Voorwaarden en Condities

Gebruiksvoorwaarden website

Wie zijn wij?

Wij zijn DriverReviews, een aparte divisie binnen Blackcircles.com Limited, een bedrijf opgericht onder de Companies Acts met bedrijfsnummer SC224310 (respectievelijk "DriverReviews” en "BlackCircles.com"). 

Onze statutaire zetel en hoofdvestiging bevindt zich op 1 Tanfield, Edinburgh, EH3 5DA.  Ons telefoonnummer is +44 (0)1721 725 760 en ons faxnummer is +44 (0) 1721 729 257. 

Houd er rekening mee dat in deze voorwaarden wanneer we het hebben over “wij”, “ons” of “onze”; we bedoelen DriverReviews. Wanneer we verwijzen naar “u” we bedoelen de gebruiker van onze website.

Over deze Algemene voorwaarden

U leest de algemene voorwaarden voor het gebruik van de  www.driverreviews.com website (waarnaar wij verwijzen als "deze website").   Deze algemene voorwaarden vormen een juridisch bindend contract tussen ons en u.  Uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden is gemaakt door u gebruik te maken van deze website en dateert van uw eerste gebruik van deze website.  Als u de algemene voorwaarden of een deel ervan niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, die van kracht worden vanaf de datum van publicatie op deze website.  Als u deze website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

We kunnen van tijd tot tijd aanvullende voorwaarden op deze website weergeven, bijvoorbeeld in verband met een specifieke promotie of in verband met de verkoop van goederen of diensten. Als de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website op enigerlei wijze in strijd is met dergelijke aanvullende voorwaarden, dan prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Over linken via hypertext naar onze website

Voordat u een link naar deze website plaatst, moet u onze toestemming vragen. Om dit te doen, e-mail  enquiry@driverreviews.com met details van de URL die u naar deze website wilt linken en de URL van de pagina waarop u de link wilt weergeven. We staan ​​de weergave van webpagina's die deel uitmaken van deze website in een html-frame niet toe, tenzij we een dergelijke weergave uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegestaan.

Over auteursrecht op onze website

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt de uitdrukking “Website-informatie” betekent de afbeeldingen, grafische afbeeldingen, tekst, applets en scripts die werken, werken in of deel uitmaken van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, copyright) op de Website-informatie zijn eigendom van Blackcircles.com.

U mag Website-informatie alleen in een webbrowser bekijken voor privé-browsingdoeleinden.  Het kopiëren van website-informatie naar een computercache of opslagapparaat voor privé on- of offline browsen is ook toegestaan.  Je mag geen kopie maken van de Website-informatie of enig deel ervan voor enig ander doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die naar eigen goeddunken kan worden verleend (of waar we geen eigenaar zijn van het auteursrecht, zullen we je doorverwijzen naar de eigenaar zelf voor dergelijke toestemming).  Niets in deze algemene voorwaarden of op deze website vormt een licentie om de Website-informatie te gebruiken of te kopiëren.

We kunnen op deze website afbeeldingen of tekst publiceren waarvan het copyright niet bij ons berust of dat niet volledig in ons bezit is.  Waar dit wordt gedaan, en waar mogelijk, erkennen we de eigenaar van het auteursrecht.

Over de nauwkeurigheid van de website-informatie

Dit gedeelte moet worden gelezen samen met, en onderhevig aan, het gedeelte hieronder getiteld Verdere informatie over onze aansprakelijkheid jegens u.

De website-informatie wordt geleverd “as is” en we geven geen verklaring, goedkeuring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.  We zijn niet aansprakelijk voor enige actie die wordt ondernomen (of niet wordt ondernomen) op basis van de Website-informatie en dergelijke actie wordt volledig op eigen risico genomen.   We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Website-informatie zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.  

Externe websites waarnaar we hyperlinks aanbieden, vallen niet onder onze controle en we nemen er geen verantwoordelijkheid voor en zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor hun inhoud.

Deze website is, net als elke andere, vatbaar voor cyberkraak en vandalisme.  Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enige informatie die op deze website verschijnt als gevolg van dergelijke acties.

Als u onjuiste informatie op deze website vindt of een klacht heeft over wat we op deze website hebben gepubliceerd, stuur dan een e-mail naar enquiry@driverreviews.com.  We zullen dergelijke e-mails na ontvangst onderzoeken en maatregelen nemen die we, naar eigen goeddunken, passend achten, rekening houdend met alle omstandigheden.

Over internet, serviceonderbrekingen, virussen enz.

Wij en alle andere webuitgevers hebben geen controle over het internet, dat een wereldwijd openbaar netwerk van computers is, en over de methode waarmee u deze website bezoekt. Als gevolg daarvan, en net als bij de meeste webuitgevers, nemen we geen verantwoordelijkheid voor onderbreking van de dienstverlening of de overdracht van virussen of andere kwaadaardige computercode via deze website.

Over persoonlijke informatie en ons privacybeleid

We hebben een afzonderlijk privacybeleid dat betrekking heeft op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.  We raden u aan ons privacybeleid te lezen.  Ons privacybeleid is beschikbaar op deze website en kan worden gevonden door op de volgende link te klikken: https:// www.driverreviews.com/s/privacy-policy

Verdere informatie over onze aansprakelijkheid jegens u

Voor zover wettelijk mogelijk, sluiten we alle aansprakelijkheid jegens u uit contract of onrechtmatige daad uit.  We sluiten ook aansprakelijkheid uit voor enige gevolg- of indirecte schade die door ons aan u kan worden toegebracht.  Niettegenstaande enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, zal niets in deze algemene voorwaarden worden opgevat als een strekking tot het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel voor plichtsverzuim die voortvloeit uit het verloop van zaken of van de bezetting van een bedrijfspand.

Over de wet met betrekking tot deze algemene voorwaarden

De Engelse wetgeving is van toepassing op elke interpretatie van deze algemene voorwaarden.  De Engelse rechtbanken zijn bevoegd in alle geschillen tussen ons met betrekking tot deze algemene voorwaarden en het gebruik van deze website.