Integritetspolicy

DriverReviews, som drivs av Blackcircles.com Limited (företagsnummer SC224310) med säte i Tanfield, Edinburgh, Skottland EH3 5DA "Svarta cirklar" ("DriverReviews"), är fast beslutna att skydda dina personuppgifter och vara tydliga och transparenta med vilken information vi samlar in och hur vi kommer att använda den.

Denna policy förklarar hur alla personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats eller digitala tjänster, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss.

Läs följande policy noggrant för att förstå vår syn på och praxis när det gäller dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Sammanfattning

 1. Vilka är vi och hur kan vi kontaktas?
 2. Våra webbplatser som omfattas av denna integritetspolicy
 3. Om vår sekretesschef
 4. Andra policyer och information som vi uppmuntrar dig att läsa
 5. Information som vi kan komma att samla in från dig
 6. Marknadskommunikation
 7. Var vi lagrar dina personuppgifter
 8. Delning av din personliga information
 9. Internationell överföring av personuppgifter
 10. Hur länge kommer personuppgifter att sparas av oss?
 11. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
 12. Vad kan du göra om du inte är lycklig?
 13. Om datasäkerhet
 14. Ändringar av vår integritetspolicy

1. Vemvi äroch hurvi kankontaktas?

Vårt fullständiga företagsnamn är Blackcircles.com. Webbplatsen drivs av DriverReviews som är en separat division inom Blackcircles.

Om du behöver kontakta oss har du ett antal alternativ, du kan:

2. Våra webbplatser som omfattas av denna integritetspolicypolitik

Den information som anges i denna policy är tillämplig på följande webbplats:

www.driverreviews.com

3. Om vår sekretesschef

Medan alla på DriverReviews är engagerade i att skydda och respektera din integritet, har vi en Privacy Manager som hanterar alla aspekter av personuppgifter på DriverReviews.

Du kan kontakta vår sekretesschef genom att skicka ett e-postmeddelande tillenquiry@driverreviews.com.

4. Andra policyer och information som vi uppmuntrar dig att ta del avläsa

Även om denna integritetspolicy innehåller all information du behöver om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter på våra webbplatser, finns det information på några andra ställen som vi uppmuntrar dig att läsa:

5. Information som vi kan komma att samla in från dig

I detta avsnitt beskrivs:

A) Behandling av personuppgifter som utförs av DriverReviews (i egenskap av personuppgiftsansvarig) på dess webbplats

Insamlade uppgifter

Syfte/Aktivitet

Laglig grund för behandling

Bevarandetid

Om du begär ytterligare information från oss genom att registrera dig för att få något av våra nyhetsbrev eller marknadsföringskommunikation ("Marknadsföringsdata").

Vi kan samla in och behandla ditt namn, efternamn och din e-postadress.

För ytterligare information, se avsnitt 6 nedan.

Marknadsföringsuppgifter behandlas i syfte att skicka relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev och/eller annan marknadsföringskommunikation till dig.

Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

Vi sparar inte marknadsföringsuppgifter mer än 3 år efter vår senaste kontakt.

B) Behandling av personuppgifter av DriverReviews (i egenskap av personuppgiftsbiträde) i samband med tjänsten för insamling av däckbetyg och recensioner

DriverReviews kan behandla personuppgifter i samband med Tyre Ratings and Reviews Collection Service som personuppgiftsbiträde på uppdrag av och enligt instruktioner från sina egna partners.

Tjänsten Tyre Ratings & Reviews Collection gör det möjligt att samla in kundrecensioner från en beställning som en kund har gjort på en av dess partners webbplats.

När en kund gör en beställning hos en av DriverReviews partners kommer de personuppgifter som anges nedan att samlas in.

Efter en beställning från en av DriverReviews partners bjuder DriverReviews in kunden, via e-post eller SMS, att lämna en kundrecension om sin konsumtionsupplevelse.

De tjänster för insamling, moderering och publicering av kundrecensioner online som utförs av DriverReviews är certifierade enligt Afnor-standarden (NF522 & NF ISO 20488) för insamling moderering och publicering av kundrecensioner. DriverReviews åtar sig därför att följa Afnor-standarden (NF522 & NF ISO 20488), vilket i synnerhet innebär att publicera alla kundrecensioner, positiva såväl som negativa, med förbehåll för en modereringsprocess som definieras i innehållspolicyn.

DriverReviews partners, som personuppgiftsansvariga, säkerställer efterlevnad av de viktigaste principerna för skydd av personuppgifter, dvs. laglighet, rättvisa och öppenhet för de personuppgifter som samlas in från registrerade personer, som de sedan överför till DriverReviews.

DriverReviews partners förblir ensamt ansvariga gentemot sina kunder för eventuell underlåtenhet att tillhandahålla information, felaktighet, fel eller utelämnande med avseende på deras personuppgifter.

I tabellen nedan beskrivs den personuppgiftsbehandling som utförs av DriverReviews (i egenskap av personuppgiftsbiträde) inom ramen för dess tjänst för insamling av däckbetyg och recensioner på uppdrag av dess kunder (i egenskap av personuppgiftsansvariga):

Insamlade uppgifter

Syfte/Aktivitet

Laglig grund för behandling

Bevarandetid

Information som du lämnar till oss när du fyller i ett betyg och en recension ("Granskning av data").

Informationen kan omfatta ditt fullständiga namn, din e-postadress och din bils registreringsnummer,

ordernummer,

Beställningsdatum,

IP-adress,

kakor,

Datum och tidpunkt för inlämnande och offentliggörande av granskningen,

köpt produkt,

inköpsställe (vid köp i butik),

konsumentbetyg, kommentarer

Hantering, publicering och spridning av kundomdömen på kundens webbplats samt på kommersiella partners webbplatser och sökmotorer.

Den rättsliga grunden för behandling av granskningsdata är att vi kommer att använda våra legitima intressen för att övervaka och förbättra våra produkter och tjänster till våra kunder och användare.

Dessa betyg och recensioner av produkter och/eller tjänster som köpts eller mottagits från DriverReviews kunder utförs på grundval av legitimt intresse för att förbättra kundens upplevelse.

Även om vi gärna behåller omdömen och feedback från dig för att hjälpa andra webbanvändare, kommer vi att anonymisera dina omdömen och feedback när granskningscykeln är avslutad, i vilket fall som helst inte längre än 24 månader efter den första kontakten.

Mer exakt innebär det att DriverReviews förstör alla personuppgifter:

 • Om kunden begär att hans personuppgifter ska tas bort;
 • Om kunden inte svarat på DriverReviews begäran om en recension två gånger;
 • Om kunden lämnade en recension och inte gav sitt samtycke till att bli kontaktad igen.

C) Behandling av personuppgifter av DriverReviews (i egenskap av personuppgiftsansvarig) i förhållande till kunder

DriverReviews kan samla in personuppgifter från sina partners kunder för sitt eget syfte, nämligen att hantera tjänsten Reviews Display Service, vilket innebär insamling av personuppgifter fram till dess att granskningscykeln för däckens prestanda har slutförts.

I detta sammanhang kommer personuppgifter att hanteras av DriverReviews för behandlingar för vilka de ensamma bestämmer syfte och medel och därför agerar som personuppgiftsansvarig.

I tabellen nedan beskrivs den personuppgiftsbehandling som utförs av DriverReviews i detta sammanhang:

Insamlade uppgifter

Syfte/Aktivitet

Laglig grund för behandling

Bevarandetid

Informationen kan omfatta ditt fullständiga namn, din e-postadress och din bils registreringsnummer,

ordernummer,

Beställningsdatum,

IP-adress,

kakor,

Datum och tidpunkt för inlämnande och offentliggörande av granskningen,

köpt produkt,

inköpsställe (vid köp i butik),

konsumentbetyg, kommentarer

Hantera recensioner Visa service

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är konsumentens samtycke.

Även om vi gärna behåller omdömen och feedback från dig för att hjälpa andra webbanvändare, kommer vi att anonymisera dina omdömen och feedback när granskningscykeln är avslutad, i vilket fall som helst inte längre än 24 månader efter den första kontakten.

Mer exakt innebär det att DriverReviews förstör alla personuppgifter:

 • Om kunden begär att hans personuppgifter ska tas bort;
 • Om kunden inte svarat på DriverReviews begäran om en recension två gånger;
 • Om kunden lämnade en recension och inte gav sitt samtycke till att bli kontaktad igen.

Frivillig information

När du lämnar information till oss (t.ex. den information som anges i scenarierna ovan) kan vi i vissa fall be dig om ytterligare, frivillig information. Denna information kommer att identifieras som frivillig och används för att hjälpa oss att bättre förstå våra kunder och skräddarsy våra tjänster till dem.

Statistiska uppgifter

Vi samlar också in och använder aggregerade data såsom statistiska eller demografiska data ("Aggregerade data"). Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men avslöjar inte din identitet på något sätt. Vi kan till exempel sammanställa din användning och enhetsdata för att beräkna procentandelen av våra webbplatsanvändare som har tillgång till en specifik funktion på vår webbplats. Aggregerade data används endast för våra egna affärsändamål.

Känslig personlig information

Även om vi inte begär in känsliga personuppgifter har vi avsnitt på våra webbplatser där du kan lämna ytterligare information, till exempel när du lämnar in en recension. Om du lämnar information i dessa fritextavsnitt ska du endast lämna information som du är bekväm med att lämna och alltid ha i åtanke att det kan vara känslig information.

6. Marknadskommunikation

Du kommer endast att få marknadsföringskommunikation eller nyhetsbrev från oss om du vill det.

I detta sammanhang kommer vi att använda den information du ger oss, vanligtvis bara ditt namn och din e-postadress.

I vilket fall som helst kan du avregistrera dig eller stoppa direktmarknadsföring från oss när som helst antingen

- genom att klicka på avregistreringsalternativet längst ner i varje marknadsföringsmeddelande som vi skickar till dig; och

- genom att kontakta oss via e-post eller brev med hjälp av någon av de kontaktuppgifter som anges i detta meddelande.

7. Var vi lagrar dina personuppgifter

All information som du lämnar till oss lagras på säkra servrar inom EES.

Även om vi är fast beslutna att hålla din personliga information säker, är överföringen av information online via internet inte helt säker. Vi, tillsammans med våra tjänsteleverantörer, kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information men information som tillhandahålls sker på din egen risk.

8. Delning av dina personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med personer som har ett behov av att känna till sådan information för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

Inom DriverReviews- Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon medlem i DriverReviews-teamet (vi kommer inte att dela dem med Blackcircles andra aktiviteter), i den utsträckning som krävs för samma syften som den ursprungliga behandlingen som anges i denna policy.

Tjänsteleverantörer- DriverReviews kan dela din personliga information med utvalda tjänsteleverantörer som DriverReviews kan använda för att behandla din begäran eller tillhandahålla sina tjänster till dig. Dessa tjänsteleverantörer fungerar som databehandlare för vår räkning och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster, såsom värd- och e-posttjänster och hantering av betyg och recensioner.

Dessa tjänsteleverantörer är juridiskt skyldiga att hålla de personuppgifter som de kan ha fått konfidentiella och säkra och att endast använda dina personuppgifter på grundval av våra instruktioner.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part:

Av juridiska skäl:

i) Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och andra avtal, eller för att skydda Blackcircles- och Michelin-koncernens, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. I detta sammanhang kan vi lämna ut dina personuppgifter till våra professionella rådgivare som har tystnadsplikt.

10. Internationell överföring av personuppgifter

DriverReviews är ett affärsområde inom Blackcircles, som är ett brittiskt företag som ingår i en internationell koncern (Michelin Group) med databaser i de olika länder där företaget är verksamt. Michelin kan överföra dina personuppgifter inom koncernen till en av sina databaser eller till sina externa partner som är belägna utanför ditt hemland.

Eftersom dataskyddsnivåerna varierar över hela världen överför vi inte dina personuppgifter till företag utanför Europeiska unionen om inte dessa företag erbjuder samma eller liknande nivå av skydd för personuppgifter som Michelin.

För överföringar inom Michelin-koncernen har koncernen antagit interna regler för överföring av personuppgifter från Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Överföring av uppgifter utanför Blackcircles regleras antingen av underleverantörens BCR eller av avtal som innehåller Europeiska kommissionens klausuler för leverantörer som är etablerade utanför EU för att garantera en liknande skyddsnivå som den i ditt hemland.

11. Hur länge kommer personuppgifter att sparas av oss?

Som regel kommer vi inte att behålla dina personuppgifter för något eller några ändamål längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som vi samlar in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav, bokförings- eller rapporteringskrav. För mer specifika lagringsperioder, se avsnitt 5 ovan.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt samt tillämpliga rättsliga krav.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se din rätt att bli raderad nedan för ytterligare information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

12. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller behandlingen av din information. Dessa är rätten att:

Rätten att varainformerad

Du har rätt att bli informerad om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, inklusive vilka vi är, hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi har samlat all information du behöver i detta integritetsmeddelande.

Rätten att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Vi kan bekräfta om dina uppgifter behandlas eller inte och ge dig tillgång till dina personuppgifter.

Rätten att korrigera dininformation

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dessa uppgifter korrigerade och uppdaterade. Om vi har lämnat ut dina uppgifter till tredje part, kommer vi om möjligt att informera dem om eventuella uppdateringar som du lämnar till oss. Du kan uppdatera de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss via någon av de kontaktmetoder som anges i denna integritetspolicy.

Rätt tillraderadininformation

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort om det inte finns någon anledning för oss att fortsätta behandla dem. De omständigheter under vilka du kan begära rätten att bli bortglömd inkluderar, där informationen inte längre är nödvändig i förhållande till det syfte för vilket den ursprungligen samlades in eller behandlades och där du har återkallat ditt samtycke till behandling.

Det finns vissa begränsade omständigheter där rätten att bli bortglömd inte gäller - om du vill veta det är det bara att fråga.

Rätten att begränsabearbetning

Du har också rätt att "blockera" eller undertrycka behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär att vi ska radera dina personuppgifter kommer vi att stoppa all vidare behandling av dem.

Rätt till överföringinformation

Om du vill flytta eller överföra dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör eller kopiera dina uppgifter för egna ändamål, har du rätt att få dina uppgifter överförda till en annan person.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer vanligtvis att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in din information.

Du kan också när som helst utöva denna rätt genom att kontakta oss på [enquiry@driverreviews.com]

För ytterligare information om dina rättigheter

Du kan hitta ytterligare information om dina rättigheter till dataskydd från Information Commissioners Office (ICO) påhttps://www.ico.org.uk

12. Vad kan du göra omdu ärinte glad?

Vi är fast beslutna att skydda och respektera din integritet. Men om du inte är nöjd med hur vi samlar in eller behandlar dina uppgifter eller bara vill ha ytterligare information om dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Vi kommer att samarbeta med dig för att lösa eventuella problem och strävar efter att besvara alla frågor som du ställer så snart som möjligt.

Du kan också lämna in ett klagomål till ICO - mer information finns påhttps://ico.org.uk/make-a-complaint/

13. Om datasäkerhet

Blackcircles har vidtagit åtgärder för att skydda integriteten, säkerheten och integriteten för dina personuppgifter. Tillgång till personuppgifter är begränsad till de anställda och tjänsteleverantörer som behöver känna till denna information och som har utbildats för att följa reglerna om sekretess. Vi använder tekniska kontroller för våra informationssystem, till exempel tvåfaktorsautentisering (2FA), användarverifiering, stark datakryptering och separering av roller, system och data.

14. Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att ändra vår policy från tid till annan. Alla ändringar som vi gör i denna policy i framtiden kommer att publiceras på denna sida.

Datum:[01.05.2023]