeśli nie jesteś zadowolony?

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane lub po prostu chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat Twoich praw, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres enquiry@driverreviews.com

Możesz wysłać do nas list zaadresowany do kierownika ds. prywatności DriverReviews, Tanfield, Edynburg, Szkocja EH3 5DA

Będziemy współpracować z Tobą, aby rozwiązać wszelkie problemy, które możesz mieć, i starać się odpowiedzieć na wszelkie zadane przez Ciebie pytania tak szybko, jak to możliwe.

Możesz również złożyć skargę do ICO – dalsze informacje można znaleźć na stronie https://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. Informacje o bezpieczeństwie danych

Blackcircles wdrożyło środki ochrony prywatności, bezpieczeństwa i integralności Twoich danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników i usługodawców, którzy muszą znać te informacje i którzy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad poufności.

14. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze zasady. Wszelkie zmiany, jakie w przyszłości wprowadzimy do tych zasad, zostaną opublikowane na tej stronie.

Data: 08.07.2021