Villkor och riktlinjer för granskning

DriverReviews drivs av Blackcircles.com Limited (företagsnummer SC224310) med säte på Tanfield, Edinburgh, Scotland EH3 5DA ("DriverReviews"). Dessa villkor och riktlinjer gäller för omdömen som lämnas till DriverReviews efter ett köp från DriverReviews partners ("Partners"). De insamlade recensionerna publiceras vidare på alla partners plattformar (var och en en "plattform"). Se vidare möjliga användningsområden för recensioner nedan i avsnittet "Rättigheter du ger oss att använda inlämnade recensioner".

Det finns ingen skyldighet för dig att lämna någon recension.

Vem kan lämna in omdömen?

Recensioner och kommentarer som samlas in av DriverReviews, inklusive all text, information, fotografier, videor, kommentarer och betyg (tillsammans "Recensioner") kan endast lämnas in av köpare av produkter och/eller tjänster som vi kan bekräfta verkligen har gjort ett köp (var och en en "Verifierad Köpare"). Vi uppmuntrar delning av autentiska och användbara Recensioner av Verifierade Köpare. Endast en recension kan lämnas in för varje däckstorlek som köps i en enda transaktion.

Är omdömena anonyma?

Alla omdömen som publiceras på en plattform publiceras anonymt. I bakgrunden kan DriverReviews länka din recension till din beställning av en produkt och/eller tjänst som köpts på en av våra partnerplattformar; detta är bara så att DriverReviews kan bekräfta att du är en verifierad köpare.

Ditt fordons märke, modell och ålder samt det köpta däckets märke, modell och storlek kommer att visas tillsammans med din recension. Detta hjälper andra användare och potentiella köpare att göra ett mer informerat val om sitt köp.

Ditt namn och dina personuppgifter, inklusive ditt registreringsnummer, kommer aldrig att delas offentligt. Vänligen inkludera inte någon personlig information i din recension. Dina personuppgifter som samlas in av DriverReviews (din e-postadress) lagras endast under insamlingsprocessen och tas bort efteråt (se detaljer iIntegritetspolicy).

Godkänner DriverReviews recensioner?

Recensioner tillhandahålls endast som allmän information. De är inte avsedda att utgöra råd som du bör förlita dig på. Informationen i en recension av en verifierad köpare är inte godkänd av oss. Synpunkter och åsikter som uttrycks i Recensioner representerar inte våra åsikter eller värderingar. All användning av eller tillit till Omdömen sker på egen risk. Som du kommer att se nedan i avsnittet "Policy för godtagbar användning" kan vi ta bort vissa recensioner. Även om vi inte väljer, stöder eller godkänner recensioner, tillåter vi inte recensioner eller kommentarer som kan kopplas till en enskild person och som inte direkt hänför sig till de varor eller tjänster som köpts av en verifierad användare. Detta kan till exempel vara fallet om kommentarerna i en recension är stötande eller provocerande för en viss identifierbar person, antingen direkt eller indirekt. Mer information finns i vår Innehållspolicy

Vi ansvarar inte för några recensioner, inklusive eventuella fel eller utelämnanden i informationen i en recension. Därför garanterar vi inte riktigheten, integriteten, tillförlitligheten, lämpligheten, effektiviteten, tillämpligheten, fullständigheten, aktualiteten, valutan eller kvaliteten på sådana recensioner.

Policy för godtagbar användning

När du eller en verifierad köpare skickar in en recension måste du följa de innehållsstandarder som anges i vårPolicy för innehåll

Du garanterar att alla inlämnade Recensioner uppfyller dessa standarder och dessa Villkor och riktlinjer för Recensioner, och du kommer att vara ansvarig gentemot oss och ersätta användningen för eventuella brott mot denna garanti. Detta innebär att du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster eller skador som vi lider till följd av ditt brott mot garantin.

De omdömen som lämnas in måste avse de produkter och/eller tjänster som du har köpt från partnern. Du får inte identifiera någon enskild person, vare sig direkt eller indirekt, såvida detta inte enbart är i förhållande till de produkter och/eller tjänster som du har köpt.

Vi har rätt att ta bort alla recensioner som du har tillhandahållit oss om vi anser att din recension inte överensstämmer med de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning eller dessa villkor och riktlinjer för recensioner.

Vad händer när du har skickat in din recension?

När du har skickat in din recension, förutsatt att recensionen inte strider mot vårPolicy för innehålleller dessa Granskningsvillkor och riktlinjer, t.ex. att den inte är obscen, stötande, hatisk eller uppviglande; den kommer att publiceras på Plattformarna.

Rättigheter du ger oss att använda inlämnade omdömen

Allt innehåll som du laddar upp till DriverReviews är icke-konfidentiellt, icke-proprietärt och kommer att vara vår egendom att använda som vi finner lämpligt. När du publicerar en recension förstår du att vi är fria att använda recensionen för alla ändamål utan kostnad och att vi kan (utan kostnad för oss):

- Inkludera granskningen på våra plattformar och våra partners eller koncernbolags webbplatser/plattformar över hela världen

- Tillåt tredje part att använda recensionen (anonymt) på sina webbplatser/plattformar, över hela världen;

- Använda Granskningen i marknadsförings- eller reklammaterial, inklusive material på någon plattform eller vår, våra Partners och/eller koncernföretags, i TV-reklam och i publikationer, såsom pressmeddelanden; och

- Översätt granskningen till andra språk.

Genom att skicka in din recension godkänner du att du inte kommer att invända mot vår användning av din recension enligt ovan och att du inte kommer att använda eller återpublicera recensionen (eller någon del av den) på någon annan plats, online eller på annat sätt.

Om någon tredje part hävdar att något innehåll som du har publicerat eller laddat upp på vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till integritet, kan vi komma att avslöja din identitet för den tredje parten.