Ελέγξτε τους Όρους και τις Οδηγίες

DriverReviews, διαχειρίζεται η Blackcircles.com Limited (Αριθμός εταιρείας SC224310) της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Tanfield, Εδιμβούργο, Σκωτία EH3 5DA ("DriverReviews"). Αυτοί οι όροι και οι οδηγίες ισχύουν για κριτικές που υποβάλλονται στο DriverReview μια αγορά από το DriverReviews’ συνεργάτες (“Partners”). Οι συλλεγόμενες κριτικές δημοσιεύονται περαιτέρω σε οποιονδήποτε Συνεργάτη’ πλατφόρμες  (κάθε μια “Πλατφόρμα”). Δείτε περαιτέρω πιθανές χρήσεις των κριτικών παρακάτω στην ενότητα “Δικαιώματα που μας παραχωρείτε να χρησιμοποιήσουμε τις υποβληθείσες Κριτικές”.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να υποβάλετε έλεγχο.

Ποιος μπορεί να υποβάλει κριτικές;

Κριτικές και σχόλια που συλλέγονται από το DriverReviews, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, βίντεο, σχολίων και αξιολογήσεων (συλλογικά, “Κριτικές”) μπορούν να υποβληθούν μόνο από αγοραστές προϊόντων ή/και υπηρεσιών που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε έχουν πραγματοποιήσει πραγματικά μια αγορά (καθένας από τους “Επαληθευμένους αγοραστές”). Ενθαρρύνουμε την κοινοποίηση αυθεντικών και χρήσιμων Κριτικών από Επαληθευμένους Αγοραστές. Μόνο μία Αξιολόγηση μπορεί να υποβληθεί για κάθε μέγεθος ελαστικού που αγοράζεται σε μία μόνο συναλλαγή.

Είναι ανώνυμες οι κριτικές;

Όλες οι κριτικές που δημοσιεύονται σε μια πλατφόρμα δημοσιεύονται ανώνυμα. Στο παρασκήνιο, το DriverReviews μπορεί να συνδέσει την Αξιολόγησή σας με την παραγγελία σας για ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία που αγοράσατε σε μία από τις πλατφόρμες συνεργατών μας. Αυτό γίνεται για να μπορέσει το DriverReviews να επιβεβαιώσει ότι είστε επαληθευμένος αγοραστής.

Η μάρκα, το μοντέλο και η ηλικία του οχήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας, του μοντέλου και του μεγέθους του ελαστικού που αγοράσατε, θα εμφανίζονται μαζί με την κριτική σας. Αυτό βοηθά άλλους χρήστες και πιθανούς αγοραστές να κάνουν μια πιο ενημερωμένη επιλογή σχετικά με την αγορά τους.

Το όνομά σας και τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού εγγραφής σας δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ δημόσια. Μην συμπεριλάβετε προσωπικά στοιχεία στην κριτική σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από το DriverReviews (η διεύθυνση email σας) αποθηκεύονται μόνο κατά τη διαδικασία συλλογής ελέγχου και αφαιρούνται στη συνέχεια (δείτε λεπτομέρειες στον στόχο Πολιτική απορρήτου).

Το DriverReviews εγκρίνει αξιολογήσεις;

Οι κριτικές παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται να ισοδυναμεί με συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε μια κριτική από επαληθευμένο αγοραστή δεν εγκρίνονται από εμάς. Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται στις Κριτικές δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από τις Κριτικές γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Όπως θα δείτε παρακάτω στην ‘Πολιτική αποδεκτής χρήσης’ ενότητα, ενδέχεται να αφαιρέσουμε ορισμένες κριτικές. Ενώ, δεν επιλέγουμε, εγκρίνουμε ή εγκρίνουμε Κριτικές, δεν επιτρέπουμε Κριτικές ή σχόλια που μπορούν να συνδεθούν με ένα άτομο και τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν από Επαληθευμένο Χρήστη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν τα σχόλια σε μια Αναθεώρηση είναι προσβλητικά ή εμπρηστικά για ένα συγκεκριμένο αναγνωρίσιμο άτομο, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ανατρέξτε στην Πολιτική περιεχομένου μας για περισσότερες πληροφορίες

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν Αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων στις πληροφορίες που περιέχονται σε μια Αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, δεν εγγυόμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα, τη δυνατότητα εφαρμογής, την πληρότητα, την επικαιρότητα, το νόμισμα ή την ποιότητα αυτών των Αξιολογήσεων.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Όποτε εσείς ή ένας επαληθευμένος αγοραστής υποβάλλετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στον Πολιτική περιεχομένου

Εγγυάστε ότι τυχόν Αξιολογήσεις που υποβάλλονται συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα και τους παρόντες Όρους και Οδηγίες Αναθεώρησης και θα είστε υπεύθυνοι απέναντί μας και θα αποζημιώσετε τη χρήση για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστούμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της εγγύησής σας.

Οι αξιολογήσεις που υποβάλλονται πρέπει να σχετίζονται με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από  τον Συνεργάτη. Δεν πρέπει να ταυτοποιήσετε κανένα άτομο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, εκτός εάν αυτό σχετίζεται αποκλειστικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν Αξιολογήσεις που μας παρείχατε, εάν, κατά τη γνώμη μας, η κριτική σας δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης ή στους παρόντες Όρους και Οδηγίες ελέγχου.

Τι συμβαίνει μόλις υποβάλετε την κριτική σας;

Μόλις υποβάλετε την κριτική σας, με την προϋπόθεση ότι η κριτική δεν αντίκειται στο Πολιτική περιεχομένου ή τους παρόντες Όρους και Οδηγίες ελέγχου, π.χ. δεν είναι άσεμνο, προσβλητικό, μίσος ή εμπρηστικό. θα δημοσιευθεί στις Πλατφόρμες.

Δικαιώματα που μας παραχωρείτε να χρησιμοποιήσουμε τις υποβληθείσες αξιολογήσεις

Οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στο DriverReviews είναι μη εμπιστευτικό, μη αποκλειστικό και θα είναι ιδιοκτησία μας για χρήση όπως κρίνει σκόπιμο. Όταν δημοσιεύετε μια Αξιολόγηση, κατανοείτε ότι είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε την Αξιολόγηση για οποιονδήποτε σκοπό δωρεάν και ότι μπορούμε (δωρεάν για εμάς):

- Συμπεριλάβετε την κριτική στις πλατφόρμες μας και στους ιστότοπους/πλατφόρμες των συνεργατών μας ή των εταιρειών του ομίλου μας παγκοσμίως

- Να επιτρέπεται η χρήση της Αξιολόγησης από τρίτα μέρη (ανώνυμα) στους ιστότοπους/πλατφόρμες τους, παγκοσμίως.

- Χρησιμοποιήστε την κριτική σε οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένου υλικού σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή στη δική μας, στους συνεργάτες μας ή/και στις εταιρείες του ομίλου, σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και σε δημοσιεύσεις, όπως δελτία τύπου. και

- Μεταφράστε την κριτική σε άλλες γλώσσες.

Υποβάλλοντας την Αξιολόγησή σας, συμφωνείτε ότι δεν θα αντιταχθείτε στη χρήση της Αξιολόγησης σας, όπως ορίζεται παραπάνω και δεν θα χρησιμοποιήσετε ή θα δημοσιεύσετε εκ νέου την Αξιολόγηση (ή οποιοδήποτε μέρος της) σε οποιοδήποτε άλλο τόπος, στο διαδίκτυο ή με άλλον τρόπο.

Εάν κάποιο τρίτο μέρος ισχυριστεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε στον ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός του στο απόρρητο, ενδέχεται να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας στο τρίτο μέρος.