Polityka dotycząca treści

DriverReviews zobowiązuje się do całkowitej bezstronności Syndykowanych recenzji, co oznacza, że ​​zweryfikowane i uwierzytelnione recenzje nigdy nie będą modyfikowane, ukrywane ani usuwane z dystrybucji w bezpieczny sposób z powodów wyraźnie określonych w niniejszej Polityce treści.

Recenzje są wyświetlane w porządku chronologicznym.

Tylko ta część Opinii, która umożliwia Klientowi wypowiedzenie się, podlega moderacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie:

    Tylko DriverReviews mogą modyfikować recenzję (ani Partner, ani żaden inny klient/klient) 

    DriverReviews może usunąć lub zmodyfikować recenzję z następujących powodów:

1.    Jest to szkodliwe lub nielegalne

a.    Mowa nienawiści lub dyskryminacja. 

i.    Możemy usuwać treści, które atakują lub używają obraźliwego lub dyskryminującego języka w odniesieniu do osoby lub grupy na podstawie tego, kim są, np. ze względu na ich religię, pochodzenie etniczne, narodowość, rasa, color skóry, pochodzenie, płeć lub inny czynnik tożsamości.

b.    Terroryzm. 

i.    Możemy usuwać treści, które mają na celu zradykalizowanie ludzi, rozpowszechnianie szkodliwej propagandy, mobilizowanie wsparcia dla działań terrorystycznych lub nawiązanie do brutalnego ekstremizmu.

c.    Groźby lub przemoc. 

i.    Możemy usuwać treści zawierające poważne groźby lub groźby użycia przemocy. Na przykład wezwania do kierowania do osób lub firm z nadużyciami lub nękaniem online oraz zachowania zachęcające do działań offline, takich jak fizyczne nękanie lub niszczenie mienia.

d.    Nieprzyzwoitość. 

i.    Możemy usuwać treści zawierające grafikę przedstawiającą akty przemocy, akty seksualne lub krwawe.

e.    Zniesławienie. 

i.    Możemy usuwać treści, które mogą poważnie zaszkodzić czyjejś reputacji lub spowodować poważne straty finansowe dla firmy.

f.    Nagość lub pornografia. 

i.    Dotyczy tylko zdjęć z recenzji opon.

g.    Inne nielegalne treści

2.    Zawiera dane osobowe.

a.    Dane osobowe

i.    Nazwiska, numery telefonów, adresy i adresy e-mail.

3.    To reklama lub promocja.

a.    Zawiera związane z biznesem wezwanie do działania 

i.    Możemy usuwać treści zawierające kod promocyjny, wezwanie do działania lub reklamujące inną firmę lub niepowiązany produkt.

4.    To nieistotne, co oznacza, że:

a.    Recenzja zawiera komentarze, które:

i.    nie mają związku z produktem (np. odnoszą się tylko do otrzymanej usługi bez odniesienia do wydajności związanej z oponami)

ii.    dotyczą tylko konkretnego partnera (gdy opinia syndykowana odnosi się do witryny/marki/nazwy konkretnego partnera)

iii.    są istotne dla określonego obszaru geograficznego (np. gdy opinia dotyczy wyników na obszarach górskich w kraju bez gór)  

b.    Niska liczba znaków

i.    Recenzja zawiera mniej niż 20 znaków

Wszelkie zmiany wprowadzone w kategorii „trafność” podstawa nie będzie kolidować z ocenami opon (tj. tylko komentarze mogą być usuwane lub modyfikowane, a nie ocena opony).