Zásady ochrany osobných údajov

DriverReviews, ktorú prevádzkuje spoločnosť Blackcircles.com Limited (číslo spoločnosti SC224310) so sídlom na adrese Tanfield, Edinburgh, Scotland EH3 5DA "Blackcircles" ("DriverReviews"), sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a jasne a transparentne informovať o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame.

Tieto zásady vysvetľujú, ako budeme spracovávať všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej lokality alebo digitálnych služieb alebo ktoré nám poskytnete.

Pozorne si prečítajte nasledujúce zásady, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať.

Zhrnutie

 1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
 2. Naše webové stránky, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov
 3. O našom manažérovi ochrany osobných údajov
 4. Ďalšie zásady a informácie, ktoré vám odporúčame prečítať
 5. Informácie, ktoré od vás môžeme získať
 6. Marketingová komunikácia
 7. Kde ukladáme vaše osobné údaje
 8. Zdieľanie vašich osobných údajov
 9. Medzinárodné prenosy osobných údajov
 10. Ako dlho budeme uchovávať osobné údaje?
 11. Vaše práva podľa právnych predpisov o ochrane údajov
 12. Čo môžete urobiť, ak nie ste spokojní?
 13. O zabezpečení údajov
 14. Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

1. Ktosmea akomôžemebyť kontaktovaný?

Celý názov našej spoločnosti je Blackcircles.com. Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť DriverReviews, ktorá je samostatnou divíziou spoločnosti Blackcircles.

Ak nás potrebujete kontaktovať, máte niekoľko možností:

2. Naše webové stránky, na ktoré sa vzťahuje táto ochrana osobných údajovpolitika

Informácie uvedené v týchto zásadách sa vzťahujú na tieto webové stránky:

www.driverreviews.com

3. O našom manažérovi ochrany osobných údajov

Hoci sa všetci v DriverReviews zaviazali chrániť a rešpektovať vaše súkromie, máme manažéra ochrany osobných údajov, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi osobných údajov v DriverReviews.

Nášho manažéra ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresuenquiry@driverreviews.com.

4. Ďalšie zásady a informácie, ktoré vám odporúčameprečítajte si

Hoci tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú všetky potrebné informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na našich webových stránkach, na niektorých ďalších miestach sú uvedené informácie, ktoré vám odporúčame prečítať si:

5. Informácie, ktoré od vás môžeme získať

V tejto časti sa uvádza:

A) Spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva DriverReviews (ako správca údajov) na svojej webovej stránke

Zozbierané údaje

Účel/činnosť

Zákonný základ pre spracovanie

Obdobie uchovávania

Ak si od nás vyžiadate ďalšie informácie prihlásením sa na odber niektorého z našich informačných bulletinov alebo marketingovej komunikácie ("Marketingové údaje").

Môžeme zhromažďovať a spracovávať vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 6 nižšie.

Marketingové údaje sa spracúvajú na účely zasielania príslušných oznámení a/alebo informačných bulletinov a/alebo akejkoľvek marketingovej komunikácie.

Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

Marketingové údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako 3 roky od posledného kontaktu.

B) Spracovanie osobných údajov spoločnosťou DriverReviews (konajúcou ako spracovateľ údajov) v súvislosti so službou zberu hodnotení a recenzií pneumatík

DriverReviews môže spracúvať osobné údaje v súvislosti so službou zberu hodnotení a recenzií pneumatík ako spracovateľ údajov v mene a na pokyn svojich vlastných partnerov.

Služba zhromažďovania hodnotení a recenzií pneumatík umožňuje zhromažďovať recenzie zákazníkov vyplývajúce z objednávky, ktorú zákazník zadal na webovej stránke jedného z partnerov.

Keď si zákazník objedná tovar u niektorého z partnerov DriverReviews, zhromaždia sa osobné údaje uvedené nižšie.

Po objednávke od jedného z partnerov DriverReviews vyzve DriverReviews zákazníka e-mailom alebo SMS správou, aby zanechal hodnotenie svojich skúseností so spotrebou.

Služby zhromažďovania, moderovania a zverejňovania recenzií zákazníkov online, ktoré vykonáva DriverReviews, sú certifikované podľa normy Afnor (NF522 a NF ISO 20488) pre zhromažďovanie moderovanie a zverejňovanie recenzií zákazníkov. DriverReviews sa zaväzuje dodržiavať normu Afnor (NF522 & NF ISO 20488), ktorá najmä zaväzuje zverejňovať všetky hodnotenia zákazníkov, pozitívne aj negatívne, ktoré podliehajú procesu moderovania definovanému v politike obsahu.

Partneri DriverReviews ako správcovia údajov zabezpečujú dodržiavanie kľúčových zásad ochrany osobných údajov, t. j. zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť osobných údajov získaných od dotknutých osôb, ktoré následne odovzdávajú DriverReviews.

Partneri DriverReviews sú voči svojim zákazníkom výlučne zodpovední za akékoľvek neposkytnutie informácií, nepresnosť, chybu alebo opomenutie v súvislosti s ich osobnými údajmi.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobnosti o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva DriverReviews (ako spracovateľ údajov) v rámci svojej služby zberu hodnotení a recenzií pneumatík v mene svojich klientov (ako prevádzkovateľov údajov):

Zozbierané údaje

Účel/činnosť

Zákonný základ pre spracovanie

Obdobie uchovávania

Informácie, ktoré nám poskytnete pri vyplnení hodnotenia a recenzie ("Prehľad údajov").

Informácie môžu zahŕňať vaše celé meno, e-mailovú adresu, evidenčné číslo vozidla,

číslo objednávky,

dátum objednávky,

IP adresa,

cookies,

dátum a čas predloženia a uverejnenia recenzie,

zakúpený výrobok,

miesto nákupu (v prípade nákupu v obchode),

hodnotenia spotrebiteľov, komentáre

Správa, zverejňovanie a šírenie recenzií zákazníkov na webovej stránke klienta, ako aj na webových stránkach obchodných partnerov a vo vyhľadávačoch.

Právnym základom pre spracovanie údajov z prehľadu sú naše oprávnené záujmy pri monitorovaní a zlepšovaní našich produktov a služieb pre našich zákazníkov a používateľov.

Tieto hodnotenia a recenzie produktov a/alebo služieb zakúpených alebo prijatých od klientov DriverReviews sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu s cieľom zlepšiť skúsenosti zákazníkov.

Hoci by sme radi zachovali vaše recenzie a spätnú väzbu, aby sme pomohli ostatným používateľom webu, vaše recenzie a spätnú väzbu anonymizujeme po ukončení cyklu recenzií, v každom prípade nie dlhšie ako 24 mesiacov od prvého kontaktu.

Presnejšie, DriverReviews zničia všetky osobné údaje:

 • Ak zákazník požiadal o odstránenie svojich osobných údajov;
 • Ak zákazník dvakrát neodpovedal na žiadosť DriverReviews o hodnotenie;
 • Ak zákazník poskytol recenziu a neposkytol súhlas s opätovným kontaktovaním.

C) Spracovanie osobných údajov spoločnosťou DriverReviews (konajúcou ako správca údajov) vo vzťahu k zákazníkom

DriverReviews môže zhromažďovať osobné údaje od zákazníkov svojich partnerov na vlastné účely, a to na správu služby zobrazovania recenzií, čo znamená zhromažďovanie osobných údajov až do ukončenia cyklu hodnotenia výkonu pneumatík.

V tejto súvislosti bude DriverReviews spracúvať osobné údaje na účely spracovateľských operácií, ktorých účel a prostriedky určuje výlučne on, a preto vystupuje ako správca údajov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobnosti o spracovaní osobných údajov, ktoré v tejto súvislosti vykonáva DriverReviews:

Zozbierané údaje

Účel/činnosť

Zákonný základ pre spracovanie

Obdobie uchovávania

Informácie môžu zahŕňať vaše celé meno, e-mailovú adresu, evidenčné číslo vozidla,

číslo objednávky,

dátum objednávky,

IP adresa,

cookies,

dátum a čas predloženia a uverejnenia recenzie,

zakúpený výrobok,

miesto nákupu (v prípade nákupu v obchode),

hodnotenia spotrebiteľov, komentáre

Správa recenzií Zobrazenie služby

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas spotrebiteľa.

Hoci by sme radi zachovali vaše recenzie a spätnú väzbu, aby sme pomohli ostatným používateľom webu, vaše recenzie a spätnú väzbu anonymizujeme po ukončení cyklu recenzií, v každom prípade nie dlhšie ako 24 mesiacov od prvého kontaktu.

Presnejšie, DriverReviews zničia všetky osobné údaje:

 • Ak zákazník požiadal o odstránenie svojich osobných údajov;
 • Ak zákazník dvakrát neodpovedal na žiadosť DriverReviews o hodnotenie;
 • Ak zákazník poskytol recenziu a neposkytol súhlas na opätovné kontaktovanie.

Dobrovoľné informácie

Keď nám poskytnete informácie (napríklad informácie uvedené vo vyššie uvedených scenároch), v niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o ďalšie, dobrovoľné informácie. Tieto informácie budú označené ako nepovinné a slúžia na to, aby sme lepšie pochopili našich zákazníkov a prispôsobili im naše služby.

Štatistické informácie

Zhromažďujeme a používame aj súhrnné údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje ("Agregované údaje"). Súhrnné údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, ale nijako neodhaľujú vašu identitu. Môžeme napríklad agregovať údaje o vašom používaní a zariadeniach, aby sme vypočítali percento používateľov našej webovej lokality, ktorí pristupujú k určitej funkcii našej webovej lokality. Súhrnné údaje sa používajú len na naše vlastné obchodné účely.

Citlivé osobné údaje

Hoci nevyžadujeme citlivé osobné údaje, na našich webových stránkach máme sekcie, kde môžete poskytnúť ďalšie informácie, napríklad pri odosielaní recenzie. Ak v týchto voľných textových sekciách zadávate informácie, zadávajte len tie, ktoré vám vyhovujú, a vždy majte na pamäti, že môže ísť o citlivé údaje.

6. Marketingová komunikácia

Marketingovú komunikáciu alebo informačné bulletiny od nás budete dostávať len vtedy, ak si to budete priať.

V tejto súvislosti použijeme informácie, ktoré nám poskytnete, zvyčajne len vaše meno a e-mailovú adresu.

V každom prípade sa môžete kedykoľvek odhlásiť alebo zastaviť priamy marketing od nás

- kliknutím na možnosť odhlásenia v spodnej časti každej marketingovej komunikácie, ktorú vám zasielame, a

- kontaktovať nás e-mailom alebo listom s použitím akýchkoľvek kontaktných údajov uvedených v tomto oznámení.

7. Kde uchovávame vaše osobné údaje

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch v rámci EHP.

Hoci sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje, prenos informácií online cez internet nie je úplne bezpečný. My spolu s našimi poskytovateľmi služieb urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, ale poskytnuté informácie sú na vaše vlastné riziko.

8. Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme len osobám, ktoré ich potrebujú na plnenie svojich povinností. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s týmito subjektmi:

V rámci DriverReviews- vaše osobné údaje môžeme poskytnúť ktorémukoľvek členovi nášho tímu DriverReviews (nebudeme ich zdieľať s inými aktivitami spoločnosti Blackcircles), a to v rozsahu potrebnom na rovnaké účely pôvodného spracovania, ako je uvedené v týchto zásadách.

Poskytovatelia služieb- DriverReviews môže zdieľať vaše osobné údaje s vybranými poskytovateľmi služieb, ktorých DriverReviews môže použiť na spracovanie vašej žiadosti alebo na poskytovanie svojich služieb. Títo poskytovatelia služieb konajú v našom mene ako spracovatelia údajov a poskytujú služby IT a správy systému, ako sú hostingové a e-mailové služby a správa hodnotení a recenzií.

Títo poskytovatelia služieb sú zo zákona povinní zachovávať dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov, ktoré prípadne získali, a používať vaše osobné údaje len na základe našich pokynov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami:

Z právnych dôvodov:

i) Ak sme povinní zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť, alebo aby sme vymáhali alebo uplatňovali naše zmluvné podmienky a iné dohody, alebo aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť skupiny Blackcircles and Michelin, našich zákazníkov alebo iných osôb. V tejto súvislosti môžeme vaše osobné údaje poskytnúť našim odborným poradcom, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

10. Medzinárodné prenosy osobných údajov

DriverReviews je obchodná divízia spoločnosti Blackcircles, ktorá je britskou spoločnosťou patriacou do medzinárodnej skupiny (Michelin Group) s databázami v rôznych krajinách, v ktorých pôsobí. Spoločnosť Michelin môže vaše osobné údaje preniesť v rámci skupiny do jednej zo svojich databáz alebo svojim externým partnerom, ktorí sa nachádzajú mimo vašej domovskej krajiny.

Keďže úroveň ochrany údajov sa na celom svete líši, vaše osobné údaje neposielame spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie, pokiaľ tieto spoločnosti neposkytujú rovnakú alebo podobnú úroveň ochrany osobných údajov ako spoločnosť Michelin.

Pre prenosy v rámci skupiny Michelin prijala skupina interné pravidlá upravujúce prenos osobných údajov z Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Prenosy údajov mimo Blackcircles sa riadia buď predpismi BCR subdodávateľa, alebo zmluvami obsahujúcimi doložky Európskej komisie pre dodávateľov so sídlom mimo EÚ, ktoré zaručujú podobnú úroveň ochrany ako vo vašej domovskej krajine.

11. Ako dlho budeme uchovávať osobné údaje?

Vaše osobné údaje spravidla nebudeme uchovávať na žiadny účel alebo účely dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý ich zhromažďujeme, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo spravodajských požiadaviek. Konkrétnejšie lehoty uchovávania sú uvedené v časti 5 vyššie.

Pri určovaní vhodnej doby uchovávania osobných údajov berieme do úvahy množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko škody spôsobenej neoprávneným použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov, účely, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame, a to, či môžeme tieto účely dosiahnuť inými prostriedkami, a platné právne požiadavky.

Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie vašich údajov: ďalšie informácie nájdete v časti Vaše právo na vymazanie nižšie.

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje anonymizovať (tak, aby sa už nedali s vami spájať) na výskumné alebo štatistické účely a v takom prípade môžeme tieto informácie používať neobmedzene dlho bez toho, aby sme vás o tom museli informovať.

12. Vaše práva podľa právnych predpisov o ochrane údajov

Právne predpisy o ochrane údajov vám poskytujú určité práva, pokiaľ ide o spracovanie vašich informácií. Ide o právo na:

Právo byťinformovaný

Máte právo byť informovaní o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje vrátane toho, kto sme, ako používame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Všetky informácie, ktoré potrebujete, sme zhromaždili v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k vašim informáciám

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme. Môžeme vám potvrdiť, či sa vaše údaje spracúvajú, a poskytnúť vám prístup k vašim osobným údajom.

Právo na opravuinformácie

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu a aktualizáciu. Ak sme vaše údaje poskytli tretím stranám, budeme ich podľa možnosti informovať o všetkých aktualizáciách, ktoré nám poskytnete. Osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, môžete aktualizovať tak, že nás kontaktujete niektorým z kontaktných spôsobov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Právo navymazaťvašeinformácie

Máte právo požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak nie je dôvod, aby sme ich naďalej spracúvali. Okolnosti, za ktorých môžete požiadať o právo byť zabudnutý, zahŕňajú prípady, keď informácie už nie sú potrebné v súvislosti s účelom, na ktorý boli pôvodne zhromaždené alebo spracované, a keď ste odvolali svoj súhlas so spracovaním.

Existujú určité obmedzené okolnosti, za ktorých sa právo na zabudnutie neuplatňuje - ak chcete vedieť, stačí sa opýtať.

Právo obmedziťspracovanie

Máte tiež právo "zablokovať" alebo potlačiť spracovanie vašich osobných údajov. Ak nás požiadate o potlačenie vašich osobných údajov, zastavíme ich ďalšie spracovanie.

Právo na prevodinformácie

Ak chcete presunúť alebo preniesť svoje osobné údaje k inému poskytovateľovi služieb alebo skopírovať svoje údaje na vlastné účely, máte právo na prenos svojich údajov k inej osobe.

Právo vzniesť námietku

Máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nespracovávali na marketingové účely. Zvyčajne vás budeme informovať (pred zhromažďovaním vašich údajov), ak máme v úmysle použiť vaše údaje na takéto účely alebo ak máme v úmysle poskytnúť vaše údaje akejkoľvek tretej strane na takéto účely. Svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu môžete uplatniť zaškrtnutím určitých políčok vo formulároch, ktoré používame na zhromažďovanie vašich údajov.

Toto právo môžete kedykoľvek uplatniť aj tak, že nás kontaktujete na adrese [enquiry@driverreviews.com].

Ďalšie informácie o vašich právach

Ďalšie informácie o vašich právach na ochranu údajov nájdete na stránke Úradu komisára pre informácie (ICO)https://www.ico.org.uk

12. Čo môžete urobiť, akstenie je spokojný?

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Ak však nie ste spokojní s tým, ako zhromažďujeme alebo spracovávame vaše údaje, alebo len chcete získať ďalšie informácie o svojich právach, môžete nás kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

Budeme s vami spolupracovať pri riešení akýchkoľvek problémov a budeme sa snažiť čo najskôr odpovedať na všetky vaše otázky.

Môžete tiež podať sťažnosť na ICO - ďalšie informácie nájdete nahttps://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. O bezpečnosti údajov

Spoločnosť Blackcircles zaviedla opatrenia na ochranu súkromia, bezpečnosti a integrity vašich osobných údajov. Prístup k osobným údajom majú len tí zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorí tieto informácie potrebujú poznať a ktorí boli vyškolení na dodržiavanie pravidiel o dôvernosti. Pre naše informačné systémy používame technologické kontrolné mechanizmy, ako je dvojfaktorová autentifikácia (2FA), overovanie používateľov, silné šifrovanie údajov a oddelenie rolí, systémov a údajov.

14. Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady môžeme z času na čas zmeniť. Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v týchto zásadách, budú zverejnené na tejto stránke.

Dátum:[01.05.2023]