Pravilnik o vsebini

DriverReviews se zavezuje k popolni nepristranskosti sinhroniziranih mnenj, kar pomeni, da preverjenih in overjenih mnenj ne bo nikoli spremenil, skril ali odstranil iz sinhronizacije iz razlogov, ki so izrecno navedeni v tem pravilniku o vsebini.

Mnenja so prikazana v kronološkem vrstnem redu.

Mnenja po 10 letih niso objavljena.

DriverReviews ne združuje ocen in ne teži ocen. DriverReviews zato pregledno prikazuje povprečno oceno za vsakega od svojih partnerjev. Ocena se dobi z naslednjim izračunom: Povprečna ocena = (vsota ocen objavljenih mnenj / skupno število objavljenih mnenj).

V skladu s tukaj navedenimi načeli se moderira samo tisti del pregleda, ki stranki omogoča komentiranje:

-    Pregled lahko spremeni samo DriverReviews (ne Partner ali katera koli druga stranka/odjemalec).

-    DriverReviews lahko odstrani ali spremeni pregled iz naslednjih razlogov:

1.    Je škodljiva ali nezakonita.

a.    sovražni govor ali diskriminacija.

i.    Odstranimo lahko vsebino, ki napada ali uporablja žaljiv ali diskriminatoren jezik v zvezi z osebo ali skupino na podlagi tega, kdo so, npr. na podlagi njihove vere, etnične pripadnosti, narodnosti, rase, barve kože, porekla, spola ali drugega dejavnika identitete.

b.    Terorizem.

i.    Odstranimo lahko vsebine, ki so namenjene radikalizaciji ljudi, širijo škodljivo propagando, mobilizirajo podporo za teroristične dejavnosti ali so povezane z nasilnim ekstremizmom.

c.    Grožnje ali nasilje.

i.    Odstranimo lahko vsebino, ki vsebuje resne grožnje ali grožnje z nasiljem. Na primer pozive k zlorabi ali nadlegovanju ljudi ali podjetij na spletu in vedenje, ki poziva k dejanjem brez povezave, kot je fizično nadlegovanje ali uničevanje lastnine.

d.    Nespodobnost.

i.    Odstranimo lahko vsebino, ki vsebuje grafične prikaze nasilnih, spolnih ali krvavih dejanj.

e.    Obrekovanje.

i.    Odstranimo lahko vsebino, ki bi lahko povzročila resno škodo ugledu ali resno finančno izgubo podjetja.

f.    Golota ali pornografija.

i.    Velja samo za fotografije pregledov pnevmatik.

g.    Druge nezakonite vsebine

2.    Vključuje osebne podatke.

a.    Osebni podatki

i.    Imena, telefonske številke, naslovi in e-poštni naslovi.

3.    Gre za oglaševanje ali promocijo.

a.    Vsebuje poziv k akciji, povezan s poslovanjem

i.    Odstranimo lahko vsebino, ki vsebuje promocijsko kodo, poziv k akciji ali oglašuje drugo podjetje ali nepovezan izdelek.

4.    To je nepomembno, kar pomeni, da:

a.    Pregled vsebuje naslednje pripombe:

i.    niso pomembni za izdelek (npr. opisovanje samo prejete storitve brez sklicevanja na učinkovitost pnevmatik).

ii.    se nanašajo samo na določenega partnerja (kadar se sinhronizirani pregled nanaša na spletno mesto/trgovsko znamko/naslov določenega partnerja).

iii.    so pomembni za določeno geografsko območje (npr. če se pregled nanaša na uspešnost na gorskem območju v državi brez gora).

b.    Majhno število znakov

i.    Pregled vsebuje manj kot 20 znakov

Morebitne spremembe na podlagi "ustreznosti" ne bodo vplivale na ocene pnevmatik (tj. odstranijo ali spremenijo se lahko le komentarji, ne pa tudi ocena pnevmatike).

Spremembe našega pravilnika o vsebini

Svoj pravilnik lahko občasno spremenimo. Vse spremembe tega pravilnika v prihodnosti bomo objavili na tej strani.

Datum:[01.05.2023]