Recenzje - Warunki i wytyczne

DriverReviews jest obsługiwana przez Blackcircles.com Limited (numer firmy SC224310), której siedziba znajduje się w Tanfield, Edynburg, Szkocja EH3 5DA („Opinie kierowców”). zakup od DriverReviews’ partnerzy ("Partnerzy"). Zebrane recenzje są następnie publikowane na wszystkich Partners’ platformy  (każda jako „Platforma”). Zobacz dalsze możliwe zastosowania recenzji poniżej w sekcji „Prawa, które dajesz nam do korzystania z przesłanych recenzji”.

Nie masz obowiązku dostarczania jakiejkolwiek recenzji.

Kto może przesyłać recenzje?

Opinie i komentarze zebrane przez DriverReviews, w tym wszystkie teksty, informacje, zdjęcia, filmy, komentarze i oceny (łącznie „Recenzje”) mogą być przesyłane wyłącznie przez nabywców produktów i/lub usług, które możemy potwierdzić rzeczywiście dokonali zakupu (każdy z nich to „Zweryfikowani nabywcy”). Zachęcamy do dzielenia się autentycznymi i pomocnymi recenzjami przez zweryfikowanych kupujących. Dla każdego rozmiaru opony zakupionej w ramach jednej transakcji można przesłać tylko jedną recenzję.

Czy recenzje są anonimowe?

Wszystkie Recenzje publikowane na Platformie są publikowane anonimowo. W tle DriverReviews może połączyć Twoją recenzję z zamówieniem na produkt i/lub usługę zakupioną na jednej z naszych platform partnerskich; to tylko po to, aby DriverReviews mógł potwierdzić, że jesteś zweryfikowanym nabywcą.

Marka, model i wiek pojazdu, w tym marka, model i rozmiar zakupionej opony, będą wyświetlane obok Twojej recenzji. Pomaga to innym użytkownikom i potencjalnym nabywcom dokonać bardziej świadomego wyboru dotyczącego ich zakupu.

Twoje imię i nazwisko oraz dane osobowe, w tym numer rejestracyjny, nigdy nie będą udostępniane publicznie. Nie umieszczaj w swojej recenzji żadnych danych osobowych. Twoje dane osobowe zebrane przez DriverReviews (Twój adres e-mail) są przechowywane tylko podczas procesu zbierania recenzji, a następnie usuwane (zobacz szczegóły w celu Polityka prywatności ).

Czy DriverReviews zatwierdza recenzje?

Recenzje służą wyłącznie do celów ogólnych. Nie jest to porada, na której powinieneś polegać. Informacje zawarte w Recenzji przez Zweryfikowanego Nabywcę nie są przez nas zatwierdzane. Poglądy i opinie wyrażone w Recenzje nie reprezentują naszych poglądów ani wartości. Jakiekolwiek użycie lub poleganie na recenzjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Jak widać poniżej w „Zasadach dopuszczalnego użytkowania” sekcji, możemy usunąć niektóre opinie. Chociaż nie wybieramy, nie zatwierdzamy ani nie zatwierdzamy recenzji, nie zezwalamy na recenzje ani komentarze, które można powiązać z osobą i które nie odnoszą się bezpośrednio do towarów lub usług zakupionych przez Zweryfikowanego użytkownika. Może tak być, na przykład, jeśli komentarze w recenzji są obraźliwe lub podżegające dla konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osoby, bezpośrednio lub pośrednio. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Recenzje, w tym za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach zawartych w recenzji. W związku z tym nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy dokładności, integralności, rzetelności, adekwatności, skuteczności, stosowalności, kompletności, terminowości, aktualności ani jakości takich recenzji.

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Za każdym razem, gdy Ty lub Zweryfikowany nabywca przesyłasz recenzję, musisz przestrzegać standardów treści określonych w naszym Polityka treści

Gwarantujesz, że wszelkie przesłane Recenzje są zgodne z tymi standardami oraz niniejszymi Warunkami i Wytycznymi dotyczącymi recenzji, a ponadto będziesz odpowiedzialny wobec nas i zwrócisz koszty użytkowania w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia gwarancji.

Przesłane opinie muszą dotyczyć produktów i/lub usług zakupionych od  Partnera. Nie możesz identyfikować żadnej osoby, bezpośrednio ani pośrednio, chyba że jest to związane wyłącznie z zakupionymi produktami i/lub usługami.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich przekazanych nam recenzji, jeśli naszym zdaniem Twoja recenzja nie jest zgodna ze standardami dotyczącymi treści określonymi w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania lub niniejszych Warunkach i wytycznych dotyczących recenzji.

Co się dzieje po przesłaniu opinii?

Po przesłaniu recenzji, pod warunkiem, że nie narusza ona naszych Polityka treści lub niniejsze Warunki recenzji i wytyczne, np. nie jest nieprzyzwoite, obraźliwe, nienawistne ani podżegające; zostanie opublikowany na Platformach.

Prawa, które dajesz nam do korzystania z przesłanych recenzji

Wszelkie treści, które przesyłasz do DriverReviews, są jawne, niezastrzeżone i będą naszą własnością do wykorzystania według naszego uznania. Kiedy publikujesz recenzję, rozumiesz, że możemy bezpłatnie korzystać z recenzji do dowolnych celów i że możemy (bezpłatnie dla nas):

- Dołącz recenzję na naszych platformach i stronach internetowych/platformach naszych partnerów lub spółek z grupy na całym świecie

- Zezwól na używanie recenzji przez strony trzecie (anonimowo) w ich witrynach/platformach na całym świecie;

- Używaj recenzji w dowolnych materiałach marketingowych lub promocyjnych, w tym materiałach na dowolnej platformie lub naszej, naszych Partnerach i/lub spółkach grupy, w reklamach telewizyjnych i publikacjach, takich jak komunikaty prasowe; i

- Przetłumacz recenzję na inne języki.

Przesyłając recenzję, zgadzasz się, że nie będziesz sprzeciwiać się wykorzystaniu przez nas Twojej recenzji, jak określono powyżej, i nie będziesz wykorzystywać ani ponownie publikować recenzji (lub jakiejkolwiek jej części) w żadnej innej miejsce, online lub w inny sposób.

Jeśli jakakolwiek strona trzecia twierdzi, że jakiekolwiek treści opublikowane lub przesłane przez Ciebie do naszej witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności, możemy ujawnić Twoją tożsamość stronie trzeciej.