Gjennomgå vilkår og retningslinjer

DriverReviews drives av Blackcircles.com Limited (selskapsnummer SC224310) med hovedkontor i Tanfield, Edinburgh, Skottland EH3 5DA ("DriverReviews") Disse vilkårene og retningslinjene gjelder for anmeldelser som sendes inn til DriverReviews etter et kjøp fra DriverReviews' partnere ("partnere"). De innsamlede anmeldelsene publiseres videre på partnernes plattformer (hver en "plattform"). Se videre mulig bruk av anmeldelser nedenfor i avsnittet "Rettigheter du gir oss til å bruke innsendte anmeldelser".

Du er ikke forpliktet til å gi noen anmeldelse.

Hvem kan sende inn anmeldelser?

Omtaler og kommentarer som samles inn av DriverReviews, inkludert all tekst, informasjon, fotografier, videoer, kommentarer og rangeringer (samlet kalt "omtaler"), kan bare sendes inn av kjøpere av produkter og/eller tjenester som vi kan bekrefte at virkelig har foretatt et kjøp (hver av dem en "verifisert kjøper"). Vi oppfordrer verifiserte kjøpere til å dele autentiske og nyttige anmeldelser. Det kan bare sendes inn én anmeldelse for hver dekkdimensjon som er kjøpt i én enkelt transaksjon.

Er anmeldelser anonyme?

Alle anmeldelser publisert på en plattform publiseres anonymt. I bakgrunnen kan DriverReviews koble anmeldelsen din til bestillingen din av et produkt og/eller en tjeneste kjøpt på en av våre partnerplattformer; dette er bare for at DriverReviews skal kunne bekrefte at du er en verifisert kjøper.

Kjøretøyets merke, modell og alder, inkludert dekkets merke, modell og størrelse, vises sammen med anmeldelsen din. Dette hjelper andre brukere og potensielle kjøpere med å ta et mer informert valg.

Ditt navn og dine personlige opplysninger, inkludert registreringsnummeret ditt, vil aldri bli delt offentlig. Vennligst ikke inkluder noen personlige opplysninger i din anmeldelse. Personopplysningene dine som samles inn av DriverReviews (e-postadressen din) lagres kun under innsamlingsprosessen for anmeldelser og fjernes etterpå (se mer informasjon iRetningslinjer for personvern).

Godkjenner DriverReviews anmeldelser?

Omtalene er kun ment som generell informasjon. De er ikke ment å utgjøre råd som du bør stole på. Informasjonen i en anmeldelse fra en verifisert kjøper er ikke godkjent av oss. Synspunkter og meninger uttrykt i anmeldelser representerer ikke våre synspunkter eller verdier. All bruk eller tillit til Omtalene skjer på eget ansvar. Som du vil se nedenfor i avsnittet "Retningslinjer for akseptabel bruk", kan vi fjerne visse anmeldelser. Selv om vi ikke velger, støtter eller godkjenner anmeldelser, tillater vi ikke anmeldelser eller kommentarer som kan knyttes til en enkeltperson og som ikke er direkte relatert til varene eller tjenestene som er kjøpt av en verifisert bruker. Dette kan for eksempel være hvis kommentarene i en anmeldelse er støtende eller provoserende for en bestemt identifiserbar person, enten direkte eller indirekte. Se våre retningslinjer for innhold for mer informasjon.

Vi er ikke ansvarlige for noen anmeldelser, inkludert eventuelle feil eller utelatelser i informasjonen i en anmeldelse. Vi garanterer derfor ikke for nøyaktigheten, integriteten, påliteligheten, tilstrekkeligheten, effektiviteten, anvendeligheten, fullstendigheten, aktualiteten, aktualiteten eller kvaliteten på slike anmeldelser.

Retningslinjer for akseptabel bruk

Hver gang du eller en verifisert kjøper sender inn en anmeldelse, må du overholde innholdsstandardene som er beskrevet i vårRetningslinjer for innhold

Du garanterer at alle anmeldelser som sendes inn, er i samsvar med disse standardene og disse vilkårene og retningslinjene for anmeldelser, og du vil være ansvarlig overfor oss og refundere oss for ethvert brudd på denne garantien. Dette betyr at du er ansvarlig for eventuelle tap eller skader vi lider som følge av brudd på garantien.

Omtaler som sendes inn må være relatert til produktene og/eller tjenestene du har kjøpt fra partneren. Du må ikke identifisere enkeltpersoner, verken direkte eller indirekte, med mindre dette utelukkende er i forbindelse med produktene og/eller tjenestene du har kjøpt.

Vi har rett til å fjerne alle anmeldelser du har gitt oss, hvis vi mener at anmeldelsen din ikke er i samsvar med innholdsstandardene som er fastsatt i våre retningslinjer for akseptabel bruk eller disse vilkårene og retningslinjene for anmeldelser.

Hva skjer når du har sendt inn anmeldelsen?

Når du har sendt inn anmeldelsen din, forutsatt at den ikke er i strid med vårRetningslinjer for innholdeller disse anmeldelsesvilkårene og retningslinjene, f.eks. at den ikke er uanstendig, støtende, hatefull eller provoserende, vil den bli publisert på plattformene.

Rettigheter du gir oss til å bruke innsendte anmeldelser

Alt innhold du laster opp til DriverReviews er ikke-konfidensielt, ikke-proprietært og vil være vår eiendom som vi kan bruke etter eget forgodtbefinnende. Når du legger ut en anmeldelse, er du innforstått med at vi står fritt til å bruke anmeldelsen til ethvert formål uten kostnad, og at vi kan (uten kostnad for oss):

- Inkludere omtalen på våre plattformer og nettstedene/plattformene til våre partnere eller konsernselskaper over hele verden.

- Tillat at omtalen brukes av tredjeparter (anonymt) på deres nettsteder/plattformer over hele verden;

- bruke omtalen i markedsførings- eller reklamemateriale, inkludert materiale på enhver plattform eller hos oss, våre partnere og/eller konsernselskaper, i TV-reklame og i publikasjoner, for eksempel pressemeldinger; og

- Oversett anmeldelsen til andre språk.

Ved å sende inn din anmeldelse samtykker du i at du ikke vil motsette deg vår bruk av din anmeldelse, som beskrevet ovenfor, og at du ikke vil bruke eller re-publisere anmeldelsen (eller deler av den) på noe annet sted, online eller på annen måte.

Hvis en tredjepart hevder at innhold som du har lagt ut eller lastet opp på nettstedet vårt, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til personvern, kan vi oppgi identiteten din til tredjeparten.